EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2018

読み物

5回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Dong - Wang - Tang [-] 15 0.6933
2 Che - Ding - Lu [-] 15 0.6667
3 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 15 0.6667
4 Wakita - Esaki - Tamano [-] 15 0.6533
5 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 15 0.6533
6 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 15 0.6400
7 Mine - Urase - Goshima [-] 15 0.6400
8 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 15 0.6400
9 Hattori - Jamin - Yamada [-] 15 0.6400
10 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 15 0.6133
11 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 15 0.6000
12 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 15 0.6000
13 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 15 0.6000
14 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 15 0.5867
15 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 15 0.5867
16 Omura - Hirooka - Torii [-] 15 0.5867
17 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 15 0.5733
18 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 15 0.5467
19 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 15 0.5067
20 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 13 0.6667
21 Sun - He - Liu [-] 13 0.6133
22 Aziz - Joe - Justin [-] 13 0.5733
23 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 13 0.5733
24 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 13 0.5467
25 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 13 0.4933
26 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 13 0.4933
27 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 13 0.4533
28 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 12 0.7200
29 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.7200
30 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.7067
31 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 12 0.6800
32 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 12 0.6800
33 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 12 0.6800
34 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 12 0.6800
35 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 12 0.6800
36 Kusakawa - Koide - Hata [-] 12 0.6800
37 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 12 0.6800
38 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 12 0.6800
39 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 12 0.6800
40 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 12 0.6800
41 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 12 0.6667
42 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 12 0.6667
43 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 12 0.6533
44 Yamada - Ishihara - Ono [-] 12 0.6533
45 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 12 0.6400
46 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 12 0.6400
47 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 12 0.6400
48 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 12 0.6400
49 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 12 0.6400
50 Sakai - Uno - Mihara [-] 12 0.6400
51 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 12 0.6400
52 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 12 0.6267
53 Zheng - Wang - Dai [-] 12 0.6267
54 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 12 0.6267
55 Lyu - Shu - Han [-] 12 0.6267
56 Takao - Inoue - Kamo [-] 12 0.6267
57 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.6133
58 Eng - Chew - Wong [-] 12 0.6133
59 Yam - Huang - Sajgalik [-] 12 0.6133
60 Ichino - Inui - Niwa [-] 12 0.6133
61 Zhang - Guo - Chen [-] 12 0.6133
62 Bishop - Marino - Rubin [-] 12 0.6000
63 Ito - Shimizu - Arai [-] 12 0.6000
64 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 12 0.6000
65 Osanai - Hariu - Shibata [-] 12 0.6000
66 Harane - Fujimura - Saitou [-] 12 0.6000
67 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 12 0.6000
68 Noge - Otani - Tamura [-] 12 0.6000
69 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 12 0.6000
70 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 12 0.6000
71 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 12 0.6000
72 Dobashi - Iijima - Miki [-] 12 0.5867
73 Oono - Shin - Honda [-] 12 0.5867
74 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 12 0.5867
75 Shair - Tai - Lam [-] 12 0.5867
76 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 12 0.5867
77 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 12 0.5867
78 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 12 0.5867
79 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 12 0.5867
80 Takata - Yamamoto - Chou [-] 12 0.5867
81 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 12 0.5867
82 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 12 0.5733
83 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 12 0.5733
84 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 12 0.5600
85 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 12 0.5600
86 Liu - Wang - Adelman [-] 12 0.5600
87 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 12 0.5600
88 Naito - Higashi - Kawabata [-] 12 0.5467
89 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 12 0.5467
90 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 12 0.5467
91 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 12 0.5467
92 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 12 0.5467
93 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 12 0.5467
94 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 12 0.5467
95 Takino - Yanaseko - Konda [-] 12 0.5467
96 Yanagidate - Hato - Kita [-] 12 0.5467
97 Aka - Ishida - Oonishi [-] 12 0.5467
98 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 12 0.5333
99 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 12 0.5333
100 Wada - Misaka - Shimizu [-] 12 0.5333
101 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 12 0.5333
102 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 12 0.5333
103 Jhang - Yen - Chen [-] 12 0.5333
104 Naide - Murase - Boku [-] 12 0.5200
105 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 12 0.5200
106 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 12 0.5200
107 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 12 0.5200
108 Fujii - Nose - Shimada [-] 12 0.5067
109 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 12 0.5067
110 Seet - Li - Watabe [-] 12 0.5067
111 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 12 0.5067
112 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 12 0.5067
113 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 12 0.4933
114 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 12 0.4933
115 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 12 0.4800
116 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 12 0.4800
117 Yamada - Ito - Abe [-] 12 0.4667
118 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 12 0.4667
119 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 12 0.4533
120 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 12 0.4267
121 Iso - Yamamoto - Arai [-] 12 0.4133
122 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 12 0.4133
123 Sudou - Tooi - Sano [-] 11 0.6000
124 Choi - Yang - Cho [-] 11 0.5333
125 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 10 0.7333
126 Ki - Mori - Oodan [-] 10 0.7067
127 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 10 0.6933
128 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.6667
129 Nakamura - Miura - Mori [-] 10 0.6533
130 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 10 0.6133
131 Li - Yu - Zuo [-] 10 0.5867
132 Kato - Suezawa - Ogo [-] 10 0.5733
133 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 10 0.5733
134 Takano - Kimura - Sasao [-] 10 0.5600
135 Lam - Yan - Choi [-] 10 0.5600
136 Chia - Lim - Ming [-] 10 0.5467
137 Tay - Lim - Li [-] 10 0.5467
138 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 10 0.5333
139 Matsushita - Itou - Naraya [-] 10 0.5333
140 Yoon - Nam - Na [-] 10 0.5200
141 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 10 0.5200
142 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 10 0.5200
143 Leung - Chan - Tang [-] 10 0.5067
144 Ota - Kurashima - Munekata [-] 10 0.5067
145 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 10 0.5067
146 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 10 0.4933
147 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 10 0.4933
148 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 10 0.4800
149 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 10 0.4667
150 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 10 0.4667
151 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 10 0.4667
152 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 10 0.4533
153 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 10 0.4533
154 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 10 0.4400
155 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 10 0.4267
156 Alvarez - Regala - Wilson [-] 10 0.4267
157 Okura - Kondou - Nakamura [-] 10 0.4133
158 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 10 0.4000
159 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 9 0.7200
160 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 9 0.6933
161 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 9 0.6933
162 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 9 0.6800
163 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.6800
164 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.6667
165 Haseba - Aoki - Aoki [-] 9 0.6667
166 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.6667
167 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 9 0.6533
168 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.6400
169 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6400
170 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 9 0.6400
171 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 9 0.6400
172 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.6400
173 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 9 0.6400
174 Furukawa - Henmi - Saito [-] 9 0.6400
175 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 9 0.6400
176 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 9 0.6400
177 Chee - Carlos - Chee [-] 9 0.6267
178 Yamanaka - Oku - Anan [-] 9 0.6267
179 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.6267
180 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.6267
181 Nakai - Mitui - Seno [-] 9 0.6267
182 Miyake - Saida - Nakada [-] 9 0.6267
183 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 9 0.6267
184 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 9 0.6267
185 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 9 0.6133
186 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6133
187 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.6133
188 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 9 0.6000
189 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.6000
190 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 9 0.6000
191 Mori - Okamoto - Kedo [-] 9 0.6000
192 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 9 0.6000
193 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 9 0.6000
194 Hara - Morita - Kubo [-] 9 0.6000
195 Takahashi - Itakura - Makino [-] 9 0.6000
196 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 9 0.6000
197 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 9 0.6000
198 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 9 0.6000
199 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 9 0.6000
200 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 9 0.6000
201 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 9 0.5867
202 Tase - Kaida - Matsui [-] 9 0.5867
203 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 9 0.5867
204 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 9 0.5867
205 Hoshide - Kato - Noto [-] 9 0.5867
206 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 9 0.5867
207 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.5867
208 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 9 0.5867
209 Ito - Kato - Iwasaki [-] 9 0.5867
210 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 9 0.5867
211 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 9 0.5733
212 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5733
213 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 9 0.5733
214 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 9 0.5733
215 Ito - Koyanagi - Mori [-] 9 0.5733
216 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 9 0.5733
217 Haokang - Tai - Jiabin [-] 9 0.5733
218 Kimura - Inukai - Hirano [-] 9 0.5600
219 Bae - Lee - Kim [-] 9 0.5600
220 Song - Lu - Zhi [-] 9 0.5600
221 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.5600
222 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 9 0.5600
223 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 9 0.5600
224 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 9 0.5600
225 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 9 0.5600
226 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 9 0.5600
227 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 9 0.5600
228 Demange - Martin - Schulhof [-] 9 0.5600
229 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 9 0.5600
230 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 9 0.5600
231 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.5600
232 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 9 0.5600
233 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 9 0.5467
234 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 9 0.5467
235 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 9 0.5467
236 Iimura - Nishio - Ishii [-] 9 0.5467
237 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 9 0.5467
238 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.5467
239 Murata - Kubozono - Morita [-] 9 0.5467
240 Masukado - Saito - Tanaka [-] 9 0.5467
241 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 9 0.5467
242 Magata - Arita - Banba [-] 9 0.5467
243 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 9 0.5467
244 Konishi - Kano - Itou [-] 9 0.5467
245 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 9 0.5467
246 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 9 0.5333
247 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 9 0.5333
248 Hirose - Mori - Murao [-] 9 0.5333
249 Zhou - Tong - Kyo [-] 9 0.5333
250 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 9 0.5333
251 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.5200
252 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 9 0.5200
253 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 9 0.5200
254 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 9 0.5200
255 Nam - Park - Lee [-] 9 0.5200
256 Hirano - Sakurai - Okada [-] 9 0.5200
257 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 9 0.5200
258 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 9 0.5200
259 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 9 0.5200
260 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 9 0.5200
261 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 9 0.5067
262 Son - Sun - Zhao [-] 9 0.5067
263 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 9 0.5067
264 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 9 0.5067
265 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.5067
266 Higaki - Okajima - Kurata [-] 9 0.5067
267 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 9 0.5067
268 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 9 0.5067
269 Dods - Coad - Sierra [-] 9 0.5067
270 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 9 0.5067
271 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 9 0.5067
272 Urata - Aoyama - Inui [-] 9 0.5067
273 Ibe - Michibata - Iwami [-] 9 0.5067
274 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 9 0.5067
275 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 9 0.4933
276 Miyake - Oooka - Kurata [-] 9 0.4933
277 Tansei - Mune - Kurita [-] 9 0.4933
278 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 9 0.4933
279 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 9 0.4933
280 Kubo - Watanabe - Sato [-] 9 0.4933
281 Kim - Yoon - Seo [-] 9 0.4933
282 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 9 0.4933
283 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 9 0.4933
284 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 9 0.4933
285 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 9 0.4933
286 Kidera - Sato - Okano [-] 9 0.4933
287 Soma - Suzuki - Soma [-] 9 0.4933
288 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4800
289 Saito - Ito - Kato [-] 9 0.4800
290 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 9 0.4800
291 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 9 0.4800
292 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 9 0.4800
293 Takashima - Fukui - Hamano [-] 9 0.4800
294 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 9 0.4800
295 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 9 0.4800
296 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 9 0.4800
297 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 9 0.4800
298 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.4667
299 Ho - Lai - Wong [-] 9 0.4667
300 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 9 0.4667
301 Matsumoto - Takao - Hori [-] 9 0.4667
302 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 9 0.4667
303 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 9 0.4667
304 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 9 0.4667
305 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 9 0.4667
306 Oomoto - Okada - Uechi [-] 9 0.4667
307 Adati - Kawabata - Motoe [-] 9 0.4667
308 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 9 0.4667
309 Chiba - Ono - Nagano [-] 9 0.4667
310 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 9 0.4667
311 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 9 0.4667
312 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 9 0.4667
313 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 9 0.4667
314 Shiba - Ueno - Higashino [-] 9 0.4667
315 Sugiyama - Noine - Usui [-] 9 0.4667
316 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 9 0.4667
317 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 9 0.4533
318 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 9 0.4533
319 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 9 0.4533
320 Machida - Iida - Nishina [-] 9 0.4533
321 Nakano - Tamai - Aihara [-] 9 0.4533
322 Mcneace - Brickey - Brown [-] 9 0.4533
323 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 9 0.4400
324 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 9 0.4400
325 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 9 0.4400
326 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 9 0.4267
327 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 9 0.4267
328 Tak - Kim - Kim [-] 9 0.4267
329 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 9 0.4267
330 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 9 0.4267
331 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 9 0.4267
332 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 9 0.4267
333 Ichikawa - Segou - Taki [-] 9 0.4133
334 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 9 0.4133
335 Ueda - Satou - Muranaka [-] 9 0.4133
336 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 9 0.4133
337 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 9 0.4133
338 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 9 0.4133
339 Kubota - Mori - Takahashi [-] 9 0.4133
340 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 9 0.4133
341 Hirata - Okai - Yada [-] 9 0.4133
342 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 9 0.4133
343 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 9 0.4133
344 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 9 0.4000
345 Uchino - Endo - Eric [-] 9 0.3600
346 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 9 0.3600
347 Ota - Kanayama - Samejima [-] 9 0.3600
348 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5333
349 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 8 0.3867
350 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 8 0.3600
351 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 7 0.6667
352 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.6133
353 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.6133
354 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.6133
355 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 7 0.6000
356 Ota - Yamada - Tanji [-] 7 0.6000
357 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.6000
358 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.5867
359 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 7 0.5867
360 Hanawa - Arai - Araki [-] 7 0.5733
361 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5733
362 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 7 0.5733
363 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5600
364 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 7 0.5600
365 Kou - Sakamoto - Senba [-] 7 0.5467
366 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5333
367 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 7 0.5333
368 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 7 0.5333
369 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.5333
370 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 7 0.5333
371 Watanabe - Chou - Tomita [-] 7 0.5333
372 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 7 0.5200
373 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 7 0.5200
374 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 7 0.5067
375 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 7 0.5067
376 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 7 0.5067
377 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 7 0.5067
378 Omi - Sato - Mitachi [-] 7 0.4933
379 Kitaoka - Seki - Takano [-] 7 0.4800
380 Horie - Kaino - Abe [-] 7 0.4800
381 Satou - Kato - Kobayashi [-] 7 0.4800
382 Xu - Wang - Wu [-] 7 0.4667
383 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 7 0.4667
384 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 7 0.4667
385 Naoe - Matsushima - Mori [-] 7 0.4533
386 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 7 0.4533
387 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 7 0.4533
388 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 7 0.4400
389 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 7 0.4400
390 Komada - Suzuki - Matsui [-] 7 0.4400
391 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 7 0.4133
392 Arai - Kaku - Sue [-] 7 0.4000
393 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 7 0.3867
394 Park - Kang - Moon [-] 7 0.3867
395 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 7 0.3867
396 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 7 0.3600
397 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.7200
398 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.7067
399 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.6800
400 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.6800
401 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.6667
402 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 6 0.6400
403 Motomura - Itou - Itou [-] 6 0.6400
404 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.6400
405 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.6400
406 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.6400
407 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6400
408 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6400
409 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.6400
410 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.6400
411 Yeh - Chen - Zen [-] 6 0.6267
412 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 6 0.6267
413 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 6 0.6267
414 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.6267
415 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.6133
416 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.6133
417 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.6133
418 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.6000
419 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 6 0.5867
420 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.5867
421 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.5867
422 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.5867
423 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.5867
424 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 6 0.5867
425 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5867
426 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 6 0.5867
427 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 6 0.5867
428 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 6 0.5867
429 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.5867
430 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.5867
431 Horii - Asano - Yoshihara [-] 6 0.5867
432 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 6 0.5867
433 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 6 0.5733
434 Yang - Cheng - Wu [-] 6 0.5733
435 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 6 0.5733
436 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.5733
437 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.5733
438 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 6 0.5733
439 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5600
440 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5600
441 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 6 0.5600
442 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 6 0.5600
443 Teng - Hung - Huang [-] 6 0.5600
444 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5600
445 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5600
446 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 6 0.5600
447 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 6 0.5600
448 Sato - Sakuma - Kogure [-] 6 0.5600
449 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 6 0.5600
450 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 6 0.5467
451 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5467
452 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.5467
453 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.5467
454 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.5467
455 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.5467
456 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 6 0.5467
457 Asai - Katou - Hiraoka [-] 6 0.5467
458 Sano - Kinoda - Ohta [-] 6 0.5467
459 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5467
460 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 6 0.5467
461 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 6 0.5467
462 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5467
463 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 6 0.5467
464 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5467
465 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.5467
466 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.5467
467 Shoji - Ooike - Mitome [-] 6 0.5467
468 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.5467
469 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 6 0.5467
470 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 6 0.5467
471 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 6 0.5467
472 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 6 0.5333
473 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 6 0.5333
474 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.5333
475 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 6 0.5333
476 Satou - Hibino - Watanabe [-] 6 0.5333
477 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.5333
478 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 6 0.5333
479 Aridome - Bando - Shimura [-] 6 0.5333
480 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 6 0.5333
481 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 6 0.5333
482 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 6 0.5333
483 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 6 0.5333
484 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5200
485 Nakao - Sawada - Iwata [-] 6 0.5200
486 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 6 0.5200
487 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.5200
488 Umetani - Miki - Seki [-] 6 0.5200
489 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.5067
490 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.5067
491 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.5067
492 Kawase - Ishida - Mizui [-] 6 0.5067
493 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 6 0.5067
494 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 6 0.5067
495 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 6 0.5067
496 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 6 0.5067
497 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 6 0.5067
498 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.5067
499 Ohta - Takeda - Takada [-] 6 0.5067
500 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.5067
501 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 6 0.5067
502 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 6 0.5067
503 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 6 0.5067
504 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 6 0.5067
505 Kirino - Sato - Toyota [-] 6 0.5067
506 Takasou - Seo - Shishikura [-] 6 0.5067
507 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 6 0.5067
508 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 6 0.5067
509 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 6 0.4933
510 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.4933
511 Umemura - Gration - Araki [-] 6 0.4933
512 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 6 0.4933
513 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4933
514 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 6 0.4933
515 Yamane - Mizuno - Ine [-] 6 0.4933
516 Yamada - Date - Fukunaga [-] 6 0.4933
517 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 6 0.4933
518 Moriya - Sakane - Sorada [-] 6 0.4933
519 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 6 0.4933
520 Kato - Ando - Furukawa [-] 6 0.4933
521 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 6 0.4800
522 Asao - Honda - Kato [-] 6 0.4800
523 Matsushima - Hori - Naemura [-] 6 0.4800
524 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 6 0.4800
525 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 6 0.4800
526 Hama - Kakiki - Ishino [-] 6 0.4800
527 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 6 0.4800
528 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 6 0.4800
529 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.4667
530 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 6 0.4667
531 Feng - Ma - Keller [-] 6 0.4667
532 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4667
533 Obata - Kimbara - Murakami [-] 6 0.4667
534 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 6 0.4667
535 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 6 0.4533
536 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4533
537 Dong - Jiang - Zhou [-] 6 0.4533
538 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 6 0.4533
539 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 6 0.4533
540 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 6 0.4533
541 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 6 0.4533
542 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 6 0.4533
543 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 6 0.4533
544 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4400
545 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 6 0.4400
546 Kim - Yang - Choi [-] 6 0.4400
547 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4267
548 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 6 0.4267
549 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 6 0.4267
550 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 6 0.4267
551 Partanen - Sakakura - Mori [-] 6 0.4267
552 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 6 0.4267
553 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 6 0.4267
554 Maki - Yamada - Mori [-] 6 0.4267
555 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4133
556 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 6 0.4133
557 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 6 0.4133
558 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 6 0.4133
559 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 6 0.4133
560 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 6 0.4133
561 Itada - Shimada - Katou [-] 6 0.4133
562 Awane - Hayakawa - Arai [-] 6 0.4133
563 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 6 0.4133
564 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 6 0.3733
565 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 6 0.3600
566 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 6 0.3467
567 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 6 0.3467
568 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 5 0.5467
569 Song - Tang - Lim [-] 5 0.4933
570 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4800
571 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 5 0.4267
572 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.6933
573 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6500
574 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.6167
575 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.6000
576 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.6000
577 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5733
578 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5600
579 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 4 0.5600
580 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5500
581 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5333
582 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.5200
583 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 4 0.5067
584 Imai - Kawakami - Kubota [-] 4 0.5067
585 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.5000
586 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 4 0.4933
587 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 4 0.4933
588 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.4833
589 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.4833
590 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.4800
591 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4800
592 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 4 0.4800
593 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 4 0.4800
594 Nitta - Matubara - Nakae [-] 4 0.4533
595 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4400
596 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 4 0.4267
597 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.4167
598 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 4 0.4133
599 Koike - Funamoto - Kanda [-] 4 0.4133
600 Lin - Liao - Kuo [-] 4 0.4000
601 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3867
602 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 4 0.3867
603 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.7000
604 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.7000
605 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.6667
606 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.6500
607 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.6500
608 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.6133
609 Park - Park - Kim [-] 3 0.6000
610 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.6000
611 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.6000
612 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.5833
613 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.5833
614 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5833
615 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.5600
616 Benoit - Li - Gao [-] 3 0.5600
617 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.5600
618 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.5600
619 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5500
620 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 3 0.5467
621 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 3 0.5467
622 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.5467
623 Toyohara - Satou - Murase [-] 3 0.5467
624 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5467
625 Koh - Lee - Takai [-] 3 0.5467
626 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5467
627 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5467
628 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.5333
629 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5333
630 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.5333
631 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.5200
632 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5200
633 Koyama - Akamine - Furugen [-] 3 0.5200
634 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 3 0.5200
635 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.5200
636 Chan - Leung - Yip [-] 3 0.5200
637 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.5167
638 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 3 0.5067
639 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.5067
640 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.5067
641 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 3 0.5067
642 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.5000
643 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.5000
644 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.5000
645 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.4933
646 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.4933
647 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.4833
648 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.4833
649 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.4833
650 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.4833
651 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4833
652 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.4833
653 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.4833
654 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 3 0.4800
655 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.4800
656 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.4800
657 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4800
658 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 3 0.4800
659 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4667
660 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.4667
661 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 3 0.4667
662 Itou - Iyota - Takano [-] 3 0.4667
663 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.4667
664 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.4667
665 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4667
666 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4667
667 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4667
668 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4667
669 Abe - Naruse - Miyashita [-] 3 0.4667
670 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 3 0.4667
671 Houjo - Andou - Ishii [-] 3 0.4667
672 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 3 0.4533
673 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 3 0.4533
674 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 3 0.4533
675 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 3 0.4533
676 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4500
677 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4500
678 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.4400
679 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 3 0.4400
680 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 3 0.4400
681 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.4333
682 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.4333
683 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.4267
684 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4267
685 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 3 0.4267
686 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
687 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.4133
688 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 3 0.4133
689 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.4133
690 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 3 0.4133
691 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 3 0.4133
692 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.4000
693 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 3 0.4000
694 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.4000
695 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 3 0.4000
696 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 3 0.4000
697 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 3 0.4000
698 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 3 0.3867
699 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 3 0.3867
700 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 3 0.3867
701 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 3 0.3867
702 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.3733
703 Satou - Sakurai - Sano [-] 2 0.5200
704 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.6222
705 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.6000
706 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5500
707 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5333
708 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 1 0.4933
709 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.4889
710 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4833
711 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 1 0.4800
712 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 1 0.4800
713 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 1 0.4133
714 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3667
715 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3667
716 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3556
717 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.3333
718 Yokota - Kaneko - Sako [-] 1 0.3333
719 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.8667
720 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.7000
721 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6667
722 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.6000
723 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.6000
724 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5833
725 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.5833
726 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.5600
727 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5500
728 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.5467
729 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5333
730 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5333
731 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.5111
732 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.5067
733 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5067
734 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.5000
735 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.4833
736 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 0.4800
737 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.4667
738 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.4667
739 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4667
740 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.4533
741 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.4444
742 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 0.4400
743 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4333
744 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.4267
745 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4222
746 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4167
747 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.4000
748 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.4000
749 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.4000
750 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 0.4000
751 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4000
752 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.3867
753 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.3778
754 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索