EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2018

読み物

6回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Che - Ding - Lu [-] 18 0.6667
2 Mine - Urase - Goshima [-] 18 0.6667
3 Dong - Wang - Tang [-] 18 0.6481
4 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 18 0.6481
5 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 18 0.6111
6 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 18 0.6111
7 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 18 0.5944
8 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 18 0.5833
9 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 18 0.5667
10 Sun - He - Liu [-] 16 0.6296
11 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 16 0.6111
12 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 16 0.5648
13 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 16 0.4944
14 Wakita - Esaki - Tamano [-] 15 0.7037
15 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 15 0.6944
16 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 15 0.6944
17 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 15 0.6944
18 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 15 0.6759
19 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 15 0.6759
20 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 15 0.6667
21 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 15 0.6667
22 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 15 0.6667
23 Takao - Inoue - Kamo [-] 15 0.6667
24 Hattori - Jamin - Yamada [-] 15 0.6500
25 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 15 0.6500
26 Kusakawa - Koide - Hata [-] 15 0.6389
27 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 15 0.6389
28 Sakai - Uno - Mihara [-] 15 0.6315
29 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 15 0.6222
30 Zheng - Wang - Dai [-] 15 0.6222
31 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 15 0.6204
32 Ichino - Inui - Niwa [-] 15 0.6167
33 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 15 0.6148
34 Omura - Hirooka - Torii [-] 15 0.6111
35 Harane - Fujimura - Saitou [-] 15 0.6111
36 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 15 0.6111
37 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 15 0.5944
38 Bishop - Marino - Rubin [-] 15 0.5944
39 Ito - Shimizu - Arai [-] 15 0.5944
40 Naito - Higashi - Kawabata [-] 15 0.5944
41 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 15 0.5926
42 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 15 0.5926
43 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 15 0.5926
44 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 15 0.5833
45 Aka - Ishida - Oonishi [-] 15 0.5833
46 Naide - Murase - Boku [-] 15 0.5833
47 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 15 0.5833
48 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 15 0.5759
49 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 15 0.5741
50 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 15 0.5667
51 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 15 0.5648
52 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 15 0.5611
53 Takata - Yamamoto - Chou [-] 15 0.5556
54 Takino - Yanaseko - Konda [-] 15 0.5556
55 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 15 0.5556
56 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 15 0.5556
57 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 15 0.5481
58 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 15 0.5389
59 Fujii - Nose - Shimada [-] 15 0.5389
60 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 15 0.5370
61 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 15 0.5370
62 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 15 0.5370
63 Liu - Wang - Adelman [-] 15 0.5278
64 Jhang - Yen - Chen [-] 15 0.5278
65 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 15 0.5093
66 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 15 0.5056
67 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 15 0.5000
68 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 15 0.4722
69 Yamada - Ito - Abe [-] 15 0.4667
70 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 15 0.4667
71 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 13 0.6481
72 Ki - Mori - Oodan [-] 13 0.6389
73 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 13 0.6019
74 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 13 0.6019
75 Noge - Otani - Tamura [-] 13 0.5926
76 Aziz - Joe - Justin [-] 13 0.5926
77 Li - Yu - Zuo [-] 13 0.5500
78 Chia - Lim - Ming [-] 13 0.5463
79 Kato - Suezawa - Ogo [-] 13 0.5444
80 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 13 0.5370
81 Tay - Lim - Li [-] 13 0.5370
82 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 13 0.5315
83 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 13 0.5315
84 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 13 0.5241
85 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 13 0.5130
86 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 13 0.5093
87 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 13 0.5000
88 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 13 0.5000
89 Ota - Kurashima - Munekata [-] 13 0.4944
90 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 13 0.4852
91 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 13 0.4815
92 Alvarez - Regala - Wilson [-] 13 0.4444
93 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 13 0.4352
94 Okura - Kondou - Nakamura [-] 13 0.4296
95 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.7500
96 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 12 0.7222
97 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 12 0.6944
98 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 12 0.6944
99 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 12 0.6944
100 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 12 0.6944
101 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 12 0.6944
102 Yamada - Ishihara - Ono [-] 12 0.6870
103 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.6759
104 Zhang - Guo - Chen [-] 12 0.6759
105 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 12 0.6759
106 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 12 0.6667
107 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 12 0.6667
108 Lyu - Shu - Han [-] 12 0.6667
109 Shair - Tai - Lam [-] 12 0.6667
110 Eng - Chew - Wong [-] 12 0.6611
111 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 12 0.6481
112 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 12 0.6389
113 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 12 0.6389
114 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.6389
115 Yam - Huang - Sajgalik [-] 12 0.6389
116 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 12 0.6389
117 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 12 0.6389
118 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 12 0.6389
119 Takahashi - Itakura - Makino [-] 12 0.6389
120 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 12 0.6222
121 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 12 0.6222
122 Yamanaka - Oku - Anan [-] 12 0.6222
123 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 12 0.6204
124 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 12 0.6111
125 Miyake - Saida - Nakada [-] 12 0.6111
126 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 12 0.6056
127 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 12 0.6037
128 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 12 0.5944
129 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 12 0.5926
130 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 12 0.5926
131 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 12 0.5926
132 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 12 0.5926
133 Oono - Shin - Honda [-] 12 0.5852
134 Dobashi - Iijima - Miki [-] 12 0.5833
135 Yanagidate - Hato - Kita [-] 12 0.5833
136 Kimura - Inukai - Hirano [-] 12 0.5778
137 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 12 0.5759
138 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 12 0.5759
139 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 12 0.5741
140 Osanai - Hariu - Shibata [-] 12 0.5667
141 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 12 0.5667
142 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 12 0.5667
143 Tase - Kaida - Matsui [-] 12 0.5667
144 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 12 0.5667
145 Song - Lu - Zhi [-] 12 0.5667
146 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 12 0.5667
147 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 12 0.5648
148 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 12 0.5648
149 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 12 0.5648
150 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 12 0.5593
151 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 12 0.5556
152 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 12 0.5556
153 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 12 0.5556
154 Seet - Li - Watabe [-] 12 0.5556
155 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 12 0.5556
156 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 12 0.5556
157 Haokang - Tai - Jiabin [-] 12 0.5556
158 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 12 0.5556
159 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 12 0.5500
160 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 12 0.5389
161 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 12 0.5389
162 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 12 0.5389
163 Demange - Martin - Schulhof [-] 12 0.5389
164 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 12 0.5389
165 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 12 0.5370
166 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 12 0.5370
167 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 12 0.5370
168 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 12 0.5370
169 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 12 0.5370
170 Soma - Suzuki - Soma [-] 12 0.5370
171 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 12 0.5278
172 Wada - Misaka - Shimizu [-] 12 0.5278
173 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 12 0.5278
174 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 12 0.5278
175 Ito - Koyanagi - Mori [-] 12 0.5278
176 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 12 0.5278
177 Zhou - Tong - Kyo [-] 12 0.5278
178 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 12 0.5222
179 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 12 0.5204
180 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 12 0.5185
181 Murata - Kubozono - Morita [-] 12 0.5111
182 Higaki - Okajima - Kurata [-] 12 0.5111
183 Mori - Okamoto - Kedo [-] 12 0.5111
184 Bae - Lee - Kim [-] 12 0.5111
185 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 12 0.5111
186 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 12 0.5111
187 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 12 0.5093
188 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 12 0.5093
189 Magata - Arita - Banba [-] 12 0.5093
190 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 12 0.5019
191 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 12 0.5000
192 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 12 0.5000
193 Tansei - Mune - Kurita [-] 12 0.5000
194 Kidera - Sato - Okano [-] 12 0.5000
195 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 12 0.5000
196 Son - Sun - Zhao [-] 12 0.4944
197 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 12 0.4926
198 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 12 0.4926
199 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 12 0.4833
200 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 12 0.4833
201 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 12 0.4833
202 Iimura - Nishio - Ishii [-] 12 0.4833
203 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 12 0.4833
204 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 12 0.4833
205 Chiba - Ono - Nagano [-] 12 0.4833
206 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 12 0.4833
207 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 12 0.4815
208 Iso - Yamamoto - Arai [-] 12 0.4722
209 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 12 0.4722
210 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 12 0.4722
211 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 12 0.4722
212 Shiba - Ueno - Higashino [-] 12 0.4722
213 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 12 0.4667
214 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 12 0.4648
215 Hirano - Sakurai - Okada [-] 12 0.4556
216 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 12 0.4556
217 Ho - Lai - Wong [-] 12 0.4556
218 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 12 0.4556
219 Kubota - Mori - Takahashi [-] 12 0.4556
220 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 12 0.4537
221 Kubo - Watanabe - Sato [-] 12 0.4444
222 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 12 0.4444
223 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 12 0.4444
224 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 12 0.4444
225 Machida - Iida - Nishina [-] 12 0.4444
226 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 12 0.4444
227 Hirata - Okai - Yada [-] 12 0.4444
228 Adati - Kawabata - Motoe [-] 12 0.4389
229 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 12 0.4389
230 Ueda - Satou - Muranaka [-] 12 0.4278
231 Ota - Kanayama - Samejima [-] 12 0.4167
232 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 12 0.4093
233 Sudou - Tooi - Sano [-] 11 0.6074
234 Choi - Yang - Cho [-] 11 0.5278
235 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 11 0.3704
236 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.6667
237 Hara - Morita - Kubo [-] 10 0.6481
238 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 10 0.6389
239 Nakamura - Miura - Mori [-] 10 0.6296
240 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 10 0.6111
241 Lam - Yan - Choi [-] 10 0.6019
242 Yoon - Nam - Na [-] 10 0.6019
243 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 10 0.5741
244 Takano - Kimura - Sasao [-] 10 0.5741
245 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 10 0.5593
246 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 10 0.5593
247 Leung - Chan - Tang [-] 10 0.5370
248 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 10 0.5370
249 Matsushita - Itou - Naraya [-] 10 0.5370
250 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 10 0.5296
251 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 10 0.5278
252 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 10 0.5278
253 Kou - Sakamoto - Senba [-] 10 0.5093
254 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 10 0.5093
255 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 10 0.5000
256 Ota - Yamada - Tanji [-] 10 0.4907
257 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 10 0.4833
258 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 10 0.4815
259 Watanabe - Chou - Tomita [-] 10 0.4815
260 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 10 0.4778
261 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 10 0.4759
262 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 10 0.4722
263 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 10 0.4648
264 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 10 0.4630
265 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 10 0.4537
266 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 10 0.4537
267 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 10 0.4444
268 Xu - Wang - Wu [-] 10 0.4407
269 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 10 0.4352
270 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 10 0.4074
271 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 10 0.4074
272 Arai - Kaku - Sue [-] 10 0.3907
273 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 9 0.6667
274 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6667
275 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.6481
276 Nakai - Mitui - Seno [-] 9 0.6481
277 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6481
278 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.6481
279 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 9 0.6389
280 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 9 0.6389
281 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.6222
282 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.6222
283 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.6222
284 Furukawa - Henmi - Saito [-] 9 0.6204
285 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 9 0.6167
286 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 9 0.6111
287 Haseba - Aoki - Aoki [-] 9 0.6111
288 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.6111
289 Chee - Carlos - Chee [-] 9 0.6111
290 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 9 0.6111
291 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 9 0.6111
292 Hoshide - Kato - Noto [-] 9 0.6111
293 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.6111
294 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.6111
295 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.6037
296 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 9 0.5944
297 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 9 0.5944
298 Kim - Yoon - Seo [-] 9 0.5926
299 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 9 0.5833
300 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.5833
301 Ito - Kato - Iwasaki [-] 9 0.5833
302 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 9 0.5833
303 Konishi - Kano - Itou [-] 9 0.5833
304 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 9 0.5833
305 Nam - Park - Lee [-] 9 0.5833
306 Yeh - Chen - Zen [-] 9 0.5833
307 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5741
308 Masukado - Saito - Tanaka [-] 9 0.5741
309 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.5667
310 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 9 0.5667
311 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 9 0.5667
312 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.5648
313 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 9 0.5556
314 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.5556
315 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 9 0.5556
316 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 9 0.5556
317 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 9 0.5556
318 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 9 0.5556
319 Motomura - Itou - Itou [-] 9 0.5556
320 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 9 0.5481
321 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.5463
322 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 9 0.5389
323 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 9 0.5370
324 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 9 0.5370
325 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 9 0.5370
326 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 9 0.5370
327 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 9 0.5370
328 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 9 0.5333
329 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 9 0.5278
330 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 9 0.5278
331 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 9 0.5278
332 Ibe - Michibata - Iwami [-] 9 0.5278
333 Saito - Ito - Kato [-] 9 0.5278
334 Takashima - Fukui - Hamano [-] 9 0.5278
335 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 9 0.5278
336 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 9 0.5222
337 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.5222
338 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 9 0.5204
339 Urata - Aoyama - Inui [-] 9 0.5148
340 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.5111
341 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 9 0.5111
342 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 9 0.5111
343 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 9 0.5111
344 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 9 0.5111
345 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 9 0.5093
346 Horii - Asano - Yoshihara [-] 9 0.5093
347 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 9 0.5037
348 Dods - Coad - Sierra [-] 9 0.5019
349 Hirose - Mori - Murao [-] 9 0.5000
350 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 9 0.5000
351 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 9 0.5000
352 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 9 0.5000
353 Nakano - Tamai - Aihara [-] 9 0.5000
354 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 9 0.5000
355 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 9 0.5000
356 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 9 0.5000
357 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 9 0.5000
358 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 9 0.5000
359 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 9 0.5000
360 Satou - Hibino - Watanabe [-] 9 0.5000
361 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 9 0.5000
362 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 9 0.5000
363 Kato - Ando - Furukawa [-] 9 0.5000
364 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 9 0.4944
365 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 9 0.4944
366 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 9 0.4944
367 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 9 0.4926
368 Tak - Kim - Kim [-] 9 0.4907
369 Miyake - Oooka - Kurata [-] 9 0.4833
370 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4833
371 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 9 0.4833
372 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 9 0.4833
373 Sugiyama - Noine - Usui [-] 9 0.4833
374 Mcneace - Brickey - Brown [-] 9 0.4833
375 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 9 0.4815
376 Shoji - Ooike - Mitome [-] 9 0.4815
377 Kawase - Ishida - Mizui [-] 9 0.4815
378 Hama - Kakiki - Ishino [-] 9 0.4815
379 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 9 0.4722
380 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 9 0.4722
381 Matsumoto - Takao - Hori [-] 9 0.4722
382 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 9 0.4722
383 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 9 0.4722
384 Aridome - Bando - Shimura [-] 9 0.4722
385 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 9 0.4722
386 Kirino - Sato - Toyota [-] 9 0.4722
387 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 9 0.4722
388 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 9 0.4722
389 Oomoto - Okada - Uechi [-] 9 0.4648
390 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 9 0.4556
391 Ichikawa - Segou - Taki [-] 9 0.4556
392 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 9 0.4556
393 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 9 0.4537
394 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 9 0.4537
395 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 9 0.4537
396 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 9 0.4537
397 Matsushima - Hori - Naemura [-] 9 0.4537
398 Asai - Katou - Hiraoka [-] 9 0.4463
399 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 9 0.4444
400 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 9 0.4444
401 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 9 0.4444
402 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 9 0.4444
403 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 9 0.4444
404 Nakao - Sawada - Iwata [-] 9 0.4444
405 Ohta - Takeda - Takada [-] 9 0.4444
406 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 9 0.4444
407 Yamane - Mizuno - Ine [-] 9 0.4444
408 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 9 0.4444
409 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 9 0.4444
410 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 9 0.4444
411 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 9 0.4389
412 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 9 0.4389
413 Umemura - Gration - Araki [-] 9 0.4370
414 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 9 0.4370
415 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 9 0.4352
416 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 9 0.4278
417 Kim - Yang - Choi [-] 9 0.4185
418 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 9 0.4167
419 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 9 0.4167
420 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 9 0.4167
421 Dong - Jiang - Zhou [-] 9 0.4167
422 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 9 0.4167
423 Uchino - Endo - Eric [-] 9 0.4111
424 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 9 0.4000
425 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 9 0.4000
426 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 9 0.3981
427 Partanen - Sakakura - Mori [-] 9 0.3889
428 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 9 0.3889
429 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 9 0.3704
430 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 9 0.3444
431 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 8 0.5296
432 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5222
433 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 8 0.4907
434 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 8 0.4722
435 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 8 0.4111
436 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 8 0.3889
437 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 7 0.6296
438 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.6267
439 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.6259
440 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.6019
441 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.6000
442 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.5933
443 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 7 0.5778
444 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5741
445 Hanawa - Arai - Araki [-] 7 0.5648
446 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 7 0.5593
447 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.5556
448 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 7 0.5463
449 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5444
450 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 7 0.5278
451 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5222
452 Omi - Sato - Mitachi [-] 7 0.5222
453 Kitaoka - Seki - Takano [-] 7 0.5185
454 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 7 0.5111
455 Satou - Kato - Kobayashi [-] 7 0.5000
456 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 7 0.4815
457 Komada - Suzuki - Matsui [-] 7 0.4741
458 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 7 0.4722
459 Naoe - Matsushima - Mori [-] 7 0.4667
460 Horie - Kaino - Abe [-] 7 0.4667
461 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 7 0.4630
462 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 7 0.4630
463 Park - Kang - Moon [-] 7 0.4444
464 Umetani - Miki - Seki [-] 7 0.4352
465 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 7 0.4259
466 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 7 0.4259
467 Nitta - Matubara - Nakae [-] 7 0.4259
468 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 7 0.4185
469 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 7 0.4167
470 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 7 0.4167
471 Lin - Liao - Kuo [-] 7 0.4074
472 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 7 0.3907
473 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 7 0.3796
474 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 7 0.3704
475 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.7000
476 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.6667
477 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.6667
478 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.6467
479 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.6444
480 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.6389
481 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.6333
482 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.6333
483 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6133
484 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.6111
485 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.6111
486 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.6111
487 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6111
488 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.6000
489 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.6000
490 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5926
491 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.5889
492 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.5833
493 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 6 0.5833
494 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.5833
495 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.5833
496 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5778
497 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.5741
498 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 6 0.5667
499 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.5667
500 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 6 0.5667
501 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.5667
502 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 6 0.5667
503 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.5648
504 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5556
505 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.5556
506 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 6 0.5556
507 Teng - Hung - Huang [-] 6 0.5556
508 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.5481
509 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5467
510 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.5444
511 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5444
512 Sano - Kinoda - Ohta [-] 6 0.5370
513 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.5370
514 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 6 0.5370
515 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.5370
516 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.5333
517 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5333
518 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5333
519 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.5333
520 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5333
521 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5333
522 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.5333
523 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5333
524 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.5278
525 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5278
526 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 6 0.5278
527 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 6 0.5278
528 Koyama - Akamine - Furugen [-] 6 0.5278
529 Asao - Honda - Kato [-] 6 0.5111
530 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 6 0.5111
531 Sato - Sakuma - Kogure [-] 6 0.5111
532 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.5111
533 Benoit - Li - Gao [-] 6 0.5111
534 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 6 0.5093
535 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 6 0.5093
536 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.5000
537 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.5000
538 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 6 0.5000
539 Yang - Cheng - Wu [-] 6 0.5000
540 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 6 0.5000
541 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.5000
542 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 6 0.5000
543 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 6 0.5000
544 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 6 0.5000
545 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 6 0.5000
546 Masui - Itou - Sugiyama [-] 6 0.5000
547 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 6 0.4833
548 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 6 0.4833
549 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 6 0.4833
550 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 6 0.4833
551 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 6 0.4722
552 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.4722
553 Yamada - Date - Fukunaga [-] 6 0.4722
554 Moriya - Sakane - Sorada [-] 6 0.4722
555 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 6 0.4722
556 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 6 0.4722
557 Itou - Iyota - Takano [-] 6 0.4722
558 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 6 0.4667
559 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.4667
560 Takasou - Seo - Shishikura [-] 6 0.4667
561 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.4667
562 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.4667
563 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 6 0.4667
564 Obata - Kimbara - Murakami [-] 6 0.4648
565 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 6 0.4556
566 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 6 0.4556
567 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.4537
568 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 6 0.4537
569 Feng - Ma - Keller [-] 6 0.4537
570 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 6 0.4537
571 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 6 0.4537
572 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 6 0.4537
573 Houjo - Andou - Ishii [-] 6 0.4537
574 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4467
575 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4444
576 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 6 0.4444
577 Itada - Shimada - Katou [-] 6 0.4444
578 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 6 0.4444
579 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 6 0.4444
580 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 6 0.4444
581 Awane - Hayakawa - Arai [-] 6 0.4370
582 Maki - Yamada - Mori [-] 6 0.4333
583 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4278
584 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 6 0.4278
585 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4267
586 Chan - Leung - Yip [-] 6 0.4259
587 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 6 0.4259
588 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 6 0.4167
589 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4167
590 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4167
591 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 6 0.4167
592 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 6 0.4167
593 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 6 0.4074
594 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 6 0.4000
595 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 6 0.3722
596 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 6 0.3722
597 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 6 0.3611
598 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 6 0.3611
599 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 6 0.3537
600 Satou - Sakurai - Sano [-] 5 0.5463
601 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4833
602 Song - Tang - Lim [-] 5 0.4630
603 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6250
604 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.6194
605 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.5870
606 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.5750
607 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.5694
608 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5556
609 Imai - Kawakami - Kubota [-] 4 0.5444
610 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5417
611 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5417
612 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.5222
613 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.5185
614 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5156
615 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.5000
616 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 4 0.4907
617 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.4861
618 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 4 0.4815
619 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.4667
620 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4574
621 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4556
622 Koike - Funamoto - Kanda [-] 4 0.4537
623 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 4 0.4444
624 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.4306
625 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 4 0.4259
626 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 4 0.4259
627 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 4 0.4167
628 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 4 0.4000
629 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 4 0.4000
630 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3556
631 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.6667
632 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.6667
633 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.6250
634 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.6250
635 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.5972
636 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.5833
637 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.5833
638 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.5833
639 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5694
640 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.5648
641 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5583
642 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.5556
643 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5467
644 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5444
645 Park - Park - Kim [-] 3 0.5417
646 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5417
647 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.5417
648 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.5278
649 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.5278
650 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.5222
651 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.5139
652 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.5133
653 Toyohara - Satou - Murase [-] 3 0.5111
654 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5111
655 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.5111
656 Abe - Naruse - Miyashita [-] 3 0.5111
657 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.5044
658 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.5000
659 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5000
660 Koh - Lee - Takai [-] 3 0.5000
661 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5000
662 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.5000
663 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.5000
664 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 3 0.5000
665 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.5000
666 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.4933
667 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4911
668 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.4889
669 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.4750
670 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.4722
671 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.4667
672 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4667
673 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4667
674 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4667
675 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.4583
676 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4583
677 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4583
678 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 3 0.4556
679 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 3 0.4537
680 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.4500
681 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4472
682 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.4444
683 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 3 0.4444
684 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.4444
685 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.4444
686 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4352
687 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.4333
688 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.4333
689 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4306
690 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.4306
691 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 3 0.4222
692 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 3 0.4222
693 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.4167
694 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4167
695 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 3 0.4167
696 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.4133
697 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.4133
698 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 3 0.4111
699 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.4000
700 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.3981
701 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 3 0.3926
702 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 3 0.3889
703 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.3889
704 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 3 0.3889
705 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 3 0.3889
706 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 3 0.3889
707 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 3 0.3815
708 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 3 0.3667
709 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 2 0.4537
710 Yokota - Kaneko - Sako [-] 2 0.3333
711 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5926
712 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5556
713 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.5185
714 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5000
715 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.5000
716 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 1 0.5000
717 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4583
718 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3611
719 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3556
720 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3472
721 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.3426
722 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.8889
723 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6667
724 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.6111
725 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.5833
726 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5741
727 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.5667
728 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5556
729 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5556
730 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5556
731 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5139
732 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
733 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5000
734 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.5000
735 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5000
736 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.5000
737 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.4861
738 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.4778
739 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4722
740 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.4667
741 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.4667
742 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.4667
743 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.4630
744 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.4472
745 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.4444
746 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4444
747 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4444
748 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.4444
749 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.4389
750 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4167
751 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4111
752 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.3611
753 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.3519
754 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索