EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2016

読み物

11回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 33 0.6708
2 Hibino - Nakamura - Aka [-] 30 0.6901
3 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 30 0.5935
4 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 28 0.5920
5 Liu - He - Zhang [-] 28 0.5566
6 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 27 0.7094
7 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 27 0.6843
8 Poh - Soh - Hee [-] 27 0.6732
9 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 27 0.6459
10 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 27 0.6198
11 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 27 0.6172
12 Jun - Takahashi - Saito [-] 27 0.6151
13 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 27 0.6107
14 Riku - Ryu - Keisuke [-] 27 0.6088
15 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 27 0.6006
16 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 27 0.5959
17 Yiwen - Yu - Zuo [-] 27 0.5913
18 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 27 0.5796
19 Kidera - Satou - Okano [-] 27 0.5651
20 Fujita - Morita - Nakano [-] 27 0.5636
21 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 27 0.5427
22 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 25 0.6357
23 Bartram - Li - Lucian [-] 25 0.6066
24 Honda - Se - Kawachi [-] 25 0.5993
25 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 25 0.5992
26 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 25 0.5985
27 Tay - Li - Tan [-] 25 0.5923
28 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 25 0.5833
29 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 25 0.5630
30 Yuasa - Arahori - Higono [-] 25 0.5339
31 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 24 0.6824
32 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 24 0.6653
33 Sato - Tamada - Nonaka [-] 24 0.6617
34 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 24 0.6556
35 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 24 0.6538
36 Huang - Rogers - Chung [-] 24 0.6429
37 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 24 0.6377
38 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 24 0.6336
39 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 24 0.6304
40 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 24 0.6254
41 Igeta - Murata - Nakata [-] 24 0.6169
42 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 24 0.6152
43 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 24 0.6115
44 Park - Buhong - Kim [-] 24 0.6078
45 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 24 0.6057
46 Matsushita - Naraya - Itou [-] 24 0.6041
47 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 24 0.6009
48 Sano - Kibe - Sinichi [-] 24 0.5995
49 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 24 0.5973
50 Kato - Hishida - Ueda [-] 24 0.5924
51 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 24 0.5883
52 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 24 0.5768
53 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 24 0.5753
54 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 24 0.5752
55 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 24 0.5680
56 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 24 0.5671
57 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 24 0.5654
58 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 24 0.5605
59 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 24 0.5565
60 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 24 0.5492
61 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 24 0.5436
62 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 24 0.5325
63 Magata - Sugihara - Arita [-] 24 0.5322
64 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 24 0.5308
65 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 24 0.5276
66 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 24 0.5199
67 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 24 0.5070
68 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 24 0.5036
69 Seki - Kamo - Takagi [-] 24 0.4861
70 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 24 0.4699
71 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 22 0.6329
72 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 22 0.6088
73 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 22 0.6047
74 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 22 0.6006
75 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 22 0.5964
76 Shimura - Mihara - Bandou [-] 22 0.5838
77 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 22 0.5758
78 Yanou - Ogawa - Gou [-] 22 0.5691
79 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 22 0.5688
80 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 22 0.5579
81 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 22 0.5517
82 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 22 0.5452
83 Motomura - Kita - Moritani [-] 22 0.5176
84 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 22 0.5110
85 Yuya - Sakai - Saito [-] 22 0.5086
86 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 22 0.4452
87 Goshima - Mine - Kojima [-] 21 0.6863
88 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 21 0.6540
89 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 21 0.6379
90 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 21 0.6242
91 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 21 0.6097
92 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 21 0.6091
93 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 21 0.6084
94 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 21 0.6071
95 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 21 0.5965
96 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 21 0.5952
97 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 21 0.5933
98 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 21 0.5866
99 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 21 0.5863
100 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 21 0.5837
101 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 21 0.5833
102 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 21 0.5830
103 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 21 0.5808
104 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 21 0.5801
105 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 21 0.5785
106 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 21 0.5775
107 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 21 0.5775
108 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 21 0.5747
109 Itakura - Okumura - Makino [-] 21 0.5741
110 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 21 0.5739
111 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 21 0.5699
112 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 21 0.5694
113 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 21 0.5638
114 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 21 0.5587
115 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 21 0.5584
116 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 21 0.5465
117 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 21 0.5416
118 Hokumura - Miyata - Narita [-] 21 0.5397
119 Yoshida - Fujii - Maki [-] 21 0.5396
120 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 21 0.5342
121 Ko - Atsushi - Shota [-] 21 0.5319
122 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 21 0.5308
123 Wada - Shimizu - Fuji [-] 21 0.5241
124 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 21 0.5228
125 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 21 0.5169
126 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 21 0.5159
127 Syo - Son - Li [-] 21 0.5159
128 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 21 0.5133
129 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 21 0.5127
130 Sato - Nagami - Deguchi [-] 21 0.5118
131 Moriya - Moriya - Misumi [-] 21 0.5045
132 Hart - Brown - Sui [-] 21 0.4999
133 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 21 0.4995
134 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 21 0.4918
135 Itou - Makoto - Syematsu [-] 21 0.4631
136 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 21 0.4518
137 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 20 0.6015
138 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 20 0.5945
139 Urasawa - Murae - Baba [-] 19 0.6751
140 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 19 0.6404
141 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 19 0.6158
142 Deng - Wang - Zimo [-] 19 0.6146
143 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 19 0.5779
144 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 19 0.5700
145 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 19 0.5457
146 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 19 0.5436
147 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 19 0.5249
148 Demura - Takeda - Shinya [-] 19 0.5224
149 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 18 0.6421
150 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 18 0.6186
151 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 18 0.6156
152 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 18 0.6078
153 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 18 0.5960
154 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 18 0.5758
155 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 18 0.5632
156 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 18 0.5484
157 Urakami - Oomori - Ueda [-] 18 0.5484
158 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 18 0.5482
159 Koike - Hattori - Kato [-] 18 0.5446
160 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 18 0.5440
161 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 18 0.5437
162 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 18 0.5394
163 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 18 0.5383
164 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 18 0.5382
165 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 18 0.5363
166 Li - Sun - Ai [-] 18 0.5363
167 Zhang - Liu - Zhou [-] 18 0.5169
168 Kato - Ikebata - Masuda [-] 18 0.4986
169 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 18 0.4410
170 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 17 0.6274
171 Takada - Oh - Sakaino [-] 17 0.5538
172 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 17 0.5192
173 Park - Lee - Wang [-] 17 0.5155
174 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 17 0.5132
175 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 16 0.6583
176 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 16 0.6514
177 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 16 0.6409
178 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 16 0.6187
179 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 16 0.6004
180 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 16 0.5641
181 Izu - Asano - Ishihara [-] 16 0.5303
182 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 16 0.5277
183 Yasui - Banno - Watanabe [-] 16 0.5262
184 Kyohei - Yatori - Minami [-] 16 0.5258
185 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 16 0.5192
186 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 16 0.5125
187 Wakita - Tamano - Wakita [-] 16 0.5047
188 Yuen - Nguyen - Lau [-] 16 0.5014
189 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 16 0.4847
190 Heng - Poh - Benedict [-] 16 0.4631
191 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 16 0.4090
192 Koyama - Akada - Omori [-] 15 0.6399
193 Murao - Mori - Hirose [-] 15 0.6206
194 Izumi - Ogata - Mori [-] 15 0.6200
195 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 15 0.6112
196 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 15 0.6028
197 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 15 0.6009
198 Oda - Honda - Kato [-] 15 0.5995
199 Iwasawa - Nitta - Date [-] 15 0.5820
200 Ueno - Yamada - Ike [-] 15 0.5796
201 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 15 0.5775
202 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 15 0.5757
203 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 15 0.5679
204 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 15 0.5632
205 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 15 0.5617
206 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 15 0.5605
207 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 15 0.5602
208 Welty - Samson - Schiber [-] 15 0.5584
209 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 15 0.5572
210 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 15 0.5572
211 Yamada - Asakura - Nagao [-] 15 0.5526
212 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 15 0.5509
213 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 15 0.5496
214 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 15 0.5492
215 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 15 0.5437
216 Hsu - Lien - Yu [-] 15 0.5426
217 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 15 0.5417
218 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 15 0.5400
219 Kong - Cheung - Xu [-] 15 0.5398
220 Oshima - Ito - Nakano [-] 15 0.5394
221 Ri - Park - Kim [-] 15 0.5388
222 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 15 0.5381
223 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 15 0.5356
224 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 15 0.5241
225 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 15 0.5203
226 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 15 0.5201
227 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 15 0.5175
228 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 15 0.5169
229 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 15 0.5168
230 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 15 0.5164
231 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 15 0.5149
232 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 15 0.5135
233 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 15 0.5108
234 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 15 0.5093
235 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 15 0.5073
236 Chiba - Nagano - Ono [-] 15 0.5071
237 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 15 0.5061
238 Urano - Mune - Kurita [-] 15 0.5033
239 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 15 0.5028
240 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 15 0.5027
241 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 15 0.5001
242 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 15 0.4953
243 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 15 0.4945
244 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 15 0.4940
245 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 15 0.4893
246 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 15 0.4881
247 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 15 0.4877
248 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 15 0.4815
249 Rie - Sara - Mami [-] 15 0.4789
250 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 15 0.4783
251 Kimura - Ohta - Yamada [-] 15 0.4779
252 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 15 0.4760
253 Yuki - Tada - Aoyama [-] 15 0.4747
254 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 15 0.4705
255 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 15 0.4702
256 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 15 0.4700
257 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 15 0.4693
258 Ueno - Saitou - Hara [-] 15 0.4662
259 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 15 0.4627
260 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 15 0.4626
261 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 15 0.4560
262 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 15 0.4499
263 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 15 0.4429
264 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 15 0.4421
265 Arita - Kasuga - Takagi [-] 15 0.4373
266 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 15 0.4338
267 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 14 0.5624
268 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 14 0.5003
269 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 13 0.5910
270 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 13 0.5869
271 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 13 0.5717
272 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 13 0.5617
273 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 13 0.5595
274 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 13 0.5573
275 Kuroda - Higashi - Miura [-] 13 0.5542
276 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 13 0.5520
277 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 13 0.5311
278 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 13 0.5170
279 Yi - Wentao - Song [-] 13 0.5126
280 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 13 0.5086
281 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 13 0.5067
282 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 13 0.5037
283 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 13 0.4917
284 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 13 0.4668
285 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 13 0.4527
286 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 13 0.4371
287 Nishimura - Itou - Andou [-] 12 0.6453
288 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 12 0.6307
289 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 12 0.5978
290 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 12 0.5936
291 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 12 0.5903
292 Hata - Minsu - Oosaka [-] 12 0.5887
293 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 12 0.5886
294 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 12 0.5764
295 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 12 0.5738
296 Sano - Morishita - Tanaka [-] 12 0.5623
297 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 12 0.5623
298 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 12 0.5563
299 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 12 0.5532
300 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 12 0.5513
301 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 12 0.5494
302 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 12 0.5493
303 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 12 0.5488
304 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 12 0.5446
305 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 12 0.5416
306 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 12 0.5362
307 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 12 0.5323
308 Vos - Jackel - Anthony [-] 12 0.5296
309 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 12 0.5254
310 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 12 0.5245
311 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 12 0.5237
312 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 12 0.5217
313 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 12 0.5213
314 Ootake - Nomura - Umehara [-] 12 0.5181
315 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 12 0.5164
316 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 12 0.5157
317 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 12 0.5141
318 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 12 0.5140
319 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 12 0.5111
320 Hirohata - Arai - Yamada [-] 12 0.5071
321 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 12 0.5053
322 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 12 0.5023
323 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 12 0.5018
324 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 12 0.5016
325 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 12 0.5014
326 Kaneko - Murase - Kuze [-] 12 0.5012
327 Tang - Jhang - Shu [-] 12 0.4998
328 Terai - Senoo - Fujino [-] 12 0.4988
329 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 12 0.4961
330 Abe - Kawai - Okamura [-] 12 0.4959
331 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 12 0.4956
332 Kihara - Atsumi - Morii [-] 12 0.4952
333 Negishi - Murata - Kimura [-] 12 0.4942
334 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 12 0.4917
335 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 12 0.4893
336 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 12 0.4886
337 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 12 0.4872
338 Lin - Lee - Chiu [-] 12 0.4857
339 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 12 0.4848
340 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 12 0.4800
341 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 12 0.4791
342 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 12 0.4782
343 Okutani - Iwai - Terao [-] 12 0.4774
344 Omura - Kunuki - Seko [-] 12 0.4769
345 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 12 0.4766
346 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 12 0.4754
347 Ono - Terazawa - Toma [-] 12 0.4748
348 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 12 0.4746
349 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 12 0.4717
350 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 12 0.4716
351 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 12 0.4712
352 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 12 0.4710
353 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 12 0.4693
354 Ootani - Kawabata - Oono [-] 12 0.4662
355 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 12 0.4615
356 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 12 0.4607
357 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 12 0.4578
358 Endo - Yanase - Ooi [-] 12 0.4537
359 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 12 0.4531
360 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 12 0.4416
361 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 12 0.4414
362 Sano - Miki - Yuba [-] 12 0.4405
363 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 12 0.4273
364 Li - Xu - Liu [-] 12 0.4230
365 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 12 0.4188
366 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 12 0.4135
367 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 12 0.4091
368 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 12 0.3995
369 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 12 0.3869
370 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 12 0.3686
371 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 11 0.5296
372 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 11 0.4672
373 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 11 0.4500
374 Nakamura - Imai - Senuma [-] 11 0.4482
375 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 11 0.4444
376 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 11 0.4305
377 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 11 0.4078
378 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 10 0.5629
379 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 10 0.5618
380 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 10 0.5550
381 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 10 0.5505
382 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 10 0.5436
383 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 10 0.5374
384 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 10 0.5357
385 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 10 0.5205
386 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 10 0.5169
387 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 10 0.5163
388 Honda - Shinntani - Ogata [-] 10 0.5118
389 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 10 0.4996
390 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 10 0.4847
391 Honda - Kita - Okamura [-] 10 0.4829
392 Okada - Nakanishi - Oku [-] 10 0.4805
393 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 10 0.4791
394 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 10 0.4764
395 Koide - Nishio - Kozuka [-] 10 0.4686
396 Jang - Yoon - Lee [-] 10 0.4670
397 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 10 0.4588
398 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 10 0.4533
399 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 10 0.4425
400 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 10 0.4409
401 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 10 0.4385
402 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 10 0.4339
403 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 10 0.4285
404 Brown - Cruz - Jacobs [-] 10 0.3765
405 Ng - Lee - Sek [-] 9 0.5952
406 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 9 0.5922
407 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 9 0.5908
408 Burns - Zhou - Hillman [-] 9 0.5837
409 Uno - Sakai - Mihara [-] 9 0.5825
410 Jun - Tee - Endo [-] 9 0.5794
411 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 9 0.5658
412 Tsai - Tung - Weng [-] 9 0.5649
413 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 9 0.5635
414 Shibata - Saito - Tamamura [-] 9 0.5627
415 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 9 0.5620
416 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 9 0.5562
417 Kashima - Kudo - Natsume [-] 9 0.5556
418 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 9 0.5556
419 Harashima - Takano - Arai [-] 9 0.5489
420 Brown - Keller - Ma [-] 9 0.5443
421 Ooya - Otomo - Yamada [-] 9 0.5339
422 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 9 0.5309
423 Morita - Hara - Kubo [-] 9 0.5298
424 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 9 0.5287
425 Satou - Hattori - Suzuki [-] 9 0.5254
426 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 9 0.5195
427 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 9 0.5191
428 Ogura - Moriya - Doi [-] 9 0.5186
429 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 9 0.5185
430 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 9 0.5172
431 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 9 0.5169
432 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 9 0.5167
433 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 9 0.5160
434 Uchida - Makoto - Hirata [-] 9 0.5141
435 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 9 0.5137
436 Ng - Feng - Lim [-] 9 0.5136
437 Hori - Takahashi - Endo [-] 9 0.5130
438 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 9 0.5110
439 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 9 0.5109
440 Tamai - Takata - Nakamura [-] 9 0.5079
441 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 9 0.5079
442 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 9 0.5078
443 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 9 0.5051
444 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 9 0.5036
445 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 9 0.4979
446 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 9 0.4973
447 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 9 0.4969
448 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 9 0.4964
449 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 9 0.4928
450 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 9 0.4922
451 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 9 0.4908
452 Han - Kuo - Huang [-] 9 0.4905
453 Katou - Sato - Ikurumi [-] 9 0.4833
454 Kobayashi - Mori - Ono [-] 9 0.4818
455 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 9 0.4789
456 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 9 0.4775
457 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 9 0.4759
458 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 9 0.4739
459 Miura - Narita - Fujita [-] 9 0.4693
460 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 9 0.4671
461 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 9 0.4660
462 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 9 0.4638
463 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 9 0.4633
464 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 9 0.4595
465 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 9 0.4588
466 Oota - Imai - Sato [-] 9 0.4560
467 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 9 0.4556
468 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 9 0.4525
469 Myoga - Itai - Matsui [-] 9 0.4519
470 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 9 0.4458
471 Arita - Pham - Toyota [-] 9 0.4405
472 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 9 0.4393
473 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 9 0.4352
474 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 9 0.4332
475 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 9 0.4331
476 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 9 0.4322
477 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 9 0.4307
478 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 9 0.4299
479 Higashimori - Takada - Kamada [-] 9 0.4295
480 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 9 0.4271
481 Satou - Mitsui - Uchida [-] 9 0.4206
482 Sato - Niwa - Hosoya [-] 9 0.4187
483 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 9 0.4161
484 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 9 0.4156
485 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 9 0.4147
486 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 9 0.4127
487 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 9 0.4116
488 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 9 0.4105
489 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 9 0.4084
490 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 9 0.4083
491 Aoki - Ookura - Koike [-] 9 0.4048
492 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 9 0.4021
493 Yusa - Naka - Noda [-] 9 0.3962
494 Cho - Kim - Lee [-] 9 0.3954
495 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 9 0.3810
496 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 9 0.3790
497 Mori - Hishida - Hattori [-] 9 0.3786
498 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 9 0.3769
499 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 9 0.3512
500 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 8 0.5291
501 Wong - Xie - Yee [-] 8 0.3940
502 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 8 0.3927
503 Matumoto - Sato - Sato [-] 8 0.3818
504 Shindo - Masuyama - Kato [-] 8 0.3492
505 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 7 0.5877
506 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 7 0.5255
507 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 7 0.5221
508 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 7 0.5015
509 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 7 0.4985
510 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 7 0.4912
511 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 7 0.4817
512 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 7 0.4769
513 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 7 0.4759
514 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 7 0.4739
515 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 7 0.4681
516 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 7 0.4595
517 Makino - Sakurai - Sato [-] 7 0.4423
518 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 7 0.4182
519 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 7 0.4082
520 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 7 0.4074
521 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 7 0.4032
522 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 7 0.3991
523 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 7 0.3841
524 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 6 0.6293
525 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 6 0.5677
526 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 6 0.5625
527 Hattori - Itou - Goto [-] 6 0.5598
528 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 6 0.5576
529 Kagami - Okuda - Kakue [-] 6 0.5421
530 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 6 0.5356
531 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 6 0.5351
532 Kawai - Shimizu - Ando [-] 6 0.5333
533 Hiraoka - Asai - Katou [-] 6 0.5315
534 Kubo - Saito - Take [-] 6 0.5271
535 Takai - Shohei - Hayano [-] 6 0.5260
536 Inoue - Katsuki - Itou [-] 6 0.5242
537 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 6 0.5241
538 Takao - Ootaki - Mori [-] 6 0.5226
539 Inoue - Miyake - Katayama [-] 6 0.5219
540 Matsushita - Shimada - Murao [-] 6 0.5215
541 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 6 0.5144
542 Asai - Tateno - Kosakai [-] 6 0.5121
543 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 6 0.5120
544 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 6 0.5086
545 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 6 0.5059
546 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 6 0.5051
547 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 6 0.5030
548 Chin - Oota - Fukunaga [-] 6 0.4999
549 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 6 0.4992
550 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 6 0.4990
551 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 6 0.4989
552 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 6 0.4970
553 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 6 0.4962
554 Ookawa - Aiba - Katou [-] 6 0.4958
555 Saitou - Aono - Suzuki [-] 6 0.4957
556 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 6 0.4949
557 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 6 0.4918
558 Haneda - Kitao - Itou [-] 6 0.4903
559 Tamura - Kotuji - Akai [-] 6 0.4899
560 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 6 0.4874
561 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 6 0.4873
562 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 6 0.4869
563 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 6 0.4855
564 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 6 0.4841
565 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 6 0.4804
566 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 6 0.4797
567 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 6 0.4788
568 Machida - Yoshida - Naka [-] 6 0.4778
569 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 6 0.4771
570 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 6 0.4771
571 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 6 0.4722
572 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 6 0.4721
573 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 6 0.4719
574 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 6 0.4714
575 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 6 0.4707
576 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 6 0.4687
577 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 6 0.4665
578 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 6 0.4638
579 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 6 0.4593
580 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 6 0.4585
581 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 6 0.4579
582 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 6 0.4573
583 Mogi - Konishi - Mogi [-] 6 0.4556
584 Samejima - Maeda - Ota [-] 6 0.4538
585 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 6 0.4524
586 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 6 0.4488
587 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 6 0.4463
588 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 6 0.4463
589 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 6 0.4455
590 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 6 0.4417
591 Gyou - Shun - Ooe [-] 6 0.4386
592 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 6 0.4386
593 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 6 0.4367
594 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 6 0.4318
595 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 6 0.4286
596 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 6 0.4282
597 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 6 0.4268
598 Murata - Masashi - Ichii [-] 6 0.4246
599 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 6 0.4209
600 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 6 0.4170
601 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 6 0.4167
602 Merrick - Lewis - Duong [-] 6 0.4159
603 Umetani - Ikoma - Miki [-] 6 0.4143
604 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 6 0.4141
605 Yamamoto - Takata - Chou [-] 6 0.4114
606 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 6 0.4102
607 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 6 0.4091
608 Koide - Sugai - Mizutani [-] 6 0.4048
609 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 6 0.3995
610 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 6 0.3881
611 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 5 0.4563
612 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 5 0.4353
613 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 5 0.4074
614 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 5 0.3972
615 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 5 0.3939
616 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 4 0.5618
617 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 4 0.5326
618 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 4 0.5026
619 Morimoto - Nara - Shohei [-] 4 0.4990
620 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 4 0.4859
621 Kang - Moon - Son [-] 4 0.4830
622 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 4 0.4828
623 Kimura - Koshida - Mio [-] 4 0.4771
624 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 4 0.4591
625 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 4 0.4516
626 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 4 0.4463
627 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 4 0.4450
628 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 4 0.4417
629 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 4 0.4312
630 Nakamura - Nagata - Seko [-] 4 0.4293
631 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 4 0.4107
632 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 4 0.4101
633 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 4 0.4063
634 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 4 0.4024
635 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 4 0.3952
636 Anan - Nisida - Nakagami [-] 4 0.3926
637 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 4 0.3922
638 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 4 0.3598
639 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.6494
640 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.6212
641 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.5747
642 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.5617
643 Shimamura - Saito - Machii [-] 3 0.5333
644 Kasai - Tamura - Ura [-] 3 0.5313
645 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.5301
646 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 3 0.5241
647 Kato - Watanabe - Inoko [-] 3 0.5231
648 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.5223
649 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 3 0.5185
650 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.5143
651 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 3 0.5108
652 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.5101
653 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 3 0.5063
654 Miki - Takase - Hirana [-] 3 0.5026
655 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.5016
656 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 3 0.5000
657 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.4953
658 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 3 0.4949
659 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 3 0.4936
660 Komachi - Nobe - Mori [-] 3 0.4929
661 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 3 0.4923
662 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 3 0.4879
663 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.4861
664 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.4825
665 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 3 0.4788
666 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 3 0.4735
667 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 3 0.4717
668 Fujii - Fukui - Taketi [-] 3 0.4657
669 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 3 0.4636
670 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 3 0.4635
671 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 3 0.4612
672 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 3 0.4588
673 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 3 0.4571
674 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 3 0.4508
675 Nakai - Takekawa - Okita [-] 3 0.4492
676 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.4481
677 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 3 0.4467
678 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 3 0.4455
679 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 3 0.4439
680 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 3 0.4419
681 Noine - Usui - Mimidou [-] 3 0.4413
682 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 3 0.4410
683 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 3 0.4381
684 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 3 0.4365
685 Andou - Nishimura - Mukama [-] 3 0.4316
686 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 3 0.4312
687 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 3 0.4306
688 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 3 0.4291
689 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.4278
690 Takahashi - Kimura - Seki [-] 3 0.4273
691 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 3 0.4244
692 Sato - Iki - Kaneko [-] 3 0.4222
693 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.4220
694 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.4216
695 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.4190
696 Yuya - Ida - Kedo [-] 3 0.4162
697 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 3 0.4159
698 Higashino - Shiba - Ueno [-] 3 0.4145
699 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 3 0.4142
700 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.4121
701 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 3 0.4111
702 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 3 0.4104
703 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 3 0.4000
704 Hatae - Jun - Ryuji [-] 3 0.3993
705 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.3981
706 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 3 0.3963
707 Araki - Umemura - Gration [-] 3 0.3937
708 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 3 0.3905
709 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 3 0.3876
710 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 3 0.3800
711 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 3 0.3750
712 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 3 0.3738
713 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.3714
714 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 3 0.3714
715 Chen - Yen - Huang [-] 2 0.4444
716 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 2 0.4212
717 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.5376
718 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.5118
719 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.5000
720 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 1 0.4966
721 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 1 0.4832
722 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.4653
723 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.4618
724 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 1 0.4535
725 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.4460
726 Juso - Fujishiro - Juso [-] 1 0.4083
727 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 1 0.3953
728 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.3611
729 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 0.7104
730 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 0.5974
731 Qiang - Wei - Wang [-] 0 0.5758
732 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 0.5705
733 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 0.5576
734 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 0.5556
735 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 0.5511
736 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 0.5476
737 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 0.5402
738 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 0.5325
739 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 0.5013
740 Soga - Fujii - Danno [-] 0 0.5010
741 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 0.5000
742 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 0.5000
743 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 0.4964
744 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 0.4881
745 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 0.4870
746 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 0.4848
747 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 0.4822
748 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 0.4735
749 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 0.4663
750 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 0.4646
751 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 0.4636
752 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 0.4586
753 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 0.4545
754 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 0.4497
755 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 0.4465
756 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 0.4444
757 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 0.4394
758 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 0.4393
759 Sato - Minami - Ainai [-] 0 0.4392
760 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 0.4365
761 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 0.4343
762 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 0.4329
763 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 0.4329
764 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 0.4318
765 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 0.4306
766 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 0.4306
767 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 0.4266
768 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 0.4206
769 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 0.4167
770 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 0 0.4074
771 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 0.3917
772 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 0.3889
773 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 0.3889
774 Baba - Nakura - Usui [-] 0 0.3873
775 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 0.3810
776 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 0.3676
777 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 0.3651
778 Osada - Odo - Koshi [-] 0 0.3651
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索