EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2018

読み物

3回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Hirami - Nakajima - Kurokawa [-] 9 0.6667
2 Eng - Chew - Wong [-] 9 0.6667
3 Takakuwa - Ito - Osaka [-] 9 0.6667
4 Sakuta - Matsumoto - Kawabata [-] 9 0.6667
5 Takase - Takashima - Kanamoto [-] 9 0.6667
6 Tanaka - Nishikawa - Okuno [-] 9 0.6667
7 Ki - Mori - Oodan [-] 9 0.6667
8 Dong - Wang - Tang [-] 9 0.6667
9 Ogura - Yamazawa - Tanguchi [-] 9 0.5556
10 Mine - Urase - Goshima [-] 9 0.5556
11 Kio - Kusunoki - Kawano [-] 9 0.5556
12 Bishop - Marino - Rubin [-] 9 0.5556
13 Kobayashi - Matsumoto - Oka [-] 9 0.5556
14 Kusakawa - Koide - Hata [-] 9 0.5556
15 Kaneko - Kang - Hiwatashi [-] 9 0.5556
16 Tamura - Yamagishi - Miki [-] 9 0.5556
17 Takao - Inoue - Kamo [-] 9 0.5556
18 Takahashi - Fukuda - Satou [-] 9 0.5556
19 Moriyama - Ishihara - Kageyama [-] 9 0.5556
20 Fujimoto - Arita - Hagiwara [-] 9 0.5556
21 Miotani - Fujimoto - Igarashi [-] 9 0.5556
22 Kamo - Akimoto - Kamo [-] 9 0.5556
23 Nagaoka - Nakano - Fujita [-] 9 0.5556
24 Yamasaki - Hasebe - Itou [-] 9 0.5556
25 Zheng - Wang - Dai [-] 9 0.5556
26 Che - Ding - Lu [-] 9 0.5556
27 Shigehara - Furukawa - Kawakita [-] 9 0.5556
28 Taniguchi - Doi - Sakaki [-] 9 0.5556
29 Miyazaki - Tasaki - Miyazono [-] 9 0.5556
30 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 9 0.5556
31 Koshimura - Nakashima - Niwa [-] 9 0.5556
32 Shair - Tai - Lam [-] 9 0.5556
33 Mizutani - Terada - Katagiri [-] 9 0.5556
34 Ozawa - Satou - Kadowaki [-] 9 0.5556
35 Matsumoto - Rita - Shiroza [-] 9 0.5556
36 Tonouchi - Honda - Sawada [-] 9 0.5556
37 Pacis - Hosokawa - Takano [-] 9 0.5556
38 Tanaka - Ichikawa - Nonaka [-] 9 0.5556
39 Higuchi - Itazu - Kashiwagi [-] 9 0.5556
40 Yamazaki - Takano - Nekomiya [-] 9 0.5556
41 Osanai - Hariu - Shibata [-] 9 0.5556
42 Haseba - Aoki - Aoki [-] 9 0.5556
43 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 9 0.5556
44 Mimidou - Sasaki - Matsubara [-] 9 0.5556
45 Fujita - Hosoda - Kounoike [-] 9 0.4815
46 Urasawa - Isayama - Hattori [-] 9 0.4815
47 Minami - Kamei - Kimura [-] 9 0.4815
48 Suzuki - Hoshino - Fukui [-] 9 0.4815
49 Kurosawa - Yamaguchi - Komori [-] 9 0.4815
50 Kuroda - Yao - Omonishi [-] 9 0.4444
51 Sakamoto - Matsumoto - Noguchi [-] 9 0.4444
52 Wakita - Esaki - Tamano [-] 9 0.4444
53 Yam - Huang - Sajgalik [-] 9 0.4444
54 Yamauchi - Ito - Muraoka [-] 9 0.4444
55 Tazawa - Tanaka - Maki [-] 9 0.4444
56 Bae - Lee - Kim [-] 9 0.4444
57 Tomita - Matsuzaki - Orimo [-] 9 0.4444
58 Ohki - Yamazaki - Kamata [-] 9 0.4444
59 Dobashi - Iijima - Miki [-] 9 0.4444
60 Inoue - Oota - Yamamoto [-] 9 0.4444
61 Hattori - Jamin - Yamada [-] 9 0.4444
62 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 9 0.4444
63 Harane - Fujimura - Saitou [-] 9 0.4444
64 Hieda Ryu - Ogawa - Ishiwata [-] 9 0.4444
65 Hayashi - Maeno - Nakayama [-] 9 0.4444
66 Iwata - Iwasaki - Hata [-] 9 0.4444
67 Fujii - Nakamura - Mishima [-] 9 0.4444
68 Fujii - Nose - Shimada [-] 9 0.4444
69 Naito - Higashi - Kawabata [-] 9 0.4444
70 Chee - Carlos - Chee [-] 9 0.4444
71 Satou - Kunitomi - Yagi [-] 9 0.4444
72 Hirosawa - Kitayama - Tsumura [-] 9 0.4444
73 Oono - Shin - Honda [-] 9 0.4444
74 Matsui - Mizusima - Hirota [-] 9 0.4444
75 Yamamoto - Mukama - Ichikawa [-] 9 0.4444
76 Omura - Hirooka - Torii [-] 9 0.4444
77 Hagiya - Kobayashi - Tanaka [-] 9 0.4444
78 Lyu - Shu - Han [-] 9 0.4444
79 Ito - Shimizu - Arai [-] 9 0.4444
80 Nomura - Murakami - Iwasaki [-] 9 0.4444
81 Sasagawa - Mita - Saegusa [-] 9 0.4444
82 Sudou - Tooi - Sano [-] 7 0.7037
83 Yohii - Tamoto - Yoshii [-] 7 0.6296
84 Li - Yu - Zuo [-] 7 0.6296
85 Nakamura - Miura - Mori [-] 7 0.5926
86 Kato - Suezawa - Ogo [-] 7 0.5926
87 Aziz - Joe - Justin [-] 7 0.5185
88 Tay - Lim - Li [-] 7 0.5185
89 Kou - Sakamoto - Senba [-] 7 0.5185
90 Alberyd - Ljungberg - Domeij [-] 7 0.5185
91 Saito - Sakai - Kanazawa [-] 7 0.5185
92 Choi - Yang - Cho [-] 7 0.5185
93 Lam - Yan - Choi [-] 7 0.5185
94 Kajiyama - Simauti - Nagasawa [-] 7 0.5185
95 Sugimura - Tsuboyama - Amayasu [-] 7 0.5185
96 Baba - Kamizono - Takeuchi [-] 7 0.4815
97 Yoshizawa - Saijo - Hayashi [-] 7 0.4815
98 Saito - Sakurai - Nishihara [-] 7 0.4444
99 Matsushita - Itou - Naraya [-] 7 0.4074
100 Asai - Kamimura - Yamanaka [-] 7 0.4074
101 Yamamoto - Ichikawa - Hirata [-] 7 0.4074
102 Takahashi - Horiuchi - Karasawa [-] 7 0.4074
103 Sun - He - Liu [-] 7 0.4074
104 Takimura - Takahashi - Kihara [-] 7 0.4074
105 Yakushi - Ootaki - Ogyu [-] 7 0.4074
106 Wakizaka - Fukuda - Komiyama [-] 7 0.3704
107 Kasuga - Horikawa - Hayashi [-] 6 0.7778
108 Tsumagari - Haga - Muneishi [-] 6 0.7778
109 Suematsu - Morofuji - Tomomura [-] 6 0.7778
110 Okamoto - Nojima - Suzuki [-] 6 0.7778
111 Nakamura - Natsume - Tozuka [-] 6 0.7778
112 Sasaki - Fukuoka - Morinaga [-] 6 0.7778
113 Mori - Okamoto - Kedo [-] 6 0.7778
114 Munakata - Sakuma - Nakazawa [-] 6 0.7778
115 Kuroiwa - Koizumi - Kitamura [-] 6 0.7037
116 Gotou - Yamaguchi - Hasegawa [-] 6 0.7037
117 Miyake - Saida - Nakada [-] 6 0.7037
118 Ito - Takagi - Kuroda [-] 6 0.6667
119 Suzuki - Ohno - Kudo [-] 6 0.6667
120 Kojima - Fukumoto - Iida [-] 6 0.6667
121 Hamada - Nishiura - Katsubayashi [-] 6 0.6667
122 Takasu - Yamaoka - Hamano [-] 6 0.6667
123 Nakagawa - Huruta - Odagiri [-] 6 0.6667
124 Yoshino - Ogawa - Kabeya [-] 6 0.6667
125 Kitaoka - Seki - Takano [-] 6 0.6667
126 Takata - Furukawa - Ishiguro [-] 6 0.6667
127 Magata - Arita - Banba [-] 6 0.6667
128 Sakamoto - Kitagawa - Doi [-] 6 0.6667
129 Moriyama - Oota - Baba [-] 6 0.6667
130 Yamanaka - Oku - Anan [-] 6 0.6667
131 Xing - Jia - Yang [-] 6 0.6667
132 Hara - Morita - Kubo [-] 6 0.6667
133 Watanabe - Kakumae - Yasooka [-] 6 0.6667
134 Tanimoto - Katou - Yamasaki [-] 6 0.6667
135 Iizuka - Kawamoto - Yokoi [-] 6 0.6667
136 Yeh - Chen - Zen [-] 6 0.6667
137 Sato - Kawasaki - Matsumoto [-] 6 0.6667
138 Nakamura - Kiyonaga - Yamaguchi [-] 6 0.6667
139 Matsubara - Mitsuyasu - Kobayasi [-] 6 0.6667
140 Ichino - Inui - Niwa [-] 6 0.6667
141 Ieda - Ito - Hozuki [-] 6 0.6667
142 Kawamura - Mishima - Oishi [-] 6 0.6667
143 Hanawa - Arai - Araki [-] 6 0.6667
144 Yamasaki - Yoshida - Mashima [-] 6 0.6667
145 Dezani - Shi Tian - Saito [-] 6 0.6667
146 Urano - Terawaki - Tashiro [-] 6 0.6667
147 Miyata - Morinaka - Murayama [-] 6 0.6667
148 Nam - Park - Lee [-] 6 0.6667
149 Guan - Tartarini - Smolinski [-] 6 0.6667
150 Masukado - Saito - Tanaka [-] 6 0.6667
151 Sasabe - Takesue - Yanase [-] 6 0.6667
152 Kojima - Ikebata - Yoshizawa [-] 6 0.6667
153 Matsuzaki - Yanagawa - Yokosuka [-] 6 0.6667
154 Furukawa - Henmi - Saito [-] 6 0.6667
155 Ito - Shimamura - Konishi [-] 6 0.6667
156 U - Asizawa - Yamabe [-] 6 0.6667
157 Imanishi - Sakai - Tadokoro [-] 6 0.6667
158 Ikedo - Hayazaki - Kondo [-] 6 0.6667
159 Yamada - Katakawa - Matsumoto [-] 6 0.6667
160 Ishii - Kagami - Yamazaki [-] 6 0.6667
161 Yoshida - Yamamoto - Omuta [-] 6 0.6667
162 Takahashi - Itakura - Makino [-] 6 0.6667
163 Ozawa - Ishiguro - Kumagai [-] 6 0.6667
164 Tase - Kaida - Matsui [-] 6 0.6667
165 Fujimoto - Kataoka - Omori [-] 6 0.6667
166 Kawakami - Higashira - Kurokawa [-] 6 0.6667
167 Kimura - Inukai - Hirano [-] 6 0.6667
168 Yamada - Ishihara - Ono [-] 6 0.6667
169 Mochiki - Nagami - Hayashi [-] 6 0.6667
170 Motomura - Itou - Itou [-] 6 0.6667
171 Jinba - Kamiyama - Niinuma [-] 6 0.5926
172 Ichimi - Fukuoka - Takagi [-] 6 0.5926
173 Kakimoto - Hayakawa - Wakiya [-] 6 0.5926
174 Kagotani - Umehara - Fukudome [-] 6 0.5556
175 Nakai - Mitui - Seno [-] 6 0.5556
176 Hamasuna - Nishikawa - Tsukanishi [-] 6 0.5556
177 Yotsumoto - Endo - Takeishi [-] 6 0.5556
178 Noge - Otani - Tamura [-] 6 0.5556
179 Masuda - Kusakano - Katuda [-] 6 0.5556
180 Sakai - Uno - Mihara [-] 6 0.5556
181 Sun - Hung - Lu [-] 6 0.5556
182 Nogami - Yuge - Kainuma [-] 6 0.5556
183 Konishi - Kano - Itou [-] 6 0.5556
184 Sekikawa - Nomura - Nishizawa [-] 6 0.5556
185 Saito - Ito - Kato [-] 6 0.5556
186 Tanaka - Igarashi - Shoji [-] 6 0.5556
187 Kojima - Ikeda - Kuzuhara [-] 6 0.5556
188 Kokubun - Nanba - Kikuchi [-] 6 0.5556
189 Nakagawa - Adachi - Shimizu [-] 6 0.5556
190 Fujiwara - Kogure - Muto [-] 6 0.5556
191 Okuyama - Udagawa - Maniwa [-] 6 0.5556
192 Dods - Coad - Sierra [-] 6 0.5556
193 Wada - Misaka - Shimizu [-] 6 0.5556
194 Matsuyama - Hagi - Yamashita [-] 6 0.5556
195 Ito - Koyanagi - Mori [-] 6 0.5556
196 Kutsuna - Komizo - Sato [-] 6 0.5556
197 Yokoyama - Nakano - Utiyama [-] 6 0.5556
198 Mialaret - Carey - Sawatari [-] 6 0.5556
199 Miyagawa - Hase - Tadaoka [-] 6 0.5556
200 Tsutsumi - Horibe - Okada [-] 6 0.5556
201 Song - Lu - Zhi [-] 6 0.5556
202 Tabata - Inazawa - Tanahashi [-] 6 0.5556
203 Hirahara - Yokoyama - Mimaki [-] 6 0.5556
204 Teng - Hung - Huang [-] 6 0.5556
205 Oshima - Hirasawa - Takiguchi [-] 6 0.5556
206 Hayashi - Nishimura - Kitamura [-] 6 0.5556
207 Okuda - Mamyo - Saeki [-] 6 0.5556
208 Mukuno - Sasaki - Takahashi [-] 6 0.5556
209 Ebitani - Okino - Kobayashi [-] 6 0.5556
210 Kobayashi - Tanaka - Kobayashi [-] 6 0.5556
211 Hoshide - Kato - Noto [-] 6 0.5556
212 Goto - Tsubouchi - Jinno [-] 6 0.5556
213 Fujii - Sumii - Okamoto [-] 6 0.5556
214 Miyahara - Nakamoto - Takakura [-] 6 0.5556
215 Maruyama - Toma - Matsuda [-] 6 0.5556
216 Hisada - Abe - Yasuda [-] 6 0.5556
217 Ajitomi - Funabiki - Yamawaki [-] 6 0.5556
218 Iimura - Nishio - Ishii [-] 6 0.5556
219 Nobe - Takahashi - Hashimoto [-] 6 0.5556
220 Kato - Tanaka - Suzuike [-] 6 0.5556
221 Takata - Yamamoto - Chou [-] 6 0.5556
222 Ninohira - Usui - Yoshida [-] 6 0.5556
223 Ramos - Kwiatkoski - Bjorge [-] 6 0.5556
224 Liu - Wang - Adelman [-] 6 0.5556
225 Zhang - Guo - Chen [-] 6 0.5556
226 Shiohata - Yamamura - Otani [-] 6 0.5556
227 Kouno - Nakajima - Ishikawa [-] 6 0.5556
228 Tezuka - Tanahashi - Miyabe [-] 6 0.5556
229 Haritani - Yamamoto - Nakai [-] 6 0.5556
230 Moriya - Kobayashi - Shiota [-] 6 0.5556
231 Hagiwara - Kawahama - Yasuda [-] 6 0.5556
232 Hamaguchi - Nishimara - Tujii [-] 6 0.5556
233 Miyata - Katsuta - Nakano [-] 6 0.5556
234 Harada - Hayashi - Ariyoshi [-] 6 0.5556
235 Maruyama - Hayashi - Yoshida [-] 6 0.5556
236 Babasaki - Kitahara - Nanjo [-] 6 0.5556
237 Hase - Iwasaki - Kumao [-] 6 0.5556
238 Yoshikawa - Shimada - Yoshikawa [-] 6 0.5556
239 Saitou - Yoshida - Suzuki [-] 6 0.5556
240 Iwasaki - Nakamura - Mizuno [-] 6 0.5556
241 Kimura - Nakahara - Nishikawa [-] 6 0.5556
242 Takano - Kimura - Sasao [-] 6 0.5556
243 Endo - Yasuda - Satoda [-] 6 0.5556
244 Shimizu - Tanaka - Hasegawa [-] 6 0.5556
245 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5556
246 Yoon - Nam - Na [-] 6 0.5556
247 Ideue - Yoshimura - Tsuchida [-] 6 0.5556
248 Kubo - Watanabe - Sato [-] 6 0.5556
249 Ota - Yamada - Tanji [-] 6 0.5185
250 Ogasawara - Sasaki - Kamikawa [-] 6 0.4815
251 Adachi - Kuriyama - Tanaka [-] 6 0.4815
252 Asai - Fukushi - Hatakeyama [-] 6 0.4815
253 Sato - Kobayashi - Minamitani [-] 6 0.4815
254 Hasebe - Nagae - Mitani [-] 6 0.4815
255 Matsushima - Hori - Naemura [-] 6 0.4815
256 Hayashi - Ushie - Nose [-] 6 0.4815
257 Iwatou - Inoue - Yamaguchi [-] 6 0.4815
258 Kobayashi - Akama - Uduki [-] 6 0.4815
259 Yamazaki - Kimura - Ishikawa [-] 6 0.4815
260 Wachigai - Sagara - Kasahara [-] 6 0.4444
261 Aridome - Bando - Shimura [-] 6 0.4444
262 Miura - Tsubouchi - Ishida [-] 6 0.4444
263 Naide - Murase - Boku [-] 6 0.4444
264 Fukazawa - Fujii - Fukui [-] 6 0.4444
265 Maruyama - Matsuura - Hayashi [-] 6 0.4444
266 Iso - Yamamoto - Arai [-] 6 0.4444
267 Matsuyama - Muramatsu - Muramatsu [-] 6 0.4444
268 Ibe - Michibata - Iwami [-] 6 0.4444
269 Xu - Wang - Wu [-] 6 0.4444
270 Murata - Kubozono - Morita [-] 6 0.4444
271 Umetani - Miki - Seki [-] 6 0.4444
272 Sumihira - Kawamura - Zaima [-] 6 0.4444
273 Nakatani - Shimoda - Fujimoto [-] 6 0.4444
274 Ho - Lai - Wong [-] 6 0.4444
275 Kaga - Yasue - Takafuji [-] 6 0.4444
276 Ookawa - Yamada - Kodaira [-] 6 0.4444
277 Yamada - Ito - Abe [-] 6 0.4444
278 Tanehashi - Sakaino - Ishikawa [-] 6 0.4444
279 Yamamoto - Ushikubo - Itoh [-] 6 0.4444
280 Tamura - Kinbara - Kawamura [-] 6 0.4444
281 Yamamoto - Matsubara - Takamura [-] 6 0.4444
282 Aka - Ishida - Oonishi [-] 6 0.4444
283 Miyawaki - Terai - Kisanuki [-] 6 0.4444
284 Ueshige - Moromi - Imaizumi [-] 6 0.4444
285 Yashiro - Syudo - Tanabe [-] 6 0.4444
286 Chiba - Ono - Nagano [-] 6 0.4444
287 Ohtsubo - Sato - Shida [-] 6 0.4444
288 Wakayama - Nishinaga - Aikawa [-] 6 0.4444
289 Tukagoshi - Watanabe - Okamoto [-] 6 0.4444
290 Nagao - Sadahiro - Yamada [-] 6 0.4444
291 Takino - Yanaseko - Konda [-] 6 0.4444
292 Ohkawa - Kageyama - Moriya [-] 6 0.4444
293 Asazuma - Nomura - Shinozuka [-] 6 0.4444
294 Yoshikawa - Nishida - Harada [-] 6 0.4444
295 Higuchi - Senshu - Maruno [-] 6 0.4444
296 Manpo - Ishizaki - Ouchida [-] 6 0.4444
297 Imura - Kubo - Kawachi [-] 6 0.4444
298 Hasegawa - Enomoto - Hiyama [-] 6 0.4444
299 Nakao - Sawada - Iwata [-] 6 0.4444
300 Tomita - Gibralta - Hirotaka [-] 6 0.4444
301 Ichikawa - Segou - Taki [-] 6 0.4444
302 Yamada - Iseki - Sumitomo [-] 6 0.4444
303 Tokeshi - Taketuzi - Kawamura [-] 6 0.4444
304 Ohashi - Akagi - Ochi [-] 6 0.4444
305 Kawabata - Baba - Takeda [-] 6 0.4444
306 Fujimori - Suzuki - Mukasa [-] 6 0.4444
307 Mizuno - Nishiyama - Oshikawa [-] 6 0.4444
308 Kawase - Ishida - Mizui [-] 6 0.4444
309 Watanabe - Shinoda - Kanegawa [-] 6 0.4444
310 Habu - Sasaki - Saitou [-] 6 0.4444
311 Noto - Fujioka - Kimura [-] 6 0.4444
312 Watanabe - Hashimoto - Yamashita [-] 6 0.4444
313 Son - Sun - Zhao [-] 6 0.4444
314 Seet - Li - Watabe [-] 6 0.4444
315 Takahashi - Yoshii - Shinohara [-] 6 0.4444
316 Takahasi - Naba - Takamatu [-] 6 0.4444
317 Seki - Shinohara - Yokumiti [-] 6 0.4444
318 Sakamoto - Hukui - Higuchi [-] 6 0.4444
319 Noguchi - Suzuki - Kimura [-] 6 0.4444
320 Payne - Shinagawa - Tobiguchi [-] 6 0.4444
321 Jhang - Yen - Chen [-] 6 0.4444
322 Chia - Lim - Ming [-] 6 0.4444
323 Ichihara - Uemoto - Shibata [-] 6 0.4444
324 Ishimura - Ikawa - Tsuchiya [-] 6 0.4444
325 Yanagidate - Hato - Kita [-] 6 0.4444
326 Hasegawa - Nagai - Hasegawa [-] 6 0.4444
327 Sakata - Taniguchi - Kitou [-] 6 0.4444
328 Nakayama - Kamijo - Onoda [-] 6 0.4444
329 Hayakawa - Abe - Tachibana [-] 6 0.4444
330 Oki - Ohashi - Shimoeda [-] 6 0.3704
331 Miyake - Oooka - Kurata [-] 6 0.3704
332 Takeuchi - Tanaka - Kimura [-] 6 0.3704
333 Yamakita - Hayata - Takahashi [-] 6 0.3333
334 Kubota - Oguri - Kitajima [-] 6 0.3333
335 Tansei - Mune - Kurita [-] 6 0.3333
336 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 6 0.3333
337 Chiba - Sanjo - Shamoto [-] 6 0.3333
338 Furuya - Matsui - Furuichi [-] 6 0.3333
339 Oomura - Kariya - Sakamoto [-] 6 0.3333
340 Okada - Tazawa - Ishizuki [-] 6 0.3333
341 Hayashi - Yoshida - Nakamura [-] 6 0.3333
342 Alfred - Rothmel - See [-] 6 0.3333
343 Makino - Nakamura - Takenaka [-] 6 0.3333
344 Higaki - Okajima - Kurata [-] 6 0.3333
345 Hiroyama - Wai - Chiyonishio [-] 6 0.3333
346 Sumida - Niitani - Takemoto [-] 6 0.3333
347 Oosawa - Sugiura - Nagaya [-] 6 0.3333
348 Takashima - Fukui - Hamano [-] 6 0.3333
349 Yamamoto - Yukuhiro - Ichikawa [-] 6 0.3333
350 Jinbo - Nakamura - Miyata [-] 6 0.3333
351 Kunita - Hori - Nagaya [-] 6 0.3333
352 Wang - Deng - Wang [-] 5 0.5926
353 Kajiwara - Kamezawa - Kabashima [-] 5 0.4815
354 Tabara - Zaizen - Ookubo [-] 4 0.7407
355 Matsubara - Tei - Hiyoshi [-] 4 0.7407
356 Lee Selzer - Farnsworth - Peil [-] 4 0.6667
357 Yamada - Nakamura - Kawai [-] 4 0.6296
358 Takeda - Kanehira - Sasaki [-] 4 0.6296
359 Takahashi - Nagano - Murakami [-] 4 0.6296
360 Genno - Nakamura - Nakamura [-] 4 0.6296
361 Toriuchi - Hasegawa - Ichinohe [-] 4 0.6296
362 Watanabe - Chou - Tomita [-] 4 0.6296
363 Okuda - Ida - Wakabayashi [-] 4 0.5926
364 Leung - Chan - Tang [-] 4 0.5926
365 Takano - Utsunomiya - Hayakawa [-] 4 0.5926
366 Okura - Kondou - Nakamura [-] 4 0.5926
367 Ota - Kurashima - Munekata [-] 4 0.5926
368 Nisi - Kawamura - Nishimoto [-] 4 0.5556
369 Horie - Kaino - Abe [-] 4 0.5556
370 Okamura - Yasumoto - Osuga [-] 4 0.5556
371 Zhang - Qi - Liu [-] 4 0.5556
372 Nisikawa - Takenaka - Ogawara [-] 4 0.5556
373 Sezume - Nagoya - Taniguti [-] 4 0.5185
374 Naono - Higuchi - Fukaya [-] 4 0.5185
375 Yoshie - Mazda - Sasaki [-] 4 0.5185
376 Yoshida - Takeuchi - Hosoda [-] 4 0.5185
377 Sakimura - Ooshima - Nishimoto [-] 4 0.5185
378 Kinugasa - Masatsugu - Kawaguchi [-] 4 0.5185
379 Nariai - Sakurabaru - Tanaka [-] 4 0.5185
380 Nakamura - Matuda - Saitou [-] 4 0.5185
381 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 4 0.5185
382 Hirouchi - Shinmura - Takeda [-] 4 0.5185
383 Sakaida - Hichling - Hosoi [-] 4 0.5185
384 Ibushi - Motooka - Yamada [-] 4 0.4815
385 Nakamiti - Ogata - Yoshimoto [-] 4 0.4815
386 Hewitt - Noyce - Scacca [-] 4 0.4815
387 Tanabe - Sekizawa - Tabata [-] 4 0.4815
388 Senoo - Takesita - Akase [-] 4 0.4815
389 Hyakuda - Kokubun - Oonishi [-] 4 0.4815
390 Koike - Funamoto - Kanda [-] 4 0.4444
391 Minoshima - Katou - Sugimoto [-] 4 0.4444
392 Adachi - Yazawa - Sasahara [-] 4 0.4444
393 Adinugroho - Dharmawi - Pangestan [-] 4 0.4444
394 Saito - Kitagawa - Itagaki [-] 4 0.4074
395 Miyawaki - Yoshida - Kasiki [-] 4 0.4074
396 Nagahata - Maruyama - Yoshida [-] 4 0.4074
397 Takeche - Takahashi - Ohashi [-] 4 0.4074
398 Azuma - Kawabata - Yamano [-] 4 0.4074
399 Alvarez - Regala - Wilson [-] 4 0.3704
400 Yamashiro - Hoshi - Tagaya [-] 4 0.3333
401 Sakuragi - Seki - Kurogane [-] 3 0.8333
402 Ishibashi - Asou - Osawa [-] 3 0.7778
403 Morii - Niikawa - Yamamoto [-] 3 0.7778
404 Kato - Hashizume - Hayashi [-] 3 0.7778
405 Obata - Kimbara - Murakami [-] 3 0.7778
406 Kakinokida - Maruyama - Naito [-] 3 0.7778
407 Kim - Yoon - Seo [-] 3 0.7778
408 Taiguchi - Katou - Wada [-] 3 0.7778
409 Hirano - Sakurai - Okada [-] 3 0.7778
410 Morikawa - Matsuda - Takahashi [-] 3 0.7778
411 Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 3 0.7778
412 Maeda - Sashida - Tsuruoka [-] 3 0.7778
413 Takahara - Iwatsu - Yamaguchi [-] 3 0.7037
414 Ito - Kato - Iwasaki [-] 3 0.6667
415 Ishimura - Kurokawa - Nishiki [-] 3 0.6667
416 Oomoto - Okada - Uechi [-] 3 0.6667
417 Kidera - Sato - Okano [-] 3 0.6667
418 Inoue - Ichikawa - Matsuoka [-] 3 0.6667
419 Park - Park - Kim [-] 3 0.6667
420 Nishikawa - Nobata - Kiyohara [-] 3 0.6667
421 Kuribayashi - Tabei - Homma [-] 3 0.6667
422 Yamamoto - Wada - Ootachi [-] 3 0.6667
423 Watanabe - Kawakami - Kimura [-] 3 0.6667
424 Kanagawa - Yamamura - Murakami [-] 3 0.6667
425 Matsumoto - Takao - Hori [-] 3 0.6667
426 Oiso - Terasawa - Nakamura [-] 3 0.6667
427 Mizumoto - Fujii - Tonami [-] 3 0.6667
428 Kimura - Maruya - Yasuda [-] 3 0.6667
429 Kawai - Takeda - Daigo [-] 3 0.6667
430 Miura - Sugawara - Ishida [-] 3 0.6667
431 Akase - Shikano - Yoshimura [-] 3 0.6667
432 Kasama - Tsutiya - Ando [-] 3 0.6667
433 Kawabata - Oikawa - Itou [-] 3 0.6667
434 Horii - Asano - Yoshihara [-] 3 0.6667
435 Kikuchi - Kawafuji - Iwamoto [-] 3 0.6667
436 Hoshino - Tateiwa - Kasuya [-] 3 0.6667
437 Miyazaki - Fukuda - Umehara [-] 3 0.6667
438 Masui - Itou - Sugiyama [-] 3 0.6667
439 Kaneda - Sumiya - Watanabe [-] 3 0.6667
440 Shiraishi - Toyama - Fukugawa [-] 3 0.6667
441 Tamada - Hayashi - Fujita [-] 3 0.6667
442 Imai - Kawakami - Kubota [-] 3 0.6667
443 Takasou - Seo - Shishikura [-] 3 0.6667
444 Basallo - Bacleon - Lagasca [-] 3 0.6667
445 Nakamura - Maeda - Masuda [-] 3 0.6667
446 Yamamoto - Tamamura - Sugiura [-] 3 0.6667
447 Tateishi - Tateishi - Fukui [-] 3 0.6667
448 Benoit - Li - Gao [-] 3 0.6667
449 Haokang - Tai - Jiabin [-] 3 0.6667
450 Nishizawa - Suzuki - Kawai [-] 3 0.6667
451 Goto - Koike - Yamaguchi [-] 3 0.6667
452 Shimizu - Takahashi - Nakano [-] 3 0.6667
453 Nakano - Miyasaka - Takahashi [-] 3 0.6667
454 Shiina - Nishioka - Takisaka [-] 3 0.6667
455 Katou - Hirasawa - Yokokawa [-] 3 0.6667
456 Yoshida - Namikawa - Sano [-] 3 0.6667
457 Goto - Sasaki - Shirasaka [-] 3 0.6667
458 Ogawa - Fukunaga - Nakatsuka [-] 3 0.6667
459 Teramoto - Fujita - Ooi [-] 3 0.6667
460 Maruyama - Hada - Kondo [-] 3 0.6667
461 Nakamura - Tamai - Takata [-] 3 0.6667
462 Yamamori - Ooba - Umeda [-] 3 0.6667
463 Ishii - Kawaguchi - Okamura [-] 3 0.6667
464 Kamio - Matsuoka - Nakamura [-] 3 0.6667
465 Demange - Martin - Schulhof [-] 3 0.6667
466 Sakatani - Nakayama - Amano [-] 3 0.6667
467 Asai - Katou - Hiraoka [-] 3 0.6667
468 Shoubayashi - Tamura - Uchida [-] 3 0.6667
469 Shimazaki - Agemura - Kosho [-] 3 0.6667
470 Yokoyama - Takeuchi - Abe [-] 3 0.6667
471 Nakamura - Matsui - Tsuchitani [-] 3 0.6667
472 Yang - Cheng - Wu [-] 3 0.6667
473 Yagi - Ueno - Kushibe [-] 3 0.6667
474 Hakozaki - Kotani - Hamada [-] 3 0.6667
475 Toyohara - Satou - Murase [-] 3 0.6667
476 Komikado - Tadamoto - Onishi [-] 3 0.5926
477 Tak - Kim - Kim [-] 3 0.5926
478 Ehara - Ishikura - Hirata [-] 3 0.5926
479 Kobayashi - Masaki - Sasaki [-] 3 0.5926
480 Hodumi - Watanabe - Shimizu [-] 3 0.5926
481 Sano - Kinoda - Ohta [-] 3 0.5926
482 Hirata - Shiozaki - Matsuo [-] 3 0.5926
483 Maruyama - Mochizuki - Takeda [-] 3 0.5926
484 Ito - Watanabe - Watanabe [-] 3 0.5556
485 Kamimura - Haruta - Maenosono [-] 3 0.5556
486 Kanbe - Takaya - Oomori [-] 3 0.5556
487 Kitazawa - Wada - Imazawa [-] 3 0.5556
488 Sakakibara - Mimori - Tachibana [-] 3 0.5556
489 Shinohara - Kyogoku - Iwasaki [-] 3 0.5556
490 Tasugi - Mizoguchi - Ikeda [-] 3 0.5556
491 Sclauzero - Maurici - Desmarais [-] 3 0.5556
492 Satou - Hibino - Watanabe [-] 3 0.5556
493 Yamada - Date - Fukunaga [-] 3 0.5556
494 Kirihara - Shibata - Tamura [-] 3 0.5556
495 Muraoka - Ichikawa - Matsuyama [-] 3 0.5556
496 Hasegawa - Kouyama - Soejima [-] 3 0.5556
497 Kawada - Tanaka - Kakizono [-] 3 0.5556
498 Nakao - Sugiyama - Takaizumi [-] 3 0.5556
499 Aiura - Kuribara - Arai [-] 3 0.5556
500 Nakada - Hosoda - Gorohata [-] 3 0.5556
501 Ito - Yamauchi - Fujita [-] 3 0.5556
502 Hyodou - Sonohara - Tanaka [-] 3 0.5556
503 Yamane - Mizuno - Ine [-] 3 0.5556
504 Ogino - Murase - Ando [-] 3 0.5556
505 Awada - Kuramoti - Hayashi [-] 3 0.5556
506 Naoe - Matsushima - Mori [-] 3 0.5556
507 Tanaka - Emori - Shigaki [-] 3 0.5556
508 Kawate - Obara - Miyawaki [-] 3 0.5556
509 Sakurai - Mitsuboshi - Hattori [-] 3 0.5556
510 Sugiyama - Kajimoto - Tanaka [-] 3 0.5556
511 Ueda - Satou - Muranaka [-] 3 0.5556
512 Yamamoto - Tada - Yuuki [-] 3 0.5556
513 Kato - Ando - Furukawa [-] 3 0.5556
514 Taniguchi - Tokuyama - Nakai [-] 3 0.5556
515 Yatori - Funada - Mizuno [-] 3 0.5556
516 Nakanisi - Kato - Yokono [-] 3 0.5556
517 Kirino - Sato - Toyota [-] 3 0.5556
518 Umemura - Gration - Araki [-] 3 0.5556
519 Shoji - Ooike - Mitome [-] 3 0.5556
520 Abe - Hashimoto - Komuro [-] 3 0.5556
521 Kondou - Ono - Tsuzaki [-] 3 0.5556
522 Koyama - Akamine - Furugen [-] 3 0.5556
523 Adati - Kawabata - Motoe [-] 3 0.5556
524 Bessho - Tanioka - Ujike [-] 3 0.5556
525 Ohta - Takeda - Takada [-] 3 0.5556
526 Sato - Sakuma - Kogure [-] 3 0.5556
527 Mochizuki - Kurihara - Ninomiya [-] 3 0.5556
528 Ootani - Negishi - Kasuya [-] 3 0.5556
529 Hagiwara - Ohori - Ohota [-] 3 0.5556
530 Urasaki - Shiroma - Nohara [-] 3 0.5556
531 Hishida - Ueda - Matsuya [-] 3 0.5556
532 Shimizu - Yazu - Ichimura [-] 3 0.5556
533 Shiba - Ueno - Higashino [-] 3 0.5556
534 Katou - Miyamoto - Mihara [-] 3 0.5556
535 Castagna - Noyce - Harding [-] 3 0.5556
536 Arai - Kaku - Sue [-] 3 0.5556
537 Dong - Jiang - Zhou [-] 3 0.5556
538 Endo - Kawatsu - Nogami [-] 3 0.5556
539 Hirose - Mori - Murao [-] 3 0.5556
540 Matsubara - Ikushima - Fukuoka [-] 3 0.5556
541 Inui - Kikuchi - Suzuki [-] 3 0.5556
542 Matuura - Hotta - Kobayashi [-] 3 0.5556
543 Shinhama - Ishida - Sakamoto [-] 3 0.5556
544 Kozakai - Ishii - Sugaya [-] 3 0.5556
545 Maeda - Namera - Ishibashi [-] 3 0.5556
546 Ushijima - Nakahara - Minami [-] 3 0.5556
547 Shiraiwa - Fukushima - Kobayashi [-] 3 0.5556
548 Minagawa - Kimura - Cronin [-] 3 0.5556
549 Takizawa - Mitsuhashi - Iseya [-] 3 0.5556
550 Ogino - Kai - Mori [-] 3 0.5556
551 Watanabe - Akaboshi - Yamada [-] 3 0.5556
552 Oku - Masatoki - Takamiya [-] 3 0.5556
553 Izumoto - Kagawa - Yoshida [-] 3 0.5556
554 Yamada - Suzuki - Nagao [-] 3 0.5556
555 Esuga - Yamawaki - Goto [-] 3 0.5556
556 Morotome - Takemura - Shinbo [-] 3 0.5556
557 Ishikawa - Hashizume - Watanabe [-] 3 0.5556
558 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.5556
559 Urata - Aoyama - Inui [-] 3 0.5556
560 Ishida - Yoshimori - Jumonji [-] 3 0.5556
561 Sugiyama - Noine - Usui [-] 3 0.5556
562 Nakamura - Seo - Ikeda [-] 3 0.5556
563 Hanai - Usui - Nakura [-] 3 0.5556
564 Takeshima - Shibata - Ishiwata [-] 3 0.5556
565 Mao - Song - Bi [-] 3 0.5556
566 Oomori - Ikeda - Komatsu [-] 3 0.5556
567 Satou - Kato - Kobayashi [-] 3 0.5556
568 Okumura - Yokoyama - Yamakawa [-] 3 0.5556
569 Nakano - Mitome - Tanigawa [-] 3 0.5556
570 Iijima - Oikawa - Hattori [-] 3 0.5556
571 Wada - Ishida - Tanaka [-] 3 0.5556
572 Yoshizawa - Nitta - Wada [-] 3 0.5556
573 Suganuma - Nakao - Toyota [-] 3 0.5556
574 Chaovarindr - Kwanchaitunya - Setsompop [-] 3 0.5556
575 Zhou - Tong - Kyo [-] 3 0.5556
576 Ishii - Kamimura - Shimozato [-] 3 0.5556
577 Feng - Ma - Keller [-] 3 0.5556
578 Tamaki - Matsumoto - Nawa [-] 3 0.5556
579 Komaki - Kugizaki - Kajimura [-] 3 0.5556
580 Sakata - Noguchi - Fukui [-] 3 0.4815
581 Chan - Leung - Yip [-] 3 0.4815
582 Takahira - Hirayama - Shinohara [-] 3 0.4815
583 Fujino - Ookawa - Takeuchi [-] 3 0.4815
584 Yonezawa - Hoyou - Oohusa [-] 3 0.4815
585 Partanen - Sakakura - Mori [-] 3 0.4444
586 Teramoto - Wada - Takahashi [-] 3 0.4444
587 Soma - Suzuki - Soma [-] 3 0.4444
588 Takeda - Miyajima - Shinomiya [-] 3 0.4444
589 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.4444
590 Suzuki - Tanaka - Horiba [-] 3 0.4444
591 Kobayashi - Uchida - Sarusawa [-] 3 0.4444
592 Ohno - Okamoto - Suzuki [-] 3 0.4444
593 Yamagami - Nauchi - Nishimura [-] 3 0.4444
594 Asao - Honda - Kato [-] 3 0.4444
595 Iwabuchi - Ishijima - Nakatani [-] 3 0.4444
596 Horie - Hoshino - Sugimoto [-] 3 0.4444
597 Yamada - Katagiri - Muramatsu [-] 3 0.4444
598 Isomura - Koike - Tsukamoto [-] 3 0.4444
599 Wakimoto - Yumito - Hashizume [-] 3 0.4444
600 Ogawa - Takahashi - Nakae [-] 3 0.4444
601 Hama - Kakiki - Ishino [-] 3 0.4444
602 Nakagawa - Horigome - Shikano [-] 3 0.4444
603 Nakano - Tamai - Aihara [-] 3 0.4444
604 Murata - Ogiwara - Nagase [-] 3 0.4444
605 Hasegawa - Shibue - Kamei [-] 3 0.4444
606 Goryo - Maeda - Hayashibara [-] 3 0.4444
607 Yoshida - Tsukada - Kondou [-] 3 0.4444
608 Komada - Suzuki - Matsui [-] 3 0.4444
609 Banno - Hirota - Hatta [-] 3 0.4444
610 Takeda - Iwaide - Tomizawa [-] 3 0.4444
611 DiBenedetto - Cornelous - Gonzalez [-] 3 0.4444
612 Yokoide - Noda - Suzuki [-] 3 0.4444
613 Mcneace - Brickey - Brown [-] 3 0.4444
614 Kubota - Mori - Takahashi [-] 3 0.4444
615 Iwasaki - Saitou - Asada [-] 3 0.4444
616 Hoshikawa - Kida - Tatematsu [-] 3 0.4444
617 Soya - Ichise - Takezawa [-] 3 0.4444
618 Hirade - Kawamura - Takahashi [-] 3 0.4444
619 Fujita - Wakai - Nakamura [-] 3 0.4444
620 Okusu - Mantani - Tsukuda [-] 3 0.4444
621 Katou - Watanabe - Nakagawa [-] 3 0.4444
622 Iwazaki - Sugiyama - Shibata [-] 3 0.4444
623 Machida - Iida - Nishina [-] 3 0.4444
624 Nakanishi - Ookura - Morishita [-] 3 0.4444
625 Kusunoki - Takada - Kiyoku [-] 3 0.4444
626 Nakajima - Sudou - Ogi [-] 3 0.4444
627 Kim - Yang - Choi [-] 3 0.3704
628 Mohammad Jafari - Tan - De Pedro [-] 3 0.3704
629 Miyawaki - Ishiwada - Tagai [-] 3 0.3704
630 Matsui - Yasuda - Fujino [-] 3 0.3704
631 Hirata - Okai - Yada [-] 3 0.3333
632 Masuno - Suzuki - Takagi [-] 3 0.3333
633 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 3 0.3333
634 Uchino - Endo - Eric [-] 3 0.3333
635 Hibino - Chiba - Shimoya [-] 3 0.3333
636 Nishimura - Yoshida - Mizuguchi [-] 3 0.3333
637 Ota - Kanayama - Samejima [-] 3 0.3333
638 Awane - Hayakawa - Arai [-] 3 0.3333
639 Itada - Shimada - Katou [-] 3 0.3333
640 Ashida - Ishizaka - Mori [-] 3 0.3333
641 Yajima - Shimada - Hosaka [-] 3 0.3333
642 Maruyama - Nanba - Asaumi [-] 3 0.3333
643 Lin - Liao - Kuo [-] 3 0.3333
644 Satou - Sakurai - Sano [-] 2 0.4444
645 Matsumoto - Hayashi - Ukyo [-] 2 0.4074
646 Yamada - Fujikura - Ikawa [-] 1 0.6667
647 Hamamoto - Kakiuchi - Iwasaki [-] 1 0.6296
648 Xiao - Ou - Takada [-] 1 0.6296
649 Omi - Sato - Mitachi [-] 1 0.6296
650 Song - Tang - Lim [-] 1 0.5926
651 Takashima - Takeuchi - Kaneta [-] 1 0.5926
652 Kouno - Yamaryo - Nishioka [-] 1 0.5926
653 Yuasa - Asahara - Arahori [-] 1 0.5556
654 Sakamoto - Ootsubo - Matsumura [-] 1 0.5556
655 Roppongi - Suda - Nakano [-] 1 0.5556
656 Yoshida - Suzuki - Masuda [-] 1 0.5556
657 Shimizu - Onishi - Onishi [-] 1 0.5556
658 Matsumura - Inoue - Ito [-] 1 0.5556
659 Yoshida - Mochizuki - Yoshimura [-] 1 0.4815
660 Suzuki - Takamatsu - Kishi [-] 1 0.4444
661 Park - Kang - Moon [-] 1 0.4444
662 Nitta - Matubara - Nakae [-] 1 0.4444
663 Sawai - Sawai - Kisuki [-] 1 0.4444
664 Ono - Nanamori - Hujihira [-] 1 0.4444
665 Satou - Fukumoto - Furusato [-] 1 0.4074
666 Watanabe - Ito - Yoshioka [-] 1 0.4074
667 Tanabe - Kudo - Kitagawa [-] 1 0.4074
668 Seiwada - Inayoshi - Hagimori [-] 1 0.4074
669 Morishita - Hanaoka - Shiura [-] 1 0.3704
670 Hu - Meng - Lian [-] 0 0.7778
671 Tanaka - Kimura - Miyake [-] 0 0.7778
672 Yu-Hsiang - Chao-Ching - Chao-Yi [-] 0 0.6667
673 Sasaki - Saito - Sasaki [-] 0 0.6667
674 Nanjo - Yamamoto - Ishimaru [-] 0 0.6667
675 Shigeta - Iijima - Ichinomoto [-] 0 0.6667
676 Koh - Lee - Takai [-] 0 0.6667
677 Takehata - Osanai - Maruyama [-] 0 0.6667
678 Kondou - Ochi - Sugisawa [-] 0 0.6667
679 Kuo - Liu - Lin [-] 0 0.6667
680 Nakai - Yamagata - Kawaguchi [-] 0 0.6667
681 Kumaoka - Kanzaki - Ueta [-] 0 0.6667
682 Abe - Naruse - Miyashita [-] 0 0.6667
683 Rembert - Williamson - Gardner [-] 0 0.6667
684 Shiodu - Wakita - Yoshimoto [-] 0 0.5926
685 Nakamura - Tanaka - Honma [-] 0 0.5556
686 Kamiya - Ikai - Tanaka [-] 0 0.5556
687 Yasumoto - Masuda - Otsubo [-] 0 0.5556
688 Houjo - Andou - Ishii [-] 0 0.5556
689 Tobisawa - Komizo - Takeuti [-] 0 0.5556
690 Inagaki - Ikeda - Okumura [-] 0 0.5556
691 Endo - Saionji - Kubota [-] 0 0.5556
692 Chan - Lee - Chick [-] 0 0.5556
693 Hanano - Matsuura - Kubota [-] 0 0.5556
694 Karata - Kawai - Ando [-] 0 0.5556
695 Yamaguchi - Hiromasa - Iijima [-] 0 0.5556
696 Wada - Kitajima - Minamizuka [-] 0 0.5556
697 Oyaizu - Hisada - Ido [-] 0 0.5556
698 Kawajiri - Itoh - Yasui [-] 0 0.5556
699 Nakashima - Suzuki - Sato [-] 0 0.5556
700 Yasuda - Kuwashiro - Hurutani [-] 0 0.5556
701 Tabe - Akazaki - Otsuka [-] 0 0.5556
702 Tunematu - Fukuda - Fukuda [-] 0 0.5556
703 Fukushima - Saito - Ayama [-] 0 0.5556
704 Takeuti - Hikawa - Kawata [-] 0 0.5556
705 Busbee - Ables - Agyekum [-] 0 0.5556
706 Uchida - Takagi - Ohtsu [-] 0 0.5556
707 Horibe - Igarashi - Ishihara [-] 0 0.5556
708 Fujii - Ebara - Suzuki [-] 0 0.5556
709 Itou - Iyota - Takano [-] 0 0.5556
710 Mitsunaga - Yoshida - Nomiya [-] 0 0.5556
711 Moriya - Sakane - Sorada [-] 0 0.5556
712 Noda - Hatanaka - Nishimoto [-] 0 0.5556
713 Sato - Mashukawa - Koike [-] 0 0.5556
714 Kojima - Sugimoto - Yamaha [-] 0 0.5556
715 Takayanagi - Murata - Tahara [-] 0 0.5556
716 Mito - Nishi - Aramoto [-] 0 0.4815
717 Toshikawa - Kojima - Terauthi [-] 0 0.4815
718 Okahisa - Kubota - Hirano [-] 0 0.4815
719 Chu - Kuan - Li [-] 0 0.4444
720 Kawano - Hirai - Nozaki [-] 0 0.4444
721 Ohtake - Deguchi - Nishikawa [-] 0 0.4444
722 Kobayashi - Noguchi - Yamada [-] 0 0.4444
723 Maki - Yamada - Mori [-] 0 0.4444
724 Kidowaki - Sudo - Yoshida [-] 0 0.4444
725 Nishimura - Horikawa - Sekiya [-] 0 0.4444
726 Chihara - Hayashi - Nomura [-] 0 0.4444
727 Asai - Yokotani - Izuoka [-] 0 0.4444
728 Heshiki - Nishikubo - Ikegami [-] 0 0.4444
729 Takayama - Sato - Tanaka [-] 0 0.4444
730 Hashimoto - Sakamoto - Takase [-] 0 0.4444
731 Ojima - Yasuda - Nemoto [-] 0 0.4444
732 Fujiwara - Atsumi - Fujiwara [-] 0 0.4444
733 Kuwano - Hiroi - Hiroi [-] 0 0.4444
734 Murayama - Miyake - Ishikura [-] 0 0.4444
735 Kuroyanagi - Sugimoto - Atobe [-] 0 0.4444
736 Yamazaki - Nishikawa - Sakai [-] 0 0.4444
737 Hongo - Fujii - Shinoda [-] 0 0.4444
738 Hayase - Fujiwara - Sakuragi [-] 0 0.4444
739 Katsu - Nagao - Mokudai [-] 0 0.4444
740 Ariga - Muramatsu - Okayama [-] 0 0.4444
741 Matsushita - Kaneko - Ota [-] 0 0.4444
742 Mombayashi - Suga - Inaoka [-] 0 0.4444
743 Yohara - Akabane - Takenaka [-] 0 0.4444
744 Tanaka - Tanaka - Oda [-] 0 0.4444
745 Yosio - Fujikura - Takahashi [-] 0 0.3704
746 Iwata - Takanohashi - Amano [-] 0 0.3704
747 Takeshita - Murakami - Murakami [-] 0 0.3333
748 Kagawa - Suzuki - Imaoka [-] 0 0.3333
749 Yokota - Kaneko - Sako [-] 0 0.3333
750 Shimura - Yoshihara - Kimura [-] 0 0.3333
751 Saito - Ookami - Akagawa [-] 0 0.3333
752 Fukuki - Yamagata - Imai [-] 0 0.3333
753 Kasahara - Kubota - Hirano [-] 0 0.3333
754 Kawaramoto - Kuramachi - Fujikawa [-] 0 0.3333
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索