EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2018

読み物

4回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 12 0.6875
2 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 12 0.6875
3 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 12 0.6458
4 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 12 0.6458
5 Che - Ding - Lu [-] 12 0.6458
6 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 12 0.6458
7 Dong - Wang - Tang [-] 12 0.6250
8 Mine - Urase - Goshima [-] 12 0.6250
9 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 12 0.6250
10 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 12 0.6250
11 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 12 0.6250
12 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 12 0.6250
13 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 12 0.6042
14 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 12 0.5833
15 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 12 0.5833
16 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 12 0.5833
17 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 12 0.5833
18 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 12 0.5833
19 Wakita - Esaki - Tamano [-] 12 0.5833
20 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 12 0.5833
21 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 12 0.5833
22 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 12 0.5833
23 Omura - Hirooka - Torii [-] 12 0.5833
24 Bishop - Marino - Rubin [-] 12 0.5625
25 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 12 0.5625
26 Hattori - Jamin - Yamada [-] 12 0.5625
27 Ito - Shimizu - Arai [-] 12 0.5625
28 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 12 0.5417
29 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 12 0.5208
30 Zheng - Wang - Dai [-] 12 0.5208
31 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 12 0.5208
32 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 12 0.5208
33 Dobashi - Iijima - Miki [-] 12 0.5208
34 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 12 0.5208
35 Naito - Higashi - Kawabata [-] 12 0.5208
36 Oono - Shin - Honda [-] 12 0.5208
37 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 12 0.4792
38 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 12 0.4792
39 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 10 0.7083
40 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 10 0.6458
41 Ki - Mori - Oodan [-] 10 0.6042
42 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 10 0.6042
43 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 10 0.6042
44 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 10 0.5625
45 Kato - Suezawa - Ogo [-] 10 0.5625
46 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 10 0.5625
47 Sun - He - Liu [-] 10 0.5625
48 Aziz - Joe - Justin [-] 10 0.5208
49 Li - Yu - Zuo [-] 10 0.5208
50 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 10 0.5208
51 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 10 0.4792
52 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 10 0.4583
53 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 10 0.4583
54 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 10 0.4583
55 Matsushita - Itou - Naraya [-] 10 0.3958
56 Eng - Chew - Wong [-] 9 0.7708
57 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 9 0.7500
58 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 9 0.7500
59 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 9 0.7083
60 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 9 0.7083
61 Shair - Tai - Lam [-] 9 0.7083
62 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 9 0.6875
63 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 9 0.6875
64 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 9 0.6875
65 Kusakawa - Koide - Hata [-] 9 0.6875
66 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.6875
67 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 9 0.6875
68 Yamada - Ishihara - Ono [-] 9 0.6875
69 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.6667
70 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 9 0.6667
71 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 9 0.6458
72 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 9 0.6458
73 Haseba - Aoki - Aoki [-] 9 0.6458
74 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 9 0.6458
75 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 9 0.6458
76 Chee - Carlos - Chee [-] 9 0.6458
77 Lyu - Shu - Han [-] 9 0.6458
78 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 9 0.6458
79 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 9 0.6458
80 Moriyama - Oota - Baba [-] 9 0.6458
81 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 9 0.6458
82 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 9 0.6458
83 Ito - Shimamura - Konishi [-] 9 0.6458
84 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 9 0.6458
85 Tase - Kaida - Matsui [-] 9 0.6458
86 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 9 0.6250
87 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 9 0.6250
88 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 9 0.6250
89 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 9 0.6250
90 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 9 0.6250
91 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 9 0.6250
92 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 9 0.6250
93 Kimura - Inukai - Hirano [-] 9 0.6250
94 Sakai - Uno - Mihara [-] 9 0.6250
95 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 9 0.6250
96 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 9 0.6250
97 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 9 0.6042
98 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 9 0.6042
99 Yam - Huang - Sajgalik [-] 9 0.6042
100 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 9 0.6042
101 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 9 0.6042
102 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 9 0.6042
103 Takao - Inoue - Kamo [-] 9 0.5833
104 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 9 0.5833
105 Osanai - Hariu - Shibata [-] 9 0.5833
106 Bae - Lee - Kim [-] 9 0.5833
107 Harane - Fujimura - Saitou [-] 9 0.5833
108 Fujii - Nose - Shimada [-] 9 0.5833
109 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 9 0.5833
110 Yamanaka - Oku - Anan [-] 9 0.5833
111 Ichino - Inui - Niwa [-] 9 0.5833
112 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 9 0.5833
113 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 9 0.5833
114 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 9 0.5833
115 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 9 0.5833
116 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 9 0.5833
117 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 9 0.5833
118 Takata - Yamamoto - Chou [-] 9 0.5833
119 Endo - Yasuda - Satoda [-] 9 0.5833
120 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 9 0.5833
121 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 9 0.5625
122 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 9 0.5625
123 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 9 0.5625
124 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 9 0.5625
125 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 9 0.5625
126 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 9 0.5625
127 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 9 0.5625
128 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 9 0.5417
129 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 9 0.5417
130 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 9 0.5417
131 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 9 0.5417
132 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 9 0.5417
133 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 9 0.5417
134 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 9 0.5417
135 Nakai - Mitui - Seno [-] 9 0.5417
136 Noge - Otani - Tamura [-] 9 0.5417
137 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 9 0.5417
138 Wada - Misaka - Shimizu [-] 9 0.5417
139 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 9 0.5417
140 Zhang - Guo - Chen [-] 9 0.5417
141 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 9 0.5417
142 Takano - Kimura - Sasao [-] 9 0.5417
143 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 9 0.5417
144 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 9 0.5208
145 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 9 0.5208
146 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 9 0.5208
147 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 9 0.5208
148 Song - Lu - Zhi [-] 9 0.5208
149 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 9 0.5208
150 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 9 0.5208
151 Hoshide - Kato - Noto [-] 9 0.5208
152 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 9 0.5208
153 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 9 0.5208
154 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 9 0.5208
155 Liu - Wang - Adelman [-] 9 0.5208
156 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 9 0.5208
157 Yoon - Nam - Na [-] 9 0.5208
158 Yamada - Ito - Abe [-] 9 0.5208
159 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 9 0.5208
160 Takino - Yanaseko - Konda [-] 9 0.5208
161 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 9 0.5208
162 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 9 0.5208
163 Kawabata - Baba - Takeda [-] 9 0.5208
164 Son - Sun - Zhao [-] 9 0.5208
165 Seet - Li - Watabe [-] 9 0.5208
166 Yanagidate - Hato - Kita [-] 9 0.5208
167 Naide - Murase - Boku [-] 9 0.5000
168 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 9 0.5000
169 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 9 0.5000
170 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 9 0.5000
171 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 9 0.4792
172 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 9 0.4792
173 Ito - Koyanagi - Mori [-] 9 0.4792
174 Iimura - Nishio - Ishii [-] 9 0.4792
175 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 9 0.4792
176 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 9 0.4792
177 Hayashi - Ushie - Nose [-] 9 0.4792
178 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 9 0.4792
179 Aka - Ishida - Oonishi [-] 9 0.4792
180 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 9 0.4792
181 Jhang - Yen - Chen [-] 9 0.4792
182 Chia - Lim - Ming [-] 9 0.4792
183 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 9 0.4792
184 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 9 0.4792
185 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 9 0.4583
186 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 9 0.4583
187 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 9 0.4583
188 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 9 0.4583
189 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 9 0.4583
190 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 9 0.4583
191 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 9 0.4583
192 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 9 0.4583
193 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 9 0.4583
194 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 9 0.4583
195 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 9 0.4375
196 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 9 0.4167
197 Iso - Yamamoto - Arai [-] 9 0.4167
198 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 9 0.4167
199 Murata - Kubozono - Morita [-] 9 0.4167
200 Ho - Lai - Wong [-] 9 0.4167
201 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 9 0.4167
202 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 9 0.4167
203 Habu - Sasaki - Saitou [-] 9 0.4167
204 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 9 0.4167
205 Miyake - Oooka - Kurata [-] 9 0.4167
206 Tansei - Mune - Kurita [-] 9 0.4167
207 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 9 0.4167
208 Higaki - Okajima - Kurata [-] 9 0.4167
209 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 9 0.4167
210 Takashima - Fukui - Hamano [-] 9 0.3750
211 Sudou - Tooi - Sano [-] 8 0.6250
212 Wang - Deng - Wang [-] 8 0.5417
213 Choi - Yang - Cho [-] 8 0.5417
214 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.6875
215 Nakamura - Miura - Mori [-] 7 0.6875
216 Lam - Yan - Choi [-] 7 0.6458
217 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 7 0.6458
218 Tay - Lim - Li [-] 7 0.6250
219 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.6250
220 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 7 0.6250
221 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.5833
222 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 7 0.5625
223 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.5625
224 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.5417
225 Hanawa - Arai - Araki [-] 7 0.5417
226 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 7 0.5417
227 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 7 0.5417
228 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 7 0.5208
229 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.5208
230 Xu - Wang - Wu [-] 7 0.5208
231 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 7 0.5208
232 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 7 0.5208
233 Watanabe - Chou - Tomita [-] 7 0.5208
234 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 7 0.5208
235 Kou - Sakamoto - Senba [-] 7 0.5000
236 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 7 0.5000
237 Leung - Chan - Tang [-] 7 0.5000
238 Ota - Kurashima - Munekata [-] 7 0.5000
239 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 7 0.5000
240 Senoo - Takesita - Akase [-] 7 0.5000
241 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 7 0.4792
242 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 7 0.4792
243 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 7 0.4583
244 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 7 0.4583
245 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 7 0.4583
246 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 7 0.4583
247 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 7 0.4375
248 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 7 0.4375
249 Okura - Kondou - Nakamura [-] 7 0.4375
250 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 7 0.4375
251 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 7 0.4375
252 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 7 0.4375
253 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 7 0.4167
254 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 7 0.4167
255 Alvarez - Regala - Wilson [-] 7 0.3958
256 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 7 0.3542
257 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.8125
258 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.8125
259 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 6 0.7500
260 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 6 0.7500
261 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.7500
262 Motomura - Itou - Itou [-] 6 0.7500
263 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.7083
264 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.7083
265 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.7083
266 Yeh - Chen - Zen [-] 6 0.7083
267 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.7083
268 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 6 0.7083
269 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.6875
270 Mori - Okamoto - Kedo [-] 6 0.6875
271 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 6 0.6875
272 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.6875
273 Furukawa - Henmi - Saito [-] 6 0.6875
274 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.6875
275 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 6 0.6875
276 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 6 0.6875
277 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 6 0.6875
278 Masukado - Saito - Tanaka [-] 6 0.6667
279 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 6 0.6667
280 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 6 0.6458
281 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 6 0.6458
282 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 6 0.6458
283 Hara - Morita - Kubo [-] 6 0.6458
284 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.6458
285 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 6 0.6458
286 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 6 0.6458
287 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.6458
288 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.6458
289 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.6458
290 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 6 0.6458
291 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.6458
292 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 6 0.6458
293 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 6 0.6458
294 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 6 0.6458
295 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 6 0.6458
296 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6250
297 Nam - Park - Lee [-] 6 0.6250
298 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6250
299 Takahashi - Itakura - Makino [-] 6 0.6250
300 Saito - Ito - Kato [-] 6 0.6250
301 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 6 0.6250
302 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 6 0.6250
303 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 6 0.6250
304 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 6 0.6042
305 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 6 0.6042
306 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 6 0.6042
307 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.6042
308 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.6042
309 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 6 0.6042
310 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 6 0.6042
311 Ito - Kato - Iwasaki [-] 6 0.6042
312 Kawai - Takeda - Daigo [-] 6 0.6042
313 Miura - Sugawara - Ishida [-] 6 0.6042
314 Haokang - Tai - Jiabin [-] 6 0.6042
315 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 6 0.6042
316 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 6 0.6042
317 Yang - Cheng - Wu [-] 6 0.6042
318 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 6 0.6042
319 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.5833
320 Kitaoka - Seki - Takano [-] 6 0.5833
321 Magata - Arita - Banba [-] 6 0.5833
322 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.5833
323 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 6 0.5833
324 Konishi - Kano - Itou [-] 6 0.5833
325 Dods - Coad - Sierra [-] 6 0.5833
326 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5833
327 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5833
328 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 6 0.5833
329 Ota - Yamada - Tanji [-] 6 0.5833
330 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.5833
331 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.5833
332 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.5833
333 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.5833
334 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.5833
335 Hirano - Sakurai - Okada [-] 6 0.5833
336 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 6 0.5833
337 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 6 0.5833
338 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 6 0.5833
339 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 6 0.5833
340 Nakamura - Tamai - Takata [-] 6 0.5833
341 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 6 0.5833
342 Teng - Hung - Huang [-] 6 0.5625
343 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 6 0.5625
344 Nakao - Sawada - Iwata [-] 6 0.5625
345 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 6 0.5625
346 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 6 0.5625
347 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5625
348 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.5625
349 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 6 0.5625
350 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 6 0.5625
351 Asai - Katou - Hiraoka [-] 6 0.5625
352 Sano - Kinoda - Ohta [-] 6 0.5625
353 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 6 0.5625
354 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 6 0.5417
355 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5417
356 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5417
357 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.5417
358 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 6 0.5417
359 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 6 0.5417
360 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 6 0.5417
361 Kubo - Watanabe - Sato [-] 6 0.5417
362 Matsushima - Hori - Naemura [-] 6 0.5417
363 Umetani - Miki - Seki [-] 6 0.5417
364 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 6 0.5417
365 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 6 0.5417
366 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 6 0.5417
367 Kim - Yoon - Seo [-] 6 0.5417
368 Matsumoto - Takao - Hori [-] 6 0.5417
369 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 6 0.5417
370 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 6 0.5417
371 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 6 0.5417
372 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 6 0.5417
373 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 6 0.5417
374 Satou - Hibino - Watanabe [-] 6 0.5417
375 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 6 0.5417
376 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 6 0.5417
377 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 6 0.5417
378 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 6 0.5417
379 Hirose - Mori - Murao [-] 6 0.5417
380 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 6 0.5417
381 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 6 0.5417
382 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 6 0.5417
383 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 6 0.5417
384 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 6 0.5417
385 Urata - Aoyama - Inui [-] 6 0.5417
386 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 6 0.5417
387 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 6 0.5417
388 Zhou - Tong - Kyo [-] 6 0.5417
389 Ibe - Michibata - Iwami [-] 6 0.5208
390 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 6 0.5208
391 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 6 0.5208
392 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 6 0.5208
393 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.5208
394 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 6 0.5208
395 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 6 0.5208
396 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 6 0.5208
397 Kawase - Ishida - Mizui [-] 6 0.5208
398 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.5208
399 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 6 0.5208
400 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 6 0.5208
401 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 6 0.5208
402 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 6 0.5208
403 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.5208
404 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 6 0.5208
405 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 6 0.5208
406 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.5208
407 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.5208
408 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 6 0.5208
409 Oomoto - Okada - Uechi [-] 6 0.5208
410 Demange - Martin - Schulhof [-] 6 0.5208
411 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 6 0.5208
412 Adati - Kawabata - Motoe [-] 6 0.5208
413 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 6 0.5208
414 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 6 0.5000
415 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.5000
416 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 6 0.5000
417 Tak - Kim - Kim [-] 6 0.5000
418 Shoji - Ooike - Mitome [-] 6 0.5000
419 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 6 0.5000
420 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 6 0.5000
421 Aridome - Bando - Shimura [-] 6 0.4792
422 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 6 0.4792
423 Chiba - Ono - Nagano [-] 6 0.4792
424 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.4792
425 Ichikawa - Segou - Taki [-] 6 0.4792
426 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 6 0.4792
427 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 6 0.4792
428 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 6 0.4792
429 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 6 0.4792
430 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 6 0.4792
431 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 6 0.4792
432 Kidera - Sato - Okano [-] 6 0.4792
433 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 6 0.4792
434 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 6 0.4792
435 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 6 0.4792
436 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 6 0.4792
437 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 6 0.4792
438 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 6 0.4792
439 Ueda - Satou - Muranaka [-] 6 0.4792
440 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 6 0.4792
441 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 6 0.4792
442 Umemura - Gration - Araki [-] 6 0.4792
443 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 6 0.4792
444 Shiba - Ueno - Higashino [-] 6 0.4792
445 Castagna - Noyce - Harding [-] 6 0.4792
446 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 6 0.4792
447 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 6 0.4792
448 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 6 0.4792
449 Sugiyama - Noine - Usui [-] 6 0.4792
450 Mao - Song - Bi [-] 6 0.4792
451 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 6 0.4792
452 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 6 0.4792
453 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 6 0.4792
454 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 6 0.4792
455 Machida - Iida - Nishina [-] 6 0.4792
456 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 6 0.4583
457 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 6 0.4583
458 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 6 0.4583
459 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 6 0.4583
460 Asao - Honda - Kato [-] 6 0.4583
461 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 6 0.4375
462 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.4375
463 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 6 0.4375
464 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 6 0.4375
465 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 6 0.4375
466 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 6 0.4375
467 Feng - Ma - Keller [-] 6 0.4375
468 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 6 0.4375
469 Nakano - Tamai - Aihara [-] 6 0.4375
470 Mcneace - Brickey - Brown [-] 6 0.4375
471 Kubota - Mori - Takahashi [-] 6 0.4375
472 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 6 0.4375
473 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 6 0.4167
474 Ohta - Takeda - Takada [-] 6 0.4167
475 Dong - Jiang - Zhou [-] 6 0.4167
476 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 6 0.4167
477 Wada - Ishida - Tanaka [-] 6 0.4167
478 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 6 0.4167
479 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 6 0.4167
480 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 6 0.4167
481 Soma - Suzuki - Soma [-] 6 0.4167
482 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 6 0.4167
483 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 6 0.4167
484 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 6 0.4167
485 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 6 0.4167
486 Hirata - Okai - Yada [-] 6 0.3750
487 Uchino - Endo - Eric [-] 6 0.3750
488 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 6 0.3750
489 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 6 0.3333
490 Ota - Kanayama - Samejima [-] 6 0.3333
491 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 6 0.3333
492 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 6 0.3333
493 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 5 0.5417
494 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 5 0.4792
495 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 5 0.4375
496 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 5 0.3958
497 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.6875
498 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.6875
499 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.6458
500 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 4 0.5833
501 Horie - Kaino - Abe [-] 4 0.5833
502 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5833
503 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 4 0.5833
504 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 4 0.5833
505 Omi - Sato - Mitachi [-] 4 0.5833
506 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 4 0.5625
507 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.5417
508 Satou - Kato - Kobayashi [-] 4 0.5417
509 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 4 0.5417
510 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 4 0.5417
511 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 4 0.5208
512 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.5208
513 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5208
514 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 4 0.5208
515 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.5208
516 Naoe - Matsushima - Mori [-] 4 0.5208
517 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 4 0.5208
518 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 4 0.5208
519 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.5000
520 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 4 0.5000
521 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 4 0.4792
522 Arai - Kaku - Sue [-] 4 0.4792
523 Komada - Suzuki - Matsui [-] 4 0.4792
524 Park - Kang - Moon [-] 4 0.4792
525 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.4583
526 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 4 0.4583
527 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 4 0.4583
528 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 4 0.4375
529 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4375
530 Koike - Funamoto - Kanda [-] 4 0.4167
531 Nitta - Matubara - Nakae [-] 4 0.4167
532 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.3958
533 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 4 0.3958
534 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 4 0.3750
535 Lin - Liao - Kuo [-] 4 0.3750
536 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 4 0.3750
537 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 4 0.3333
538 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.6875
539 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.6875
540 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.6458
541 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.6458
542 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.6458
543 Benoit - Li - Gao [-] 3 0.6458
544 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.6458
545 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 3 0.6458
546 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 3 0.6250
547 Park - Park - Kim [-] 3 0.6250
548 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.6250
549 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.6250
550 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.6250
551 Horii - Asano - Yoshihara [-] 3 0.6250
552 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 3 0.6250
553 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 3 0.6250
554 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 3 0.6250
555 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.6250
556 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.6250
557 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 3 0.6111
558 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.6042
559 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 3 0.6042
560 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 3 0.5833
561 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 3 0.5833
562 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.5833
563 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.5833
564 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 3 0.5833
565 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.5833
566 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 3 0.5833
567 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 3 0.5833
568 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 3 0.5833
569 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.5833
570 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 3 0.5833
571 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.5833
572 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.5833
573 Toyohara - Satou - Murase [-] 3 0.5833
574 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 3 0.5833
575 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5833
576 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5833
577 Yamane - Mizuno - Ine [-] 3 0.5833
578 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.5833
579 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 3 0.5833
580 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.5833
581 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 3 0.5833
582 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.5833
583 Koh - Lee - Takai [-] 3 0.5833
584 Obata - Kimbara - Murakami [-] 3 0.5625
585 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.5625
586 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 3 0.5625
587 Imai - Kawakami - Kubota [-] 3 0.5625
588 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 3 0.5625
589 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 3 0.5625
590 Kirino - Sato - Toyota [-] 3 0.5625
591 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5625
592 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.5417
593 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 3 0.5417
594 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.5417
595 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.5417
596 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 3 0.5417
597 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 3 0.5417
598 Takasou - Seo - Shishikura [-] 3 0.5208
599 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.5208
600 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.5208
601 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 3 0.5208
602 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.5208
603 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 3 0.5208
604 Yamada - Date - Fukunaga [-] 3 0.5208
605 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5208
606 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.5208
607 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 3 0.5208
608 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5208
609 Sato - Sakuma - Kogure [-] 3 0.5208
610 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.5208
611 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.5208
612 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5208
613 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 3 0.5208
614 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.5208
615 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 3 0.5208
616 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5208
617 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 3 0.5208
618 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.5208
619 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 3 0.5208
620 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 3 0.5208
621 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 3 0.5208
622 Houjo - Andou - Ishii [-] 3 0.5208
623 Itou - Iyota - Takano [-] 3 0.5208
624 Moriya - Sakane - Sorada [-] 3 0.5208
625 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 3 0.5208
626 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 3 0.5208
627 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 3 0.5208
628 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.5000
629 Koyama - Akamine - Furugen [-] 3 0.5000
630 Hama - Kakiki - Ishino [-] 3 0.5000
631 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.5000
632 Chan - Leung - Yip [-] 3 0.4792
633 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.4792
634 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 3 0.4792
635 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 3 0.4792
636 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4792
637 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4792
638 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 3 0.4792
639 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 3 0.4792
640 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 3 0.4792
641 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 3 0.4792
642 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 3 0.4792
643 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 3 0.4792
644 Kim - Yang - Choi [-] 3 0.4792
645 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.4792
646 Endo - Saionji - Kubota [-] 3 0.4792
647 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 3 0.4792
648 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 3 0.4792
649 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 3 0.4583
650 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.4583
651 Kato - Ando - Furukawa [-] 3 0.4583
652 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.4583
653 Partanen - Sakakura - Mori [-] 3 0.4583
654 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 3 0.4583
655 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 3 0.4583
656 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.4583
657 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 3 0.4583
658 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4583
659 Itada - Shimada - Katou [-] 3 0.4583
660 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 3 0.4583
661 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 3 0.4583
662 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 3 0.4583
663 Sato - Mashukawa - Koike [-] 3 0.4583
664 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 3 0.4375
665 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 3 0.4375
666 Fukushima - Saito - Ayama [-] 3 0.4375
667 Maki - Yamada - Mori [-] 3 0.4375
668 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 3 0.4375
669 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 3 0.4167
670 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 3 0.4167
671 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 3 0.4167
672 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4167
673 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.4167
674 Awane - Hayakawa - Arai [-] 3 0.4167
675 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 3 0.4167
676 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 3 0.4167
677 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 3 0.4167
678 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 3 0.4167
679 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 3 0.4167
680 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 3 0.4167
681 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 3 0.4167
682 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.3750
683 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 3 0.3750
684 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 3 0.3750
685 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 3 0.3750
686 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 3 0.3750
687 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 3 0.3333
688 Satou - Sakurai - Sano [-] 2 0.5000
689 Song - Tang - Lim [-] 2 0.5000
690 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 2 0.5000
691 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5833
692 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.5556
693 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 1 0.5000
694 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.4792
695 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 1 0.4792
696 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.4722
697 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.4583
698 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.4583
699 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.3889
700 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.3750
701 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 1 0.3333
702 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.3333
703 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.3333
704 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.8333
705 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.7500
706 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.6667
707 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.6667
708 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.6458
709 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.6458
710 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.5833
711 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.5833
712 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.5417
713 Abe - Naruse - Miyashita [-] 0 0.5417
714 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5417
715 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 0 0.5417
716 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5278
717 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.5278
718 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.5278
719 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 0 0.5208
720 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5208
721 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5208
722 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 0 0.5208
723 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.5000
724 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.5000
725 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.5000
726 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.5000
727 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.5000
728 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.4792
729 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 0 0.4792
730 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.4792
731 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 0 0.4792
732 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 0 0.4792
733 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 0 0.4792
734 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.4792
735 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 0.4792
736 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.4722
737 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4722
738 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.4583
739 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.4444
740 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 0 0.4375
741 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 0.4375
742 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 0 0.4375
743 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 0 0.4375
744 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 0.4375
745 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4375
746 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.4167
747 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.4167
748 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 0 0.4167
749 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4167
750 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 0 0.4167
751 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 0 0.3958
752 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.3889
753 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333
754 Yokota - Kaneko - Sako [-] 0 0.3333
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索