EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2018

読み物

1回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.3333
2 Ito - Kato - Iwasaki [-] 3 0.3333
3 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 3 0.3333
4 U - Asizawa - Yamabe [-] 3 0.3333
5 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 3 0.3333
6 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 3 0.3333
7 Wakita - Esaki - Tamano [-] 3 0.3333
8 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 3 0.3333
9 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 3 0.3333
10 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.3333
11 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 3 0.3333
12 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 3 0.3333
13 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 3 0.3333
14 Ito - Takagi - Kuroda [-] 3 0.3333
15 Yamada - Date - Fukunaga [-] 3 0.3333
16 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 3 0.3333
17 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 3 0.3333
18 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 3 0.3333
19 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 3 0.3333
20 Mine - Urase - Goshima [-] 3 0.3333
21 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 3 0.3333
22 Teng - Hung - Huang [-] 3 0.3333
23 Harane - Fujimura - Saitou [-] 3 0.3333
24 Zheng - Wang - Dai [-] 3 0.3333
25 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 3 0.3333
26 Liu - Wang - Adelman [-] 3 0.3333
27 Kawai - Takeda - Daigo [-] 3 0.3333
28 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 3 0.3333
29 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 3 0.3333
30 Aridome - Bando - Shimura [-] 3 0.3333
31 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 3 0.3333
32 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 3 0.3333
33 Nakai - Mitui - Seno [-] 3 0.3333
34 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 3 0.3333
35 Che - Ding - Lu [-] 3 0.3333
36 Miura - Sugawara - Ishida [-] 3 0.3333
37 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 3 0.3333
38 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 3 0.3333
39 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 3 0.3333
40 Zhang - Guo - Chen [-] 3 0.3333
41 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 3 0.3333
42 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 3 0.3333
43 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 3 0.3333
44 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 3 0.3333
45 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 3 0.3333
46 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 3 0.3333
47 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 3 0.3333
48 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 3 0.3333
49 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 3 0.3333
50 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 3 0.3333
51 Yeh - Chen - Zen [-] 3 0.3333
52 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 3 0.3333
53 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 3 0.3333
54 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 3 0.3333
55 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 3 0.3333
56 Iso - Yamamoto - Arai [-] 3 0.3333
57 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 3 0.3333
58 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 3 0.3333
59 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 3 0.3333
60 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 3 0.3333
61 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 3 0.3333
62 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 3 0.3333
63 Yam - Huang - Sajgalik [-] 3 0.3333
64 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.3333
65 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 3 0.3333
66 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 3 0.3333
67 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 3 0.3333
68 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 3 0.3333
69 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 3 0.3333
70 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.3333
71 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 3 0.3333
72 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 3 0.3333
73 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 3 0.3333
74 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 3 0.3333
75 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 3 0.3333
76 Ichino - Inui - Niwa [-] 3 0.3333
77 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 3 0.3333
78 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 3 0.3333
79 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 3 0.3333
80 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 3 0.3333
81 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.3333
82 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 3 0.3333
83 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 3 0.3333
84 Oomoto - Okada - Uechi [-] 3 0.3333
85 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 3 0.3333
86 Horii - Asano - Yoshihara [-] 3 0.3333
87 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 3 0.3333
88 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 3 0.3333
89 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.3333
90 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 3 0.3333
91 Noge - Otani - Tamura [-] 3 0.3333
92 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 3 0.3333
93 Obata - Kimbara - Murakami [-] 3 0.3333
94 Ieda - Ito - Hozuki [-] 3 0.3333
95 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 3 0.3333
96 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 3 0.3333
97 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 3 0.3333
98 Ibe - Michibata - Iwami [-] 3 0.3333
99 Xu - Wang - Wu [-] 3 0.3333
100 Fujii - Nose - Shimada [-] 3 0.3333
101 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 3 0.3333
102 Kim - Yoon - Seo [-] 3 0.3333
103 Takahashi - Itakura - Makino [-] 3 0.3333
104 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.3333
105 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 3 0.3333
106 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 3 0.3333
107 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 3 0.3333
108 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 3 0.3333
109 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.3333
110 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 3 0.3333
111 Dods - Coad - Sierra [-] 3 0.3333
112 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 3 0.3333
113 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 3 0.3333
114 Bishop - Marino - Rubin [-] 3 0.3333
115 Naito - Higashi - Kawabata [-] 3 0.3333
116 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 3 0.3333
117 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 3 0.3333
118 Hanawa - Arai - Araki [-] 3 0.3333
119 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 3 0.3333
120 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 3 0.3333
121 Murata - Kubozono - Morita [-] 3 0.3333
122 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 3 0.3333
123 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 3 0.3333
124 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 3 0.3333
125 Eng - Chew - Wong [-] 3 0.3333
126 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 3 0.3333
127 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 3 0.3333
128 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 3 0.3333
129 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 3 0.3333
130 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 3 0.3333
131 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 3 0.3333
132 Kidera - Sato - Okano [-] 3 0.3333
133 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 3 0.3333
134 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 3 0.3333
135 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 3 0.3333
136 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 3 0.3333
137 Chee - Carlos - Chee [-] 3 0.3333
138 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 3 0.3333
139 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 3 0.3333
140 Tay - Lim - Li [-] 3 0.3333
141 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 3 0.3333
142 Matsushita - Itou - Naraya [-] 3 0.3333
143 Kitaoka - Seki - Takano [-] 3 0.3333
144 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.3333
145 Wada - Misaka - Shimizu [-] 3 0.3333
146 Umetani - Miki - Seki [-] 3 0.3333
147 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 3 0.3333
148 Hoshide - Kato - Noto [-] 3 0.3333
149 Bae - Lee - Kim [-] 3 0.3333
150 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.3333
151 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 3 0.3333
152 Kou - Sakamoto - Senba [-] 3 0.3333
153 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 3 0.3333
154 Nam - Park - Lee [-] 3 0.3333
155 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.3333
156 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 3 0.3333
157 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.3333
158 Oono - Shin - Honda [-] 3 0.3333
159 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 3 0.3333
160 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 3 0.3333
161 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 3 0.3333
162 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 3 0.3333
163 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 3 0.3333
164 Tase - Kaida - Matsui [-] 3 0.3333
165 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 3 0.3333
166 Ho - Lai - Wong [-] 3 0.3333
167 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 3 0.3333
168 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 3 0.3333
169 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 3 0.3333
170 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 3 0.3333
171 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.3333
172 Kusakawa - Koide - Hata [-] 3 0.3333
173 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 3 0.3333
174 Leung - Chan - Tang [-] 3 0.3333
175 Mori - Okamoto - Kedo [-] 3 0.3333
176 Yamane - Mizuno - Ine [-] 3 0.3333
177 Park - Park - Kim [-] 3 0.3333
178 Naide - Murase - Boku [-] 3 0.3333
179 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.3333
180 Ota - Yamada - Tanji [-] 3 0.3333
181 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 3 0.3333
182 Omura - Hirooka - Torii [-] 3 0.3333
183 Shair - Tai - Lam [-] 3 0.3333
184 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 3 0.3333
185 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 3 0.3333
186 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 3 0.3333
187 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 3 0.3333
188 Nakamura - Miura - Mori [-] 3 0.3333
189 Sakai - Uno - Mihara [-] 3 0.3333
190 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 3 0.3333
191 Sun - Hung - Lu [-] 3 0.3333
192 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.3333
193 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 3 0.3333
194 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 3 0.3333
195 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 3 0.3333
196 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 3 0.3333
197 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.3333
198 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 3 0.3333
199 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 3 0.3333
200 Magata - Arita - Banba [-] 3 0.3333
201 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 3 0.3333
202 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 3 0.3333
203 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 3 0.3333
204 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 3 0.3333
205 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 3 0.3333
206 Hirano - Sakurai - Okada [-] 3 0.3333
207 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 3 0.3333
208 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 3 0.3333
209 Naoe - Matsushima - Mori [-] 3 0.3333
210 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 3 0.3333
211 Minami - Kamei - Kimura [-] 3 0.3333
212 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 3 0.3333
213 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 3 0.3333
214 Dobashi - Iijima - Miki [-] 3 0.3333
215 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 3 0.3333
216 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 3 0.3333
217 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 3 0.3333
218 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 3 0.3333
219 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 3 0.3333
220 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 3 0.3333
221 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 3 0.3333
222 Takao - Inoue - Kamo [-] 3 0.3333
223 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 3 0.3333
224 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 3 0.3333
225 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 3 0.3333
226 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 3 0.3333
227 Hisada - Abe - Yasuda [-] 3 0.3333
228 Kimura - Inukai - Hirano [-] 3 0.3333
229 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 3 0.3333
230 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 3 0.3333
231 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 3 0.3333
232 Konishi - Kano - Itou [-] 3 0.3333
233 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 3 0.3333
234 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 3 0.3333
235 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 3 0.3333
236 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 3 0.3333
237 Moriyama - Oota - Baba [-] 3 0.3333
238 Masukado - Saito - Tanaka [-] 3 0.3333
239 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 3 0.3333
240 Yamada - Ito - Abe [-] 3 0.3333
241 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 3 0.3333
242 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 3 0.3333
243 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 3 0.3333
244 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 3 0.3333
245 Ito - Koyanagi - Mori [-] 3 0.3333
246 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 3 0.3333
247 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 3 0.3333
248 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 3 0.3333
249 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 3 0.3333
250 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 3 0.3333
251 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 3 0.3333
252 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 3 0.3333
253 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 3 0.3333
254 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 3 0.3333
255 Yamanaka - Oku - Anan [-] 3 0.3333
256 Lyu - Shu - Han [-] 3 0.3333
257 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.3333
258 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 3 0.3333
259 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 3 0.3333
260 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 3 0.3333
261 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 3 0.3333
262 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 3 0.3333
263 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 3 0.3333
264 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 3 0.3333
265 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 3 0.3333
266 Yamada - Ishihara - Ono [-] 3 0.3333
267 Sudou - Tooi - Sano [-] 3 0.3333
268 Ueda - Satou - Muranaka [-] 3 0.3333
269 Osanai - Hariu - Shibata [-] 3 0.3333
270 Ito - Shimizu - Arai [-] 3 0.3333
271 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 3 0.3333
272 Iimura - Nishio - Ishii [-] 3 0.3333
273 Choi - Yang - Cho [-] 3 0.3333
274 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 3 0.3333
275 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 3 0.3333
276 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 3 0.3333
277 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 3 0.3333
278 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 3 0.3333
279 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 3 0.3333
280 Xing - Jia - Yang [-] 3 0.3333
281 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 3 0.3333
282 Saito - Ito - Kato [-] 3 0.3333
283 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.3333
284 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 3 0.3333
285 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 3 0.3333
286 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 3 0.3333
287 Hattori - Jamin - Yamada [-] 3 0.3333
288 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.3333
289 Kato - Ando - Furukawa [-] 3 0.3333
290 Imai - Kawakami - Kubota [-] 3 0.3333
291 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 3 0.3333
292 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.3333
293 Takasou - Seo - Shishikura [-] 3 0.3333
294 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 3 0.3333
295 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 3 0.3333
296 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 3 0.3333
297 Matsumoto - Takao - Hori [-] 3 0.3333
298 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 3 0.3333
299 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 3 0.3333
300 Ki - Mori - Oodan [-] 3 0.3333
301 Hara - Morita - Kubo [-] 3 0.3333
302 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 3 0.3333
303 Song - Lu - Zhi [-] 3 0.3333
304 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 3 0.3333
305 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 3 0.3333
306 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 3 0.3333
307 Kirino - Sato - Toyota [-] 3 0.3333
308 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 3 0.3333
309 Miyake - Saida - Nakada [-] 3 0.3333
310 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 3 0.3333
311 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 3 0.3333
312 Motomura - Itou - Itou [-] 3 0.3333
313 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 3 0.3333
314 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 3 0.3333
315 Aka - Ishida - Oonishi [-] 3 0.3333
316 Haseba - Aoki - Aoki [-] 3 0.3333
317 Lam - Yan - Choi [-] 3 0.3333
318 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.3333
319 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 3 0.3333
320 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 3 0.3333
321 Furukawa - Henmi - Saito [-] 3 0.3333
322 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 3 0.3333
323 Li - Yu - Zuo [-] 3 0.3333
324 Dong - Wang - Tang [-] 3 0.3333
325 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 3 0.3333
326 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 3 0.3333
327 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 3 0.3333
328 Takata - Yamamoto - Chou [-] 3 0.3333
329 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 3 0.3333
330 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 3 0.3333
331 Satou - Hibino - Watanabe [-] 3 0.3333
332 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 3 0.3333
333 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 3 0.3333
334 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 3 0.3333
335 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 3 0.3333
336 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 3 0.3333
337 Umemura - Gration - Araki [-] 3 0.3333
338 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.3333
339 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 3 0.3333
340 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 3 0.3333
341 Sun - He - Liu [-] 3 0.3333
342 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 3 0.3333
343 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 3 0.3333
344 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 3 0.3333
345 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 3 0.3333
346 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 3 0.3333
347 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 3 0.3333
348 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 3 0.3333
349 Kato - Suezawa - Ogo [-] 3 0.3333
350 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 3 0.3333
351 Ito - Shimamura - Konishi [-] 3 0.3333
352 Shoji - Ooike - Mitome [-] 3 0.3333
353 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 3 0.3333
354 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 3 0.3333
355 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.3333
356 Watanabe - Chou - Tomita [-] 3 0.3333
357 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 3 0.3333
358 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 1 0.3333
359 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 1 0.3333
360 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 1 0.3333
361 Wang - Deng - Wang [-] 1 0.3333
362 Satou - Sakurai - Sano [-] 1 0.3333
363 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.3333
364 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 1 0.3333
365 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 1 0.3333
366 Aziz - Joe - Justin [-] 1 0.3333
367 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 1 0.3333
368 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 1 0.3333
369 Alvarez - Regala - Wilson [-] 1 0.3333
370 Park - Kang - Moon [-] 1 0.3333
371 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 1 0.3333
372 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 1 0.3333
373 Koike - Funamoto - Kanda [-] 1 0.3333
374 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 1 0.3333
375 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 1 0.3333
376 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 1 0.3333
377 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 1 0.3333
378 Nitta - Matubara - Nakae [-] 1 0.3333
379 Zhang - Qi - Liu [-] 1 0.3333
380 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 1 0.3333
381 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 1 0.3333
382 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 1 0.3333
383 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 1 0.3333
384 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 1 0.3333
385 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.3333
386 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 1 0.3333
387 Horie - Kaino - Abe [-] 1 0.3333
388 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 1 0.3333
389 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 1 0.3333
390 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 1 0.3333
391 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 1 0.3333
392 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 1 0.3333
393 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 1 0.3333
394 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 1 0.3333
395 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 1 0.3333
396 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 1 0.3333
397 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 1 0.3333
398 Matsushima - Hori - Naemura [-] 0 1.0000
399 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 0 1.0000
400 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 0 1.0000
401 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 0 1.0000
402 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 0 1.0000
403 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 0 1.0000
404 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 0 1.0000
405 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 0 1.0000
406 Partanen - Sakakura - Mori [-] 0 1.0000
407 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 0 1.0000
408 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 0 1.0000
409 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 0 1.0000
410 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 0 1.0000
411 Mcneace - Brickey - Brown [-] 0 1.0000
412 Kim - Yang - Choi [-] 0 1.0000
413 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 1.0000
414 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 0 1.0000
415 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 0 1.0000
416 Houjo - Andou - Ishii [-] 0 1.0000
417 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 0 1.0000
418 Kubota - Mori - Takahashi [-] 0 1.0000
419 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 0 1.0000
420 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 0 1.0000
421 Tak - Kim - Kim [-] 0 1.0000
422 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 0 1.0000
423 Kawase - Ishida - Mizui [-] 0 1.0000
424 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 0 1.0000
425 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 0 1.0000
426 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 0 1.0000
427 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 0 1.0000
428 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 0 1.0000
429 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 1.0000
430 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 0 1.0000
431 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 1.0000
432 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 0 1.0000
433 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 0 1.0000
434 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 0 1.0000
435 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 0 1.0000
436 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 1.0000
437 Koyama - Akamine - Furugen [-] 0 1.0000
438 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 0 1.0000
439 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 0 1.0000
440 Hirose - Mori - Murao [-] 0 1.0000
441 Tansei - Mune - Kurita [-] 0 1.0000
442 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 1.0000
443 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 0 1.0000
444 Hirata - Okai - Yada [-] 0 1.0000
445 Soma - Suzuki - Soma [-] 0 1.0000
446 Endo - Saionji - Kubota [-] 0 1.0000
447 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 0 1.0000
448 Chan - Lee - Chick [-] 0 1.0000
449 Adati - Kawabata - Motoe [-] 0 1.0000
450 Nakano - Tamai - Aihara [-] 0 1.0000
451 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 1.0000
452 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 0 1.0000
453 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 0 1.0000
454 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 0 1.0000
455 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 0 1.0000
456 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 0 1.0000
457 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 1.0000
458 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 0 1.0000
459 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 0 1.0000
460 Okura - Kondou - Nakamura [-] 0 1.0000
461 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 1.0000
462 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 0 1.0000
463 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 0 1.0000
464 Karata - Kawai - Ando [-] 0 1.0000
465 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 0 1.0000
466 Habu - Sasaki - Saitou [-] 0 1.0000
467 Soya - Ichise - Takezawa [-] 0 1.0000
468 Noto - Fujioka - Kimura [-] 0 1.0000
469 Itou - Iyota - Takano [-] 0 1.0000
470 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 1.0000
471 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 0 1.0000
472 Song - Tang - Lim [-] 0 1.0000
473 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 1.0000
474 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 0 1.0000
475 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 0 1.0000
476 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 0 1.0000
477 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 0 1.0000
478 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 0 1.0000
479 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 0 1.0000
480 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 0 1.0000
481 Chiba - Ono - Nagano [-] 0 1.0000
482 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 0 1.0000
483 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 0 1.0000
484 Ohta - Takeda - Takada [-] 0 1.0000
485 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 0 1.0000
486 Benoit - Li - Gao [-] 0 1.0000
487 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 0 1.0000
488 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 0 1.0000
489 Son - Sun - Zhao [-] 0 1.0000
490 Koh - Lee - Takai [-] 0 1.0000
491 Seet - Li - Watabe [-] 0 1.0000
492 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 0 1.0000
493 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 1.0000
494 Hayashi - Ushie - Nose [-] 0 1.0000
495 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 0 1.0000
496 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 0 1.0000
497 Wada - Ishida - Tanaka [-] 0 1.0000
498 Xiao - Ou - Takada [-] 0 1.0000
499 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 0 1.0000
500 Sato - Sakuma - Kogure [-] 0 1.0000
501 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 0 1.0000
502 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 0 1.0000
503 Haokang - Tai - Jiabin [-] 0 1.0000
504 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 0 1.0000
505 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 0 1.0000
506 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 0 1.0000
507 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 0 1.0000
508 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 0 1.0000
509 Chu - Kuan - Li [-] 0 1.0000
510 Senoo - Takesita - Akase [-] 0 1.0000
511 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 0 1.0000
512 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 0 1.0000
513 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 0 1.0000
514 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 0 1.0000
515 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 0 1.0000
516 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 0 1.0000
517 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 0 1.0000
518 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 0 1.0000
519 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 0 1.0000
520 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 0 1.0000
521 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 0 1.0000
522 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 0 1.0000
523 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 0 1.0000
524 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 1.0000
525 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 1.0000
526 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 0 1.0000
527 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 0 1.0000
528 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 1.0000
529 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 0 1.0000
530 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 0 1.0000
531 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 0 1.0000
532 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 0 1.0000
533 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 0 1.0000
534 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 0 1.0000
535 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 0 1.0000
536 Takano - Kimura - Sasao [-] 0 1.0000
537 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 0 1.0000
538 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 0 1.0000
539 Moriya - Sakane - Sorada [-] 0 1.0000
540 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 0 1.0000
541 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 0 1.0000
542 Takino - Yanaseko - Konda [-] 0 1.0000
543 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 0 1.0000
544 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 0 1.0000
545 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 0 1.0000
546 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 0 1.0000
547 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 0 1.0000
548 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 0 1.0000
549 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 0 1.0000
550 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 0 1.0000
551 Endo - Yasuda - Satoda [-] 0 1.0000
552 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 0 1.0000
553 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 1.0000
554 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 0 1.0000
555 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 0 1.0000
556 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 0 1.0000
557 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 1.0000
558 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 0 1.0000
559 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 0 1.0000
560 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 0 1.0000
561 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 0 1.0000
562 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 0 1.0000
563 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 0 1.0000
564 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 0 1.0000
565 Alfred - Rothmel - See [-] 0 1.0000
566 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 0 1.0000
567 Asao - Honda - Kato [-] 0 1.0000
568 Miyake - Oooka - Kurata [-] 0 1.0000
569 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 0 1.0000
570 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 0 1.0000
571 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 0 1.0000
572 Yokota - Kaneko - Sako [-] 0 1.0000
573 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 0 1.0000
574 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 0 1.0000
575 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 0 1.0000
576 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 1.0000
577 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 0 1.0000
578 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 0 1.0000
579 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 0 1.0000
580 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 1.0000
581 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 0 1.0000
582 Urata - Aoyama - Inui [-] 0 1.0000
583 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 1.0000
584 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 0 1.0000
585 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 1.0000
586 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 1.0000
587 Jhang - Yen - Chen [-] 0 1.0000
588 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 0 1.0000
589 Uchino - Endo - Eric [-] 0 1.0000
590 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 0 1.0000
591 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 0 1.0000
592 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 0 1.0000
593 Higaki - Okajima - Kurata [-] 0 1.0000
594 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 0 1.0000
595 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 1.0000
596 Chia - Lim - Ming [-] 0 1.0000
597 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 0 1.0000
598 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 0 1.0000
599 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 0 1.0000
600 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 0 1.0000
601 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 0 1.0000
602 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 0 1.0000
603 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 0 1.0000
604 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 0 1.0000
605 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 0 1.0000
606 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 0 1.0000
607 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 0 1.0000
608 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 0 1.0000
609 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 0 1.0000
610 Komada - Suzuki - Matsui [-] 0 1.0000
611 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 0 1.0000
612 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 0 1.0000
613 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 0 1.0000
614 Chan - Leung - Yip [-] 0 1.0000
615 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 0 1.0000
616 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 0 1.0000
617 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 1.0000
618 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 0 1.0000
619 Ota - Kanayama - Samejima [-] 0 1.0000
620 Maruyama - Hada - Kondo [-] 0 1.0000
621 Kuo - Liu - Lin [-] 0 1.0000
622 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 0 1.0000
623 Machida - Iida - Nishina [-] 0 1.0000
624 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 0 1.0000
625 Yang - Cheng - Wu [-] 0 1.0000
626 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 0 1.0000
627 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 0 1.0000
628 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 0 1.0000
629 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 0 1.0000
630 Sugiyama - Noine - Usui [-] 0 1.0000
631 Zhou - Tong - Kyo [-] 0 1.0000
632 Nakamura - Tamai - Takata [-] 0 1.0000
633 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 0 1.0000
634 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 0 1.0000
635 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 0 1.0000
636 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 0 1.0000
637 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 0 1.0000
638 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 0 1.0000
639 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 0 1.0000
640 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 0 1.0000
641 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 1.0000
642 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 0 1.0000
643 Sato - Mashukawa - Koike [-] 0 1.0000
644 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 0 1.0000
645 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 0 1.0000
646 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 0 1.0000
647 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 0 1.0000
648 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 0 1.0000
649 Takashima - Fukui - Hamano [-] 0 1.0000
650 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 0 1.0000
651 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 0 1.0000
652 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 1.0000
653 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 0 1.0000
654 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 0 1.0000
655 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 0 1.0000
656 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 0 1.0000
657 Hu - Meng - Lian [-] 0 1.0000
658 Ota - Kurashima - Munekata [-] 0 1.0000
659 Shiba - Ueno - Higashino [-] 0 1.0000
660 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 0 1.0000
661 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 0 1.0000
662 Hanai - Usui - Nakura [-] 0 1.0000
663 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 0 1.0000
664 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 0 1.0000
665 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 0 1.0000
666 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 1.0000
667 Feng - Ma - Keller [-] 0 1.0000
668 Imura - Kubo - Kawachi [-] 0 1.0000
669 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 0 1.0000
670 Banno - Hirota - Hatta [-] 0 1.0000
671 Yanagidate - Hato - Kita [-] 0 1.0000
672 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 0 1.0000
673 Castagna - Noyce - Harding [-] 0 1.0000
674 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 0 1.0000
675 Nakao - Sawada - Iwata [-] 0 1.0000
676 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 0 1.0000
677 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 0 1.0000
678 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 0 1.0000
679 Yoon - Nam - Na [-] 0 1.0000
680 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 0 1.0000
681 Ogino - Kai - Mori [-] 0 1.0000
682 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 0 1.0000
683 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 0 1.0000
684 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 0 1.0000
685 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 0 1.0000
686 Ichikawa - Segou - Taki [-] 0 1.0000
687 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 0 1.0000
688 Mao - Song - Bi [-] 0 1.0000
689 Awane - Hayakawa - Arai [-] 0 1.0000
690 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 0 1.0000
691 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 0 1.0000
692 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 0 1.0000
693 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 0 1.0000
694 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 0 1.0000
695 Kawabata - Baba - Takeda [-] 0 1.0000
696 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 0 1.0000
697 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 0 1.0000
698 Fukushima - Saito - Ayama [-] 0 1.0000
699 Abe - Naruse - Miyashita [-] 0 1.0000
700 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 0 1.0000
701 Kunita - Hori - Nagaya [-] 0 1.0000
702 Maki - Yamada - Mori [-] 0 1.0000
703 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 0 1.0000
704 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 0 1.0000
705 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 0 1.0000
706 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 0 1.0000
707 Itada - Shimada - Katou [-] 0 1.0000
708 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 0 1.0000
709 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 0 1.0000
710 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 0 1.0000
711 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 0 1.0000
712 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 0 1.0000
713 Kubo - Watanabe - Sato [-] 0 1.0000
714 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 0 1.0000
715 Demange - Martin - Schulhof [-] 0 1.0000
716 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 0 1.0000
717 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 1.0000
718 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 0 1.0000
719 Omi - Sato - Mitachi [-] 0 1.0000
720 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 0 1.0000
721 Satou - Kato - Kobayashi [-] 0 1.0000
722 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 0 1.0000
723 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 0 1.0000
724 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 0 1.0000
725 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 0 1.0000
726 Asai - Katou - Hiraoka [-] 0 1.0000
727 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 0 1.0000
728 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 1.0000
729 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 0 1.0000
730 Sano - Kinoda - Ohta [-] 0 1.0000
731 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 0 1.0000
732 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 0 1.0000
733 Arai - Kaku - Sue [-] 0 1.0000
734 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 0 1.0000
735 Matsumura - Inoue - Ito [-] 0 1.0000
736 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 1.0000
737 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 1.0000
738 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 0 1.0000
739 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 0 1.0000
740 Lin - Liao - Kuo [-] 0 1.0000
741 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 0 1.0000
742 Toyohara - Satou - Murase [-] 0 1.0000
743 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 0 1.0000
744 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 0 1.0000
745 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 0 1.0000
746 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 0 1.0000
747 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 0 1.0000
748 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 0 1.0000
749 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 0 1.0000
750 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 1.0000
751 Hama - Kakiki - Ishino [-] 0 1.0000
752 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 0 1.0000
753 Dong - Jiang - Zhou [-] 0 1.0000
754 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 0 1.0000
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索