EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2018

読み物

2回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 6 0.5000
2 Wakita - Esaki - Tamano [-] 6 0.5000
3 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 6 0.5000
4 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.5000
5 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 6 0.5000
6 Mine - Urase - Goshima [-] 6 0.5000
7 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 6 0.5000
8 Nakai - Mitui - Seno [-] 6 0.5000
9 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 6 0.5000
10 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 6 0.5000
11 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 6 0.5000
12 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 6 0.5000
13 Yam - Huang - Sajgalik [-] 6 0.5000
14 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.5000
15 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 6 0.5000
16 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 6 0.5000
17 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 6 0.5000
18 Noge - Otani - Tamura [-] 6 0.5000
19 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 6 0.5000
20 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.5000
21 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 6 0.5000
22 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 6 0.5000
23 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 6 0.5000
24 Bishop - Marino - Rubin [-] 6 0.5000
25 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.5000
26 Eng - Chew - Wong [-] 6 0.5000
27 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 6 0.5000
28 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 6 0.5000
29 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.5000
30 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.5000
31 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 6 0.5000
32 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 6 0.5000
33 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 6 0.5000
34 Kitaoka - Seki - Takano [-] 6 0.5000
35 Bae - Lee - Kim [-] 6 0.5000
36 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 6 0.5000
37 Kusakawa - Koide - Hata [-] 6 0.5000
38 Mori - Okamoto - Kedo [-] 6 0.5000
39 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 6 0.5000
40 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 6 0.5000
41 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 6 0.5000
42 Nakamura - Miura - Mori [-] 6 0.5000
43 Sakai - Uno - Mihara [-] 6 0.5000
44 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.5000
45 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 6 0.5000
46 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 6 0.5000
47 Magata - Arita - Banba [-] 6 0.5000
48 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 6 0.5000
49 Dobashi - Iijima - Miki [-] 6 0.5000
50 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 6 0.5000
51 Takao - Inoue - Kamo [-] 6 0.5000
52 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 6 0.5000
53 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 6 0.5000
54 Konishi - Kano - Itou [-] 6 0.5000
55 Moriyama - Oota - Baba [-] 6 0.5000
56 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 6 0.5000
57 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 6 0.5000
58 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 6 0.5000
59 Yamanaka - Oku - Anan [-] 6 0.5000
60 Sudou - Tooi - Sano [-] 6 0.5000
61 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 6 0.5000
62 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 6 0.5000
63 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.5000
64 Saito - Ito - Kato [-] 6 0.5000
65 Hattori - Jamin - Yamada [-] 6 0.5000
66 Ki - Mori - Oodan [-] 6 0.5000
67 Hara - Morita - Kubo [-] 6 0.5000
68 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 6 0.5000
69 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5000
70 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 6 0.5000
71 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.5000
72 Dong - Wang - Tang [-] 6 0.5000
73 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 6 0.5000
74 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 6 0.5000
75 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 6 0.5000
76 Kato - Suezawa - Ogo [-] 6 0.5000
77 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.5000
78 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 6 0.5000
79 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 6 0.4167
80 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 6 0.4167
81 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 6 0.4167
82 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 6 0.4167
83 Harane - Fujimura - Saitou [-] 6 0.4167
84 Zheng - Wang - Dai [-] 6 0.4167
85 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 6 0.4167
86 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 6 0.4167
87 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 6 0.4167
88 Che - Ding - Lu [-] 6 0.4167
89 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 6 0.4167
90 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 6 0.4167
91 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 6 0.4167
92 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 6 0.4167
93 Yeh - Chen - Zen [-] 6 0.4167
94 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 6 0.4167
95 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 6 0.4167
96 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 6 0.4167
97 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.4167
98 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 6 0.4167
99 Ichino - Inui - Niwa [-] 6 0.4167
100 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 6 0.4167
101 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.4167
102 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 6 0.4167
103 Fujii - Nose - Shimada [-] 6 0.4167
104 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 6 0.4167
105 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 6 0.4167
106 Dods - Coad - Sierra [-] 6 0.4167
107 Naito - Higashi - Kawabata [-] 6 0.4167
108 Hanawa - Arai - Araki [-] 6 0.4167
109 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 6 0.4167
110 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 6 0.4167
111 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 6 0.4167
112 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 6 0.4167
113 Chee - Carlos - Chee [-] 6 0.4167
114 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 6 0.4167
115 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 6 0.4167
116 Wada - Misaka - Shimizu [-] 6 0.4167
117 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 6 0.4167
118 Nam - Park - Lee [-] 6 0.4167
119 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 6 0.4167
120 Oono - Shin - Honda [-] 6 0.4167
121 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 6 0.4167
122 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 6 0.4167
123 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 6 0.4167
124 Omura - Hirooka - Torii [-] 6 0.4167
125 Shair - Tai - Lam [-] 6 0.4167
126 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 6 0.4167
127 Minami - Kamei - Kimura [-] 6 0.4167
128 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 6 0.4167
129 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 6 0.4167
130 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 6 0.4167
131 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 6 0.4167
132 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 6 0.4167
133 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.4167
134 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 6 0.4167
135 Masukado - Saito - Tanaka [-] 6 0.4167
136 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 6 0.4167
137 Ito - Koyanagi - Mori [-] 6 0.4167
138 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 6 0.4167
139 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 6 0.4167
140 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 6 0.4167
141 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 6 0.4167
142 Lyu - Shu - Han [-] 6 0.4167
143 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 6 0.4167
144 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 6 0.4167
145 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 6 0.4167
146 Osanai - Hariu - Shibata [-] 6 0.4167
147 Ito - Shimizu - Arai [-] 6 0.4167
148 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 6 0.4167
149 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 6 0.4167
150 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 6 0.4167
151 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 6 0.4167
152 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.4167
153 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.4167
154 Song - Lu - Zhi [-] 6 0.4167
155 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 6 0.4167
156 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.4167
157 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 6 0.4167
158 Haseba - Aoki - Aoki [-] 6 0.4167
159 Furukawa - Henmi - Saito [-] 6 0.4167
160 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 6 0.4167
161 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.4167
162 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 6 0.4167
163 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.4167
164 Ito - Shimamura - Konishi [-] 6 0.4167
165 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 6 0.4167
166 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 6 0.3333
167 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 4 0.5833
168 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.5833
169 Tay - Lim - Li [-] 4 0.5833
170 Matsushita - Itou - Naraya [-] 4 0.5833
171 Kou - Sakamoto - Senba [-] 4 0.5833
172 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 4 0.5833
173 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 4 0.5833
174 Li - Yu - Zuo [-] 4 0.5833
175 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 4 0.5833
176 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.5833
177 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 4 0.5000
178 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 4 0.5000
179 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 4 0.5000
180 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 4 0.5000
181 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.5000
182 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.5000
183 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 4 0.5000
184 Choi - Yang - Cho [-] 4 0.5000
185 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 4 0.5000
186 Lam - Yan - Choi [-] 4 0.5000
187 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 4 0.5000
188 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 4 0.5000
189 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 4 0.5000
190 Sun - He - Liu [-] 4 0.5000
191 Watanabe - Chou - Tomita [-] 4 0.5000
192 Wang - Deng - Wang [-] 4 0.5000
193 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 4 0.5000
194 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 4 0.5000
195 Aziz - Joe - Justin [-] 4 0.5000
196 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 4 0.5000
197 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 4 0.5000
198 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 4 0.5000
199 Horie - Kaino - Abe [-] 4 0.5000
200 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 4 0.5000
201 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 4 0.5000
202 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 4 0.5000
203 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 4 0.3333
204 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 4 0.3333
205 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 4 0.3333
206 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 4 0.3333
207 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 4 0.3333
208 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.3333
209 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 4 0.3333
210 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 4 0.3333
211 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 4 0.3333
212 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.7500
213 Ito - Kato - Iwasaki [-] 3 0.7500
214 U - Asizawa - Yamabe [-] 3 0.7500
215 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 3 0.7500
216 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 3 0.7500
217 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 3 0.7500
218 Teng - Hung - Huang [-] 3 0.7500
219 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 3 0.7500
220 Aridome - Bando - Shimura [-] 3 0.7500
221 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 3 0.7500
222 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 3 0.7500
223 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 3 0.7500
224 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 3 0.7500
225 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.7500
226 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 3 0.7500
227 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 3 0.7500
228 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 3 0.7500
229 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 3 0.7500
230 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 3 0.7500
231 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 3 0.7500
232 Oomoto - Okada - Uechi [-] 3 0.7500
233 Obata - Kimbara - Murakami [-] 3 0.7500
234 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 3 0.7500
235 Kim - Yoon - Seo [-] 3 0.7500
236 Takahashi - Itakura - Makino [-] 3 0.7500
237 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 3 0.7500
238 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 3 0.7500
239 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 3 0.7500
240 Kidera - Sato - Okano [-] 3 0.7500
241 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 3 0.7500
242 Hoshide - Kato - Noto [-] 3 0.7500
243 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.7500
244 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 3 0.7500
245 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 3 0.7500
246 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 3 0.7500
247 Tase - Kaida - Matsui [-] 3 0.7500
248 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 3 0.7500
249 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.7500
250 Leung - Chan - Tang [-] 3 0.7500
251 Park - Park - Kim [-] 3 0.7500
252 Naide - Murase - Boku [-] 3 0.7500
253 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 3 0.7500
254 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 3 0.7500
255 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.7500
256 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.7500
257 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 3 0.7500
258 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 3 0.7500
259 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 3 0.7500
260 Hirano - Sakurai - Okada [-] 3 0.7500
261 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 3 0.7500
262 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 3 0.7500
263 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 3 0.7500
264 Hisada - Abe - Yasuda [-] 3 0.7500
265 Kimura - Inukai - Hirano [-] 3 0.7500
266 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 3 0.7500
267 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 3 0.7500
268 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 3 0.7500
269 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 3 0.7500
270 Yamada - Ishihara - Ono [-] 3 0.7500
271 Iimura - Nishio - Ishii [-] 3 0.7500
272 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 3 0.7500
273 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 3 0.7500
274 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.7500
275 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 3 0.7500
276 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.7500
277 Matsumoto - Takao - Hori [-] 3 0.7500
278 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 3 0.7500
279 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 3 0.7500
280 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 3 0.7500
281 Motomura - Itou - Itou [-] 3 0.7500
282 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 3 0.7500
283 Takata - Yamamoto - Chou [-] 3 0.7500
284 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 3 0.7500
285 Satou - Hibino - Watanabe [-] 3 0.7500
286 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 3 0.7500
287 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 3 0.7500
288 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 3 0.7500
289 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.7500
290 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.7500
291 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.6667
292 Yamada - Date - Fukunaga [-] 3 0.6667
293 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 3 0.6667
294 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 3 0.6667
295 Liu - Wang - Adelman [-] 3 0.6667
296 Kawai - Takeda - Daigo [-] 3 0.6667
297 Miura - Sugawara - Ishida [-] 3 0.6667
298 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 3 0.6667
299 Zhang - Guo - Chen [-] 3 0.6667
300 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 3 0.6667
301 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 3 0.6667
302 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 3 0.6667
303 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 3 0.6667
304 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 3 0.6667
305 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 3 0.6667
306 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 3 0.6667
307 Iso - Yamamoto - Arai [-] 3 0.6667
308 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 3 0.6667
309 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.6667
310 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 3 0.6667
311 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 3 0.6667
312 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 3 0.6667
313 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.6667
314 Horii - Asano - Yoshihara [-] 3 0.6667
315 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.6667
316 Ibe - Michibata - Iwami [-] 3 0.6667
317 Xu - Wang - Wu [-] 3 0.6667
318 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.6667
319 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 3 0.6667
320 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.6667
321 Murata - Kubozono - Morita [-] 3 0.6667
322 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 3 0.6667
323 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 3 0.6667
324 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.6667
325 Umetani - Miki - Seki [-] 3 0.6667
326 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 3 0.6667
327 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.6667
328 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.6667
329 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 3 0.6667
330 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 3 0.6667
331 Ho - Lai - Wong [-] 3 0.6667
332 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 3 0.6667
333 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 3 0.6667
334 Yamane - Mizuno - Ine [-] 3 0.6667
335 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.6667
336 Ota - Yamada - Tanji [-] 3 0.6667
337 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 3 0.6667
338 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 3 0.6667
339 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 3 0.6667
340 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 3 0.6667
341 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 3 0.6667
342 Naoe - Matsushima - Mori [-] 3 0.6667
343 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 3 0.6667
344 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 3 0.6667
345 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 3 0.6667
346 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 3 0.6667
347 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 3 0.6667
348 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 3 0.6667
349 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 3 0.6667
350 Yamada - Ito - Abe [-] 3 0.6667
351 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 3 0.6667
352 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 3 0.6667
353 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 3 0.6667
354 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.6667
355 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 3 0.6667
356 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 3 0.6667
357 Ueda - Satou - Muranaka [-] 3 0.6667
358 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 3 0.6667
359 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 3 0.6667
360 Kato - Ando - Furukawa [-] 3 0.6667
361 Imai - Kawakami - Kubota [-] 3 0.6667
362 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 3 0.6667
363 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.6667
364 Takasou - Seo - Shishikura [-] 3 0.6667
365 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 3 0.6667
366 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 3 0.6667
367 Kirino - Sato - Toyota [-] 3 0.6667
368 Aka - Ishida - Oonishi [-] 3 0.6667
369 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.6667
370 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 3 0.6667
371 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 3 0.6667
372 Umemura - Gration - Araki [-] 3 0.6667
373 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 3 0.6667
374 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 3 0.6667
375 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 3 0.6667
376 Shoji - Ooike - Mitome [-] 3 0.6667
377 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 3 0.6667
378 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 3 0.6667
379 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 3 0.6667
380 Tak - Kim - Kim [-] 3 0.6667
381 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 3 0.6667
382 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 3 0.6667
383 Koyama - Akamine - Furugen [-] 3 0.6667
384 Adati - Kawabata - Motoe [-] 3 0.6667
385 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.6667
386 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 3 0.6667
387 Chiba - Ono - Nagano [-] 3 0.6667
388 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 3 0.6667
389 Ohta - Takeda - Takada [-] 3 0.6667
390 Benoit - Li - Gao [-] 3 0.6667
391 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 3 0.6667
392 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 3 0.6667
393 Sato - Sakuma - Kogure [-] 3 0.6667
394 Haokang - Tai - Jiabin [-] 3 0.6667
395 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 3 0.6667
396 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 3 0.6667
397 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 3 0.6667
398 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.6667
399 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 3 0.6667
400 Takano - Kimura - Sasao [-] 3 0.6667
401 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.6667
402 Takino - Yanaseko - Konda [-] 3 0.6667
403 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 3 0.6667
404 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 3 0.6667
405 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 3 0.6667
406 Endo - Yasuda - Satoda [-] 3 0.6667
407 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 3 0.6667
408 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 3 0.6667
409 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 3 0.6667
410 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.6667
411 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 3 0.6667
412 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 3 0.6667
413 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 3 0.6667
414 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.6667
415 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 3 0.6667
416 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 3 0.6667
417 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 3 0.6667
418 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 3 0.6667
419 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 3 0.6667
420 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 3 0.6667
421 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.6667
422 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 3 0.6667
423 Nakamura - Tamai - Takata [-] 3 0.6667
424 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 3 0.6667
425 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.6667
426 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 3 0.6667
427 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 3 0.6667
428 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 3 0.6667
429 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 3 0.6667
430 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.6667
431 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.6667
432 Shiba - Ueno - Higashino [-] 3 0.6667
433 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 3 0.6667
434 Imura - Kubo - Kawachi [-] 3 0.6667
435 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 3 0.6667
436 Castagna - Noyce - Harding [-] 3 0.6667
437 Nakao - Sawada - Iwata [-] 3 0.6667
438 Yoon - Nam - Na [-] 3 0.6667
439 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 3 0.6667
440 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 3 0.6667
441 Ichikawa - Segou - Taki [-] 3 0.6667
442 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 3 0.6667
443 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 3 0.6667
444 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 3 0.6667
445 Kawabata - Baba - Takeda [-] 3 0.6667
446 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 3 0.6667
447 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 3 0.6667
448 Kubo - Watanabe - Sato [-] 3 0.6667
449 Demange - Martin - Schulhof [-] 3 0.6667
450 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 3 0.6667
451 Asai - Katou - Hiraoka [-] 3 0.6667
452 Arai - Kaku - Sue [-] 3 0.6667
453 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 3 0.6667
454 Dong - Jiang - Zhou [-] 3 0.6667
455 Matsushima - Hori - Naemura [-] 3 0.5000
456 Hayashi - Ushie - Nose [-] 3 0.5000
457 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 3 0.5000
458 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.5000
459 Miyake - Oooka - Kurata [-] 3 0.5000
460 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 3 0.5000
461 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 3 0.5000
462 Sano - Kinoda - Ohta [-] 3 0.5000
463 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 3 0.5000
464 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 3 0.5000
465 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 3 0.4167
466 Partanen - Sakakura - Mori [-] 3 0.4167
467 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 3 0.4167
468 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 3 0.4167
469 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 3 0.4167
470 Kawase - Ishida - Mizui [-] 3 0.4167
471 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 3 0.4167
472 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 3 0.4167
473 Hirose - Mori - Murao [-] 3 0.4167
474 Tansei - Mune - Kurita [-] 3 0.4167
475 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 3 0.4167
476 Soma - Suzuki - Soma [-] 3 0.4167
477 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 3 0.4167
478 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 3 0.4167
479 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 3 0.4167
480 Habu - Sasaki - Saitou [-] 3 0.4167
481 Noto - Fujioka - Kimura [-] 3 0.4167
482 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.4167
483 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 3 0.4167
484 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.4167
485 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 3 0.4167
486 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 3 0.4167
487 Son - Sun - Zhao [-] 3 0.4167
488 Seet - Li - Watabe [-] 3 0.4167
489 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 3 0.4167
490 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 3 0.4167
491 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.4167
492 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 3 0.4167
493 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
494 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 3 0.4167
495 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 3 0.4167
496 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 3 0.4167
497 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 3 0.4167
498 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.4167
499 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 3 0.4167
500 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 3 0.4167
501 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 3 0.4167
502 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 3 0.4167
503 Alfred - Rothmel - See [-] 3 0.4167
504 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 3 0.4167
505 Asao - Honda - Kato [-] 3 0.4167
506 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 3 0.4167
507 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 3 0.4167
508 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 3 0.4167
509 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 3 0.4167
510 Jhang - Yen - Chen [-] 3 0.4167
511 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 3 0.4167
512 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 3 0.4167
513 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 3 0.4167
514 Higaki - Okajima - Kurata [-] 3 0.4167
515 Chia - Lim - Ming [-] 3 0.4167
516 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 3 0.4167
517 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 3 0.4167
518 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 3 0.4167
519 Chan - Leung - Yip [-] 3 0.4167
520 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 3 0.4167
521 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 3 0.4167
522 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 3 0.4167
523 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 3 0.4167
524 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 3 0.4167
525 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 3 0.4167
526 Takashima - Fukui - Hamano [-] 3 0.4167
527 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 3 0.4167
528 Yanagidate - Hato - Kita [-] 3 0.4167
529 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 3 0.4167
530 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 3 0.4167
531 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.4167
532 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 3 0.4167
533 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 3 0.4167
534 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 3 0.4167
535 Kunita - Hori - Nagaya [-] 3 0.4167
536 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4167
537 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 3 0.4167
538 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 3 0.4167
539 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 3 0.4167
540 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.4167
541 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 3 0.4167
542 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 3 0.4167
543 Hama - Kakiki - Ishino [-] 3 0.4167
544 Satou - Sakurai - Sano [-] 2 0.3333
545 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 2 0.3333
546 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 1 0.6667
547 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.6667
548 Koike - Funamoto - Kanda [-] 1 0.6667
549 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 1 0.6667
550 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 1 0.6667
551 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 1 0.6667
552 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 1 0.6667
553 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 1 0.6667
554 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 1 0.6667
555 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 1 0.6667
556 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.6667
557 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 1 0.6667
558 Okura - Kondou - Nakamura [-] 1 0.6667
559 Song - Tang - Lim [-] 1 0.6667
560 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.6667
561 Senoo - Takesita - Akase [-] 1 0.6667
562 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 1 0.6667
563 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 1 0.6667
564 Ota - Kurashima - Munekata [-] 1 0.6667
565 Omi - Sato - Mitachi [-] 1 0.6667
566 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 1 0.6667
567 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 1 0.5000
568 Alvarez - Regala - Wilson [-] 1 0.5000
569 Park - Kang - Moon [-] 1 0.5000
570 Nitta - Matubara - Nakae [-] 1 0.5000
571 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 1 0.5000
572 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 1 0.5000
573 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5000
574 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 1 0.5000
575 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 1 0.5000
576 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 1 0.5000
577 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 1 0.5000
578 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.5000
579 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 1 0.4167
580 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.4167
581 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.4167
582 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 1 0.4167
583 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 0 0.7500
584 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 0 0.7500
585 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.7500
586 Houjo - Andou - Ishii [-] 0 0.7500
587 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 0 0.7500
588 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 0 0.7500
589 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 0 0.7500
590 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 0 0.7500
591 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 0 0.7500
592 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 0 0.7500
593 Endo - Saionji - Kubota [-] 0 0.7500
594 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.7500
595 Nakano - Tamai - Aihara [-] 0 0.7500
596 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 0 0.7500
597 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 0 0.7500
598 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 0.7500
599 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 0 0.7500
600 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.7500
601 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.7500
602 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 0 0.7500
603 Koh - Lee - Takai [-] 0 0.7500
604 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 0 0.7500
605 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 0 0.7500
606 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 0 0.7500
607 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.7500
608 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 0 0.7500
609 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 0 0.7500
610 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 0 0.7500
611 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.7500
612 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 0 0.7500
613 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 0 0.7500
614 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 0 0.7500
615 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 0 0.7500
616 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 0 0.7500
617 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 0 0.7500
618 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.7500
619 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 0 0.7500
620 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 0 0.7500
621 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.7500
622 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.7500
623 Urata - Aoyama - Inui [-] 0 0.7500
624 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.7500
625 Komada - Suzuki - Matsui [-] 0 0.7500
626 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 0 0.7500
627 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.7500
628 Yang - Cheng - Wu [-] 0 0.7500
629 Sugiyama - Noine - Usui [-] 0 0.7500
630 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 0 0.7500
631 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 0 0.7500
632 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.7500
633 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 0 0.7500
634 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 0 0.7500
635 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 0 0.7500
636 Hanai - Usui - Nakura [-] 0 0.7500
637 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.7500
638 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 0 0.7500
639 Banno - Hirota - Hatta [-] 0 0.7500
640 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 0 0.7500
641 Mao - Song - Bi [-] 0 0.7500
642 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 0 0.7500
643 Fukushima - Saito - Ayama [-] 0 0.7500
644 Abe - Naruse - Miyashita [-] 0 0.7500
645 Maki - Yamada - Mori [-] 0 0.7500
646 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 0 0.7500
647 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 0 0.7500
648 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 0 0.7500
649 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 0 0.7500
650 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.7500
651 Satou - Kato - Kobayashi [-] 0 0.7500
652 Matsumura - Inoue - Ito [-] 0 0.7500
653 Toyohara - Satou - Murase [-] 0 0.7500
654 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 0 0.7500
655 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 0 0.7500
656 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 0 0.7500
657 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 0 0.7500
658 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.7500
659 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 0 0.7500
660 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.6667
661 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.6667
662 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 0 0.5833
663 Kim - Yang - Choi [-] 0 0.5833
664 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5833
665 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 0 0.5833
666 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.5833
667 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 0 0.5833
668 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 0.5833
669 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 0 0.5833
670 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 0 0.5833
671 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 0 0.5833
672 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 0 0.5833
673 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5833
674 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 0 0.5000
675 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 0 0.5000
676 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 0 0.5000
677 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 0 0.5000
678 Mcneace - Brickey - Brown [-] 0 0.5000
679 Kubota - Mori - Takahashi [-] 0 0.5000
680 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 0 0.5000
681 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 0 0.5000
682 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.5000
683 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 0 0.5000
684 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.5000
685 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.5000
686 Hirata - Okai - Yada [-] 0 0.5000
687 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.5000
688 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 0 0.5000
689 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.5000
690 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 0 0.5000
691 Soya - Ichise - Takezawa [-] 0 0.5000
692 Itou - Iyota - Takano [-] 0 0.5000
693 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 0.5000
694 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 0 0.5000
695 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 0 0.5000
696 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.5000
697 Wada - Ishida - Tanaka [-] 0 0.5000
698 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 0 0.5000
699 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 0 0.5000
700 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 0 0.5000
701 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 0 0.5000
702 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.5000
703 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 0 0.5000
704 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 0 0.5000
705 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 0 0.5000
706 Moriya - Sakane - Sorada [-] 0 0.5000
707 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 0 0.5000
708 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 0 0.5000
709 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 0 0.5000
710 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 0 0.5000
711 Yokota - Kaneko - Sako [-] 0 0.5000
712 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 0 0.5000
713 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.5000
714 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 0 0.5000
715 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.5000
716 Uchino - Endo - Eric [-] 0 0.5000
717 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 0 0.5000
718 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 0 0.5000
719 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
720 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 0 0.5000
721 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 0 0.5000
722 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 0 0.5000
723 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 0 0.5000
724 Ota - Kanayama - Samejima [-] 0 0.5000
725 Machida - Iida - Nishina [-] 0 0.5000
726 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 0 0.5000
727 Zhou - Tong - Kyo [-] 0 0.5000
728 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 0 0.5000
729 Sato - Mashukawa - Koike [-] 0 0.5000
730 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 0 0.5000
731 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5000
732 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 0 0.5000
733 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 0 0.5000
734 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 0 0.5000
735 Feng - Ma - Keller [-] 0 0.5000
736 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 0 0.5000
737 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 0 0.5000
738 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 0 0.5000
739 Awane - Hayakawa - Arai [-] 0 0.5000
740 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 0 0.5000
741 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 0 0.5000
742 Itada - Shimada - Katou [-] 0 0.5000
743 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 0 0.5000
744 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 0 0.5000
745 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 0 0.5000
746 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 0 0.5000
747 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 0 0.5000
748 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.5000
749 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 0 0.5000
750 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.5000
751 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 0 0.5000
752 Lin - Liao - Kuo [-] 0 0.5000
753 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 0 0.5000
754 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 0 0.5000
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索