EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2018

読み物

7回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Che - Ding - Lu [-] 21 0.6463
2 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 21 0.6463
3 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 21 0.6054
4 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 21 0.5986
5 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 19 0.6361
6 Sun - He - Liu [-] 19 0.6338
7 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 19 0.5918
8 Wakita - Esaki - Tamano [-] 18 0.7211
9 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 18 0.6905
10 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 18 0.6871
11 Mine - Urase - Goshima [-] 18 0.6803
12 Dong - Wang - Tang [-] 18 0.6803
13 Takao - Inoue - Kamo [-] 18 0.6599
14 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 18 0.6497
15 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 18 0.6456
16 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 18 0.6354
17 Sakai - Uno - Mihara [-] 18 0.6354
18 Naide - Murase - Boku [-] 18 0.6327
19 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 18 0.6156
20 Ichino - Inui - Niwa [-] 18 0.6136
21 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 18 0.6122
22 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 18 0.6082
23 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 18 0.5986
24 Aka - Ishida - Oonishi [-] 18 0.5986
25 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 18 0.5986
26 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 18 0.5980
27 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 18 0.5973
28 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 18 0.5850
29 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 18 0.5850
30 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 18 0.5776
31 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 18 0.5760
32 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 18 0.5714
33 Ito - Shimizu - Arai [-] 18 0.5673
34 Fujii - Nose - Shimada [-] 18 0.5537
35 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 18 0.5524
36 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 18 0.5231
37 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 18 0.5204
38 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 18 0.5156
39 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 18 0.5102
40 Yamada - Ito - Abe [-] 18 0.4952
41 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 16 0.6905
42 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 16 0.6422
43 Ki - Mori - Oodan [-] 16 0.6156
44 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 16 0.5737
45 Kato - Suezawa - Ogo [-] 16 0.5596
46 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 16 0.5490
47 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 16 0.5474
48 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 16 0.5374
49 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 16 0.5190
50 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 16 0.5156
51 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 16 0.5079
52 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 16 0.4694
53 Alvarez - Regala - Wilson [-] 16 0.4637
54 Okura - Kondou - Nakamura [-] 16 0.4578
55 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 15 0.7211
56 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 15 0.6905
57 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 15 0.6735
58 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 15 0.6735
59 Hattori - Jamin - Yamada [-] 15 0.6694
60 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 15 0.6633
61 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 15 0.6599
62 Zheng - Wang - Dai [-] 15 0.6558
63 Harane - Fujimura - Saitou [-] 15 0.6531
64 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 15 0.6497
65 Bishop - Marino - Rubin [-] 15 0.6490
66 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 15 0.6490
67 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 15 0.6463
68 Shair - Tai - Lam [-] 15 0.6395
69 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 15 0.6395
70 Eng - Chew - Wong [-] 15 0.6381
71 Miyake - Saida - Nakada [-] 15 0.6293
72 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 15 0.6258
73 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 15 0.6258
74 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 15 0.6190
75 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 15 0.6190
76 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 15 0.6190
77 Lyu - Shu - Han [-] 15 0.6190
78 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 15 0.6190
79 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 15 0.6122
80 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 15 0.6088
81 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 15 0.6088
82 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 15 0.6054
83 Takino - Yanaseko - Konda [-] 15 0.6054
84 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 15 0.6054
85 Naito - Higashi - Kawabata [-] 15 0.6014
86 Omura - Hirooka - Torii [-] 15 0.5986
87 Kusakawa - Koide - Hata [-] 15 0.5986
88 Zhang - Guo - Chen [-] 15 0.5986
89 Seet - Li - Watabe [-] 15 0.5986
90 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 15 0.5980
91 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 15 0.5918
92 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 15 0.5782
93 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 15 0.5776
94 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 15 0.5776
95 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 15 0.5673
96 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 15 0.5646
97 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 15 0.5592
98 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 15 0.5578
99 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 15 0.5578
100 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 15 0.5571
101 Haokang - Tai - Jiabin [-] 15 0.5544
102 Oono - Shin - Honda [-] 15 0.5537
103 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 15 0.5537
104 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 15 0.5510
105 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 15 0.5503
106 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 15 0.5497
107 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 15 0.5476
108 Song - Lu - Zhi [-] 15 0.5469
109 Liu - Wang - Adelman [-] 15 0.5442
110 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 15 0.5442
111 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 15 0.5442
112 Ito - Koyanagi - Mori [-] 15 0.5442
113 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 15 0.5435
114 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 15 0.5435
115 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 15 0.5408
116 Takata - Yamamoto - Chou [-] 15 0.5374
117 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 15 0.5374
118 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 15 0.5351
119 Jhang - Yen - Chen [-] 15 0.5340
120 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 15 0.5340
121 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 15 0.5333
122 Higaki - Okajima - Kurata [-] 15 0.5299
123 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 15 0.5272
124 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 15 0.5238
125 Zhou - Tong - Kyo [-] 15 0.5238
126 Murata - Kubozono - Morita [-] 15 0.5197
127 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 15 0.5190
128 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 15 0.5163
129 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 15 0.5136
130 Chiba - Ono - Nagano [-] 15 0.5129
131 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 15 0.5102
132 Kidera - Sato - Okano [-] 15 0.5102
133 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 15 0.4932
134 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 15 0.4925
135 Shiba - Ueno - Higashino [-] 15 0.4830
136 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 15 0.4800
137 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 15 0.4796
138 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 15 0.4789
139 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 15 0.4762
140 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 15 0.4721
141 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 15 0.4694
142 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 15 0.4694
143 Hirano - Sakurai - Okada [-] 15 0.4653
144 Adati - Kawabata - Motoe [-] 15 0.4544
145 Ota - Kanayama - Samejima [-] 15 0.4490
146 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 15 0.4340
147 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 15 0.4324
148 Sudou - Tooi - Sano [-] 14 0.5365
149 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 14 0.3912
150 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 13 0.6871
151 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 13 0.6270
152 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 13 0.6258
153 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 13 0.6236
154 Aziz - Joe - Justin [-] 13 0.6190
155 Noge - Otani - Tamura [-] 13 0.5918
156 Yamanaka - Oku - Anan [-] 13 0.5912
157 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 13 0.5748
158 Tay - Lim - Li [-] 13 0.5714
159 Li - Yu - Zuo [-] 13 0.5701
160 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 13 0.5667
161 Chia - Lim - Ming [-] 13 0.5646
162 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 13 0.5624
163 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 13 0.5624
164 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 13 0.5510
165 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 13 0.5481
166 Wada - Misaka - Shimizu [-] 13 0.5408
167 Ota - Kurashima - Munekata [-] 13 0.5406
168 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 13 0.5372
169 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 13 0.5333
170 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 13 0.5236
171 Leung - Chan - Tang [-] 13 0.5193
172 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 13 0.5181
173 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 13 0.5170
174 Matsushita - Itou - Naraya [-] 13 0.5170
175 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 13 0.4762
176 Ueda - Satou - Muranaka [-] 13 0.4653
177 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 13 0.4653
178 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 13 0.4449
179 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 13 0.4354
180 Xu - Wang - Wu [-] 13 0.4299
181 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 13 0.4229
182 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 13 0.4229
183 Arai - Kaku - Sue [-] 13 0.4177
184 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.7619
185 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 12 0.6939
186 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.6803
187 Yamada - Ishihara - Ono [-] 12 0.6762
188 Takahashi - Itakura - Makino [-] 12 0.6735
189 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 12 0.6599
190 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.6395
191 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 12 0.6327
192 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 12 0.6304
193 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 12 0.6168
194 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 12 0.6156
195 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 12 0.6122
196 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 12 0.6122
197 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 12 0.6122
198 Yam - Huang - Sajgalik [-] 12 0.6054
199 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 12 0.6054
200 Dobashi - Iijima - Miki [-] 12 0.5986
201 Hoshide - Kato - Noto [-] 12 0.5986
202 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 12 0.5973
203 Osanai - Hariu - Shibata [-] 12 0.5946
204 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 12 0.5930
205 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 12 0.5884
206 Furukawa - Henmi - Saito [-] 12 0.5862
207 Haseba - Aoki - Aoki [-] 12 0.5850
208 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 12 0.5837
209 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 12 0.5782
210 Chee - Carlos - Chee [-] 12 0.5782
211 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 12 0.5782
212 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 12 0.5741
213 Tase - Kaida - Matsui [-] 12 0.5741
214 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 12 0.5741
215 Kimura - Inukai - Hirano [-] 12 0.5735
216 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 12 0.5714
217 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 12 0.5714
218 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 12 0.5680
219 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 12 0.5612
220 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 12 0.5578
221 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 12 0.5537
222 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 12 0.5537
223 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 12 0.5510
224 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 12 0.5503
225 Yanagidate - Hato - Kita [-] 12 0.5442
226 Demange - Martin - Schulhof [-] 12 0.5435
227 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 12 0.5401
228 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 12 0.5401
229 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 12 0.5388
230 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 12 0.5374
231 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 12 0.5340
232 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 12 0.5340
233 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 12 0.5340
234 Horii - Asano - Yoshihara [-] 12 0.5340
235 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 12 0.5333
236 Bae - Lee - Kim [-] 12 0.5333
237 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 12 0.5333
238 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 12 0.5317
239 Magata - Arita - Banba [-] 12 0.5306
240 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 12 0.5299
241 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 12 0.5272
242 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 12 0.5272
243 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 12 0.5265
244 Soma - Suzuki - Soma [-] 12 0.5238
245 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 12 0.5238
246 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 12 0.5238
247 Tansei - Mune - Kurita [-] 12 0.5204
248 Nam - Park - Lee [-] 12 0.5204
249 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 12 0.5197
250 Iimura - Nishio - Ishii [-] 12 0.5197
251 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 12 0.5197
252 Son - Sun - Zhao [-] 12 0.5190
253 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 12 0.5136
254 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 12 0.5136
255 Mori - Okamoto - Kedo [-] 12 0.5129
256 Ho - Lai - Wong [-] 12 0.5129
257 Kubota - Mori - Takahashi [-] 12 0.5095
258 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 12 0.5088
259 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 12 0.5073
260 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 12 0.5061
261 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 12 0.5034
262 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 12 0.5034
263 Machida - Iida - Nishina [-] 12 0.5000
264 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 12 0.4993
265 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 12 0.4986
266 Hirose - Mori - Murao [-] 12 0.4966
267 Satou - Hibino - Watanabe [-] 12 0.4966
268 Kubo - Watanabe - Sato [-] 12 0.4932
269 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 12 0.4932
270 Iso - Yamamoto - Arai [-] 12 0.4898
271 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 12 0.4898
272 Aridome - Bando - Shimura [-] 12 0.4898
273 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 12 0.4898
274 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 12 0.4891
275 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 12 0.4884
276 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 12 0.4878
277 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 12 0.4857
278 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 12 0.4830
279 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 12 0.4830
280 Nakao - Sawada - Iwata [-] 12 0.4830
281 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 12 0.4789
282 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 12 0.4762
283 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 12 0.4762
284 Shoji - Ooike - Mitome [-] 12 0.4762
285 Kawase - Ishida - Mizui [-] 12 0.4762
286 Hirata - Okai - Yada [-] 12 0.4728
287 Ohta - Takeda - Takada [-] 12 0.4728
288 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 12 0.4721
289 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 12 0.4694
290 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 12 0.4660
291 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 12 0.4653
292 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 12 0.4626
293 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 12 0.4626
294 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 12 0.4490
295 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 12 0.4490
296 Miyake - Oooka - Kurata [-] 12 0.4483
297 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 12 0.4422
298 Yamane - Mizuno - Ine [-] 12 0.4422
299 Kirino - Sato - Toyota [-] 12 0.4388
300 Oomoto - Okada - Uechi [-] 12 0.4256
301 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 12 0.4252
302 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 12 0.4245
303 Dong - Jiang - Zhou [-] 12 0.4184
304 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 12 0.4116
305 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 12 0.4082
306 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 12 0.4075
307 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 12 0.4041
308 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 12 0.3889
309 Partanen - Sakakura - Mori [-] 12 0.3878
310 Choi - Yang - Cho [-] 11 0.5181
311 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 11 0.4014
312 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.6429
313 Nakamura - Miura - Mori [-] 10 0.6429
314 Hara - Morita - Kubo [-] 10 0.6395
315 Lam - Yan - Choi [-] 10 0.5986
316 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 10 0.5884
317 Yoon - Nam - Na [-] 10 0.5714
318 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 10 0.5714
319 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 10 0.5714
320 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 10 0.5646
321 Takano - Kimura - Sasao [-] 10 0.5578
322 Yeh - Chen - Zen [-] 10 0.5340
323 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 10 0.5317
324 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 10 0.5293
325 Kou - Sakamoto - Senba [-] 10 0.5261
326 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 10 0.5222
327 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 10 0.5197
328 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 10 0.5181
329 Ota - Yamada - Tanji [-] 10 0.5113
330 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 10 0.5079
331 Hanawa - Arai - Araki [-] 10 0.4977
332 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 10 0.4966
333 Omi - Sato - Mitachi [-] 10 0.4952
334 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 10 0.4875
335 Watanabe - Chou - Tomita [-] 10 0.4841
336 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 10 0.4807
337 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 10 0.4762
338 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 10 0.4753
339 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 10 0.4680
340 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 10 0.4490
341 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 10 0.4490
342 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 10 0.4093
343 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 10 0.4014
344 Lin - Liao - Kuo [-] 10 0.3878
345 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 10 0.3769
346 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 10 0.3769
347 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 10 0.3685
348 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6667
349 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.6587
350 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6587
351 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.6388
352 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.6349
353 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.6270
354 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.6190
355 Nakai - Mitui - Seno [-] 9 0.6190
356 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 9 0.6054
357 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.6048
358 Konishi - Kano - Itou [-] 9 0.6032
359 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 9 0.6020
360 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.5946
361 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.5946
362 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 9 0.5946
363 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5930
364 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 9 0.5913
365 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 9 0.5754
366 Motomura - Itou - Itou [-] 9 0.5714
367 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 9 0.5635
368 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.5578
369 Ito - Kato - Iwasaki [-] 9 0.5578
370 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 9 0.5578
371 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.5556
372 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.5556
373 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 9 0.5537
374 Kim - Yoon - Seo [-] 9 0.5516
375 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.5508
376 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 9 0.5500
377 Masukado - Saito - Tanaka [-] 9 0.5476
378 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 9 0.5442
379 Takashima - Fukui - Hamano [-] 9 0.5442
380 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 9 0.5442
381 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 9 0.5397
382 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.5374
383 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 9 0.5374
384 Ibe - Michibata - Iwami [-] 9 0.5317
385 Saito - Ito - Kato [-] 9 0.5317
386 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 9 0.5306
387 Kato - Ando - Furukawa [-] 9 0.5306
388 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.5293
389 Xing - Jia - Yang [-] 9 0.5272
390 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 9 0.5265
391 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 9 0.5265
392 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 9 0.5258
393 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 9 0.5238
394 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 9 0.5238
395 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 9 0.5197
396 Urata - Aoyama - Inui [-] 9 0.5184
397 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 9 0.5170
398 Teng - Hung - Huang [-] 9 0.5170
399 Sugiyama - Noine - Usui [-] 9 0.5163
400 Nakano - Tamai - Aihara [-] 9 0.5159
401 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.5136
402 Sun - Hung - Lu [-] 9 0.5136
403 Asao - Honda - Kato [-] 9 0.5129
404 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 9 0.5111
405 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 9 0.5079
406 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 9 0.5040
407 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 9 0.5034
408 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 9 0.5034
409 Dods - Coad - Sierra [-] 9 0.5032
410 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 9 0.4993
411 Ichikawa - Segou - Taki [-] 9 0.4993
412 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 9 0.4992
413 Tak - Kim - Kim [-] 9 0.4966
414 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 9 0.4966
415 Sano - Kinoda - Ohta [-] 9 0.4966
416 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 9 0.4925
417 Matsumoto - Takao - Hori [-] 9 0.4921
418 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 9 0.4905
419 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 9 0.4898
420 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 9 0.4898
421 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.4873
422 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 9 0.4830
423 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 9 0.4830
424 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 9 0.4830
425 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 9 0.4830
426 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 9 0.4830
427 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 9 0.4830
428 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 9 0.4802
429 Mcneace - Brickey - Brown [-] 9 0.4789
430 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 9 0.4789
431 Matsushima - Hori - Naemura [-] 9 0.4773
432 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 9 0.4728
433 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 9 0.4728
434 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 9 0.4728
435 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 9 0.4728
436 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 9 0.4705
437 Hama - Kakiki - Ishino [-] 9 0.4694
438 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 9 0.4694
439 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 9 0.4694
440 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 9 0.4687
441 Asai - Katou - Hiraoka [-] 9 0.4676
442 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4635
443 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 9 0.4603
444 Yang - Cheng - Wu [-] 9 0.4592
445 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 9 0.4585
446 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 9 0.4558
447 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 9 0.4551
448 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 9 0.4490
449 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 9 0.4490
450 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 9 0.4490
451 Moriya - Sakane - Sorada [-] 9 0.4490
452 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 9 0.4476
453 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 9 0.4422
454 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 9 0.4422
455 Uchino - Endo - Eric [-] 9 0.4408
456 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 9 0.4389
457 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 9 0.4388
458 Kim - Yang - Choi [-] 9 0.4381
459 Feng - Ma - Keller [-] 9 0.4354
460 Chan - Leung - Yip [-] 9 0.4354
461 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 9 0.4340
462 Umemura - Gration - Araki [-] 9 0.4331
463 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 9 0.4320
464 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 9 0.4252
465 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 9 0.4252
466 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 9 0.4218
467 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 9 0.4218
468 Houjo - Andou - Ishii [-] 9 0.4218
469 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 9 0.4206
470 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 9 0.4116
471 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 9 0.4109
472 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 9 0.3946
473 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 9 0.3701
474 Satou - Sakurai - Sano [-] 8 0.5578
475 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5524
476 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 8 0.4841
477 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 8 0.4456
478 Park - Kang - Moon [-] 8 0.4082
479 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 8 0.3921
480 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 7 0.6190
481 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.6048
482 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.5952
483 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5952
484 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.5886
485 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.5663
486 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5635
487 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.5635
488 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5429
489 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 7 0.5249
490 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.5238
491 Satou - Kato - Kobayashi [-] 7 0.5143
492 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 7 0.5088
493 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 7 0.5027
494 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 7 0.4921
495 Komada - Suzuki - Matsui [-] 7 0.4789
496 Kitaoka - Seki - Takano [-] 7 0.4762
497 Umetani - Miki - Seki [-] 7 0.4762
498 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 7 0.4730
499 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 7 0.4717
500 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 7 0.4705
501 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 7 0.4558
502 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 7 0.4558
503 Horie - Kaino - Abe [-] 7 0.4548
504 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 7 0.4490
505 Koike - Funamoto - Kanda [-] 7 0.4444
506 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 7 0.4388
507 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 7 0.4365
508 Naoe - Matsushima - Mori [-] 7 0.4333
509 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 7 0.4291
510 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 7 0.4218
511 Nitta - Matubara - Nakae [-] 7 0.4218
512 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 7 0.4150
513 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 7 0.3905
514 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 7 0.3810
515 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 7 0.3673
516 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.7429
517 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.7143
518 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.6270
519 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6229
520 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.6190
521 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.6190
522 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.6111
523 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.6095
524 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.6095
525 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.6095
526 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.6095
527 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.6038
528 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.6032
529 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6020
530 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5905
531 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 6 0.5810
532 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5810
533 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 6 0.5794
534 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.5714
535 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5714
536 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.5714
537 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5619
538 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.5524
539 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.5524
540 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5524
541 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5437
542 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5429
543 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 6 0.5374
544 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5340
545 Benoit - Li - Gao [-] 6 0.5333
546 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5276
547 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.5238
548 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.5238
549 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.5170
550 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 6 0.5170
551 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.5159
552 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 6 0.5136
553 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.5129
554 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.5095
555 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5048
556 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.5034
557 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5000
558 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 6 0.4960
559 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.4932
560 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.4921
561 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.4921
562 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 6 0.4898
563 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 6 0.4898
564 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 6 0.4898
565 Koyama - Akamine - Furugen [-] 6 0.4864
566 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 6 0.4857
567 Itou - Iyota - Takano [-] 6 0.4830
568 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.4810
569 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 6 0.4789
570 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.4762
571 Sato - Sakuma - Kogure [-] 6 0.4762
572 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.4762
573 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.4762
574 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.4762
575 Masui - Itou - Sugiyama [-] 6 0.4762
576 Koh - Lee - Takai [-] 6 0.4762
577 Toyohara - Satou - Murase [-] 6 0.4721
578 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.4714
579 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 6 0.4714
580 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 6 0.4694
581 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 6 0.4694
582 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.4667
583 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 6 0.4643
584 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 6 0.4635
585 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.4626
586 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.4619
587 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 6 0.4592
588 Obata - Kimbara - Murakami [-] 6 0.4585
589 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 6 0.4585
590 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4563
591 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 6 0.4558
592 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 6 0.4558
593 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 6 0.4524
594 Yamada - Date - Fukunaga [-] 6 0.4490
595 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4419
596 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 6 0.4381
597 Takasou - Seo - Shishikura [-] 6 0.4286
598 Itada - Shimada - Katou [-] 6 0.4286
599 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4286
600 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 6 0.4278
601 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4267
602 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 6 0.4252
603 Awane - Hayakawa - Arai [-] 6 0.4238
604 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4198
605 Maki - Yamada - Mori [-] 6 0.4190
606 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4048
607 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 6 0.4041
608 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 6 0.4000
609 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 6 0.3959
610 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 6 0.3946
611 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 6 0.3932
612 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 6 0.3929
613 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 6 0.3810
614 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 6 0.3810
615 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 6 0.3644
616 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 6 0.3492
617 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4789
618 Song - Tang - Lim [-] 5 0.4626
619 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6429
620 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.5976
621 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5496
622 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.5437
623 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5429
624 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5410
625 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.5274
626 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.5249
627 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5119
628 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.5063
629 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 4 0.5000
630 Imai - Kawakami - Kubota [-] 4 0.4952
631 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.4762
632 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.4683
633 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 4 0.4490
634 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4429
635 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.4405
636 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4381
637 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 4 0.4238
638 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 4 0.4150
639 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.4048
640 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 4 0.3984
641 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 4 0.3946
642 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3921
643 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 4 0.3810
644 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 4 0.3537
645 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.6250
646 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.6250
647 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.6190
648 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.6190
649 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5833
650 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.5714
651 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.5595
652 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.5595
653 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.5536
654 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5514
655 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.5476
656 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.5476
657 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5417
658 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5405
659 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.5374
660 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5333
661 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5298
662 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5238
663 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.5238
664 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.5219
665 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.5143
666 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.5119
667 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5111
668 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.5048
669 Abe - Naruse - Miyashita [-] 3 0.5000
670 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.5000
671 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4895
672 Park - Park - Kim [-] 3 0.4881
673 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.4881
674 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.4881
675 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.4810
676 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4800
677 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.4762
678 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.4762
679 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.4743
680 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4702
681 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.4690
682 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.4667
683 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4583
684 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4571
685 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.4558
686 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4524
687 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4512
688 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.4476
689 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 3 0.4449
690 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.4405
691 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.4354
692 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 3 0.4349
693 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4333
694 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.4306
695 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 3 0.4286
696 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.4286
697 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4286
698 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 3 0.4286
699 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.4262
700 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.4167
701 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
702 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.4095
703 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4082
704 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.4014
705 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.3990
706 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 3 0.3959
707 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.3946
708 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.3943
709 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 3 0.3810
710 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 3 0.3673
711 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 3 0.3524
712 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 2 0.4354
713 Yokota - Kaneko - Sako [-] 2 0.3333
714 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5952
715 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5714
716 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5258
717 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 1 0.5143
718 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.5079
719 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.5079
720 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4167
721 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3556
722 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3333
723 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3333
724 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.7619
725 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6667
726 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.6190
727 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5873
728 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.5714
729 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5595
730 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5556
731 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.5143
732 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5119
733 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.5095
734 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.5048
735 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5034
736 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
737 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5000
738 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.4881
739 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.4857
740 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4722
741 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.4667
742 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.4667
743 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.4643
744 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.4603
745 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4603
746 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4571
747 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.4444
748 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4429
749 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.4378
750 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4286
751 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.4095
752 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.3968
753 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.3333
754 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索