EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2016

読み物

2回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 6 0.5000
2 Kidera - Satou - Okano [-] 6 0.5000
3 Goshima - Mine - Kojima [-] 6 0.5000
4 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 6 0.5000
5 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 6 0.5000
6 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 6 0.5000
7 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 6 0.5000
8 Sato - Tamada - Nonaka [-] 6 0.5000
9 Takada - Oh - Sakaino [-] 6 0.5000
10 Deng - Wang - Zimo [-] 6 0.5000
11 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 6 0.5000
12 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 6 0.5000
13 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 6 0.5000
14 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 6 0.5000
15 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 6 0.5000
16 Matsushita - Shimada - Murao [-] 6 0.5000
17 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 6 0.5000
18 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 6 0.5000
19 Zhang - Liu - Zhou [-] 6 0.5000
20 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 6 0.5000
21 Iwasawa - Nitta - Date [-] 6 0.5000
22 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 6 0.5000
23 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 6 0.5000
24 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 6 0.5000
25 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 6 0.5000
26 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 6 0.5000
27 Hata - Minsu - Oosaka [-] 6 0.5000
28 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 6 0.5000
29 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 6 0.5000
30 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 6 0.5000
31 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 6 0.5000
32 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 6 0.5000
33 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 6 0.5000
34 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 6 0.5000
35 Kato - Hishida - Ueda [-] 6 0.5000
36 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 6 0.5000
37 Sano - Morishita - Tanaka [-] 6 0.5000
38 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 6 0.5000
39 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 6 0.5000
40 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 6 0.5000
41 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 6 0.5000
42 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 6 0.5000
43 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 6 0.5000
44 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 6 0.5000
45 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 6 0.5000
46 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 6 0.5000
47 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 6 0.5000
48 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 6 0.5000
49 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 6 0.5000
50 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 6 0.5000
51 Ooya - Otomo - Yamada [-] 6 0.5000
52 Uno - Sakai - Mihara [-] 6 0.5000
53 Brown - Keller - Ma [-] 6 0.5000
54 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 6 0.5000
55 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 6 0.5000
56 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 6 0.5000
57 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 6 0.5000
58 Katou - Sato - Ikurumi [-] 6 0.5000
59 Matsushita - Naraya - Itou [-] 6 0.5000
60 Yiwen - Yu - Zuo [-] 6 0.5000
61 Hibino - Nakamura - Aka [-] 6 0.5000
62 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 6 0.5000
63 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 6 0.5000
64 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 6 0.5000
65 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 6 0.5000
66 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 6 0.5000
67 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 6 0.5000
68 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 6 0.5000
69 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 6 0.5000
70 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 6 0.5000
71 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 6 0.5000
72 Koyama - Akada - Omori [-] 6 0.5000
73 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 6 0.5000
74 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 6 0.5000
75 Shimura - Mihara - Bandou [-] 6 0.5000
76 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 6 0.5000
77 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 6 0.5000
78 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 6 0.5000
79 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 6 0.5000
80 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 6 0.5000
81 Urasawa - Murae - Baba [-] 6 0.5000
82 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 6 0.4167
83 Shibata - Saito - Tamamura [-] 6 0.4167
84 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 6 0.4167
85 Fujita - Morita - Nakano [-] 6 0.4167
86 Sano - Kibe - Sinichi [-] 6 0.4167
87 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 6 0.4167
88 Yanou - Ogawa - Gou [-] 6 0.4167
89 Burns - Zhou - Hillman [-] 6 0.4167
90 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 6 0.4167
91 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 6 0.4167
92 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 6 0.4167
93 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 6 0.4167
94 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 6 0.4167
95 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 6 0.4167
96 Liu - He - Zhang [-] 6 0.4167
97 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 6 0.4167
98 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 6 0.4167
99 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 6 0.4167
100 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 6 0.4167
101 Harashima - Takano - Arai [-] 6 0.4167
102 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 6 0.4167
103 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 6 0.4167
104 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 6 0.4167
105 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 6 0.4167
106 Kong - Cheung - Xu [-] 6 0.4167
107 Tsuzaki - Kondou - Kanda [-] 6 0.4167
108 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 6 0.4167
109 Takai - Shohei - Hayano [-] 6 0.4167
110 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 6 0.4167
111 Park - Buhong - Kim [-] 6 0.4167
112 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 6 0.4167
113 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 6 0.4167
114 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 6 0.4167
115 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 6 0.4167
116 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 6 0.4167
117 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 6 0.4167
118 Bartram - Li - Lucian [-] 6 0.4167
119 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 6 0.4167
120 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 6 0.4167
121 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 6 0.4167
122 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 6 0.4167
123 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 6 0.4167
124 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 6 0.4167
125 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 6 0.4167
126 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 6 0.4167
127 Huang - Rogers - Chung [-] 6 0.4167
128 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 6 0.4167
129 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 6 0.4167
130 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 6 0.4167
131 Urakami - Oomori - Ueda [-] 6 0.4167
132 Ogura - Moriya - Doi [-] 6 0.4167
133 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 6 0.4167
134 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 6 0.4167
135 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 6 0.4167
136 Ng - Lee - Sek [-] 6 0.4167
137 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 6 0.4167
138 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 6 0.4167
139 Ng - Feng - Lim [-] 6 0.4167
140 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 6 0.4167
141 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 6 0.4167
142 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 6 0.4167
143 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 6 0.4167
144 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 6 0.4167
145 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 6 0.4167
146 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 6 0.4167
147 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 6 0.4167
148 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 6 0.4167
149 Li - Sun - Ai [-] 6 0.4167
150 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 6 0.4167
151 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 6 0.4167
152 Kobayashi - Mori - Ono [-] 6 0.4167
153 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 6 0.4167
154 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 6 0.4167
155 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 6 0.4167
156 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 6 0.4167
157 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 6 0.4167
158 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 6 0.4167
159 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 6 0.4167
160 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 6 0.4167
161 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 6 0.4167
162 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 6 0.4167
163 Hori - Takahashi - Endo [-] 6 0.4167
164 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 6 0.4167
165 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 6 0.4167
166 Murao - Mori - Hirose [-] 6 0.4167
167 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 6 0.4167
168 Negishi - Murata - Kimura [-] 6 0.4167
169 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 6 0.4167
170 Poh - Soh - Hee [-] 6 0.4167
171 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 6 0.4167
172 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 6 0.4167
173 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 6 0.4167
174 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 6 0.4167
175 Jun - Takahashi - Saito [-] 6 0.4167
176 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 6 0.4167
177 Itakura - Okumura - Makino [-] 6 0.4167
178 Kuroda - Higashi - Miura [-] 6 0.4167
179 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 6 0.4167
180 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 6 0.4167
181 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 4 0.5000
182 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 4 0.5000
183 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 4 0.5000
184 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 4 0.5000
185 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 4 0.5000
186 Yuen - Nguyen - Lau [-] 4 0.5000
187 Wakita - Tamano - Wakita [-] 4 0.5000
188 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 4 0.5000
189 Yi - Wentao - Song [-] 4 0.5000
190 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 4 0.5000
191 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 4 0.5000
192 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 4 0.5000
193 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 4 0.5000
194 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 4 0.5000
195 Okada - Nakanishi - Oku [-] 4 0.5000
196 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 4 0.5000
197 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 4 0.4167
198 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 4 0.3333
199 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 4 0.3333
200 Yasui - Banno - Watanabe [-] 4 0.3333
201 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 4 0.3333
202 Kyohei - Yatori - Minami [-] 4 0.3333
203 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 4 0.3333
204 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 4 0.3333
205 Kimura - Koshida - Mio [-] 4 0.3333
206 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 4 0.3333
207 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 4 0.3333
208 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 4 0.3333
209 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 4 0.3333
210 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 4 0.3333
211 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 3 1.0000
212 Syo - Son - Li [-] 3 0.7500
213 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 3 0.7500
214 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 3 0.7500
215 Higashimori - Takada - Kamada [-] 3 0.7500
216 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 3 0.7500
217 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 3 0.7500
218 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 3 0.7500
219 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 3 0.7500
220 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 3 0.7500
221 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 3 0.7500
222 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 3 0.7500
223 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.7500
224 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 3 0.7500
225 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 3 0.7500
226 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 3 0.7500
227 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 3 0.7500
228 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 3 0.7500
229 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 3 0.7500
230 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.7500
231 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 3 0.7500
232 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.7500
233 Motomura - Kita - Moritani [-] 3 0.7500
234 Rie - Sara - Mami [-] 3 0.7500
235 Jun - Tee - Endo [-] 3 0.7500
236 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 3 0.7500
237 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.7500
238 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 3 0.7500
239 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 3 0.7500
240 Sato - Nagami - Deguchi [-] 3 0.7500
241 Tay - Li - Tan [-] 3 0.7500
242 Izumi - Ogata - Mori [-] 3 0.7500
243 Saitou - Aono - Suzuki [-] 3 0.7500
244 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.7500
245 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 3 0.7500
246 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 3 0.7500
247 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 3 0.7500
248 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 3 0.7500
249 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.7500
250 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 3 0.7500
251 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 3 0.7500
252 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 3 0.7500
253 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.7500
254 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 3 0.7500
255 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 3 0.7500
256 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 3 0.7500
257 Chin - Oota - Fukunaga [-] 3 0.7500
258 Wada - Shimizu - Fuji [-] 3 0.7500
259 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 3 0.7500
260 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 3 0.7500
261 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 3 0.7500
262 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 3 0.7500
263 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 3 0.7500
264 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 3 0.7500
265 Han - Kuo - Huang [-] 3 0.7500
266 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 3 0.7500
267 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 3 0.7500
268 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 3 0.7500
269 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 3 0.7500
270 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 3 0.7500
271 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 3 0.7500
272 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 3 0.7500
273 Endo - Yanase - Ooi [-] 3 0.7500
274 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 3 0.7500
275 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 3 0.7500
276 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 3 0.7500
277 Samejima - Maeda - Ota [-] 3 0.7500
278 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.7500
279 Magata - Sugihara - Arita [-] 3 0.7500
280 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 3 0.7500
281 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.7500
282 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.7500
283 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.7500
284 Kihara - Atsumi - Morii [-] 3 0.7500
285 Aoki - Ookura - Koike [-] 3 0.7500
286 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.7500
287 Welty - Samson - Schiber [-] 3 0.7500
288 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 3 0.7500
289 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 3 0.7500
290 Hiraoka - Asai - Katou [-] 3 0.7500
291 Vos - Jackel - Anthony [-] 3 0.7500
292 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 3 0.7500
293 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 3 0.7500
294 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 3 0.7500
295 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 3 0.7500
296 Oda - Honda - Kato [-] 3 0.7500
297 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 3 0.7500
298 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.7500
299 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 3 0.7500
300 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 3 0.7500
301 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 3 0.6667
302 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.6667
303 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 3 0.6667
304 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 3 0.6667
305 Merrick - Lewis - Duong [-] 3 0.6667
306 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 3 0.6667
307 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 3 0.6667
308 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 3 0.6667
309 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.6667
310 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 3 0.6667
311 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 3 0.6667
312 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 3 0.6667
313 Terai - Senoo - Fujino [-] 3 0.6667
314 Hirohata - Arai - Yamada [-] 3 0.6667
315 Li - Xu - Liu [-] 3 0.6667
316 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 3 0.6667
317 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 3 0.6667
318 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 3 0.6667
319 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 3 0.6667
320 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.6667
321 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 3 0.6667
322 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 3 0.6667
323 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 3 0.6667
324 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 3 0.6667
325 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 3 0.6667
326 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 3 0.6667
327 Yamada - Asakura - Nagao [-] 3 0.6667
328 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 3 0.6667
329 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 3 0.6667
330 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.6667
331 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 3 0.6667
332 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 3 0.6667
333 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 3 0.6667
334 Tamura - Kotuji - Akai [-] 3 0.6667
335 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.6667
336 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 3 0.6667
337 Moriya - Moriya - Misumi [-] 3 0.6667
338 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 3 0.6667
339 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 3 0.6667
340 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 3 0.6667
341 Kashima - Kudo - Natsume [-] 3 0.6667
342 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 3 0.6667
343 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 3 0.6667
344 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 3 0.6667
345 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 3 0.6667
346 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 3 0.6667
347 Kaneko - Murase - Kuze [-] 3 0.6667
348 Ono - Terazawa - Toma [-] 3 0.6667
349 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 3 0.6667
350 Omura - Kunuki - Seko [-] 3 0.6667
351 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.6667
352 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 3 0.6667
353 Tamai - Takata - Nakamura [-] 3 0.6667
354 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 3 0.6667
355 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 3 0.6667
356 Asai - Tateno - Kosakai [-] 3 0.6667
357 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.6667
358 Ookawa - Aiba - Katou [-] 3 0.6667
359 Nishimura - Itou - Andou [-] 3 0.6667
360 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 3 0.6667
361 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 3 0.6667
362 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.6667
363 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 3 0.6667
364 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 3 0.6667
365 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 3 0.6667
366 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 3 0.6667
367 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 3 0.6667
368 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 3 0.6667
369 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 3 0.6667
370 Demura - Takeda - Shinya [-] 3 0.6667
371 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 3 0.6667
372 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.6667
373 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 3 0.6667
374 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 3 0.6667
375 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.6667
376 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.6667
377 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.6667
378 Igeta - Murata - Nakata [-] 3 0.6667
379 Urano - Mune - Kurita [-] 3 0.6667
380 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 3 0.6667
381 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 3 0.6667
382 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 3 0.6667
383 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 3 0.6667
384 Morita - Hara - Kubo [-] 3 0.6667
385 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 3 0.6667
386 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 3 0.6667
387 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 3 0.6667
388 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 3 0.6667
389 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 3 0.6667
390 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 3 0.6667
391 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 3 0.6667
392 Oshima - Ito - Nakano [-] 3 0.6667
393 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 3 0.6667
394 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 3 0.6667
395 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 3 0.6667
396 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 3 0.6667
397 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 3 0.6667
398 Ueno - Saitou - Hara [-] 3 0.6667
399 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 3 0.6667
400 Andou - Nishimura - Mukama [-] 3 0.6667
401 Oota - Imai - Sato [-] 3 0.6667
402 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 3 0.6667
403 Kagami - Okuda - Kakue [-] 3 0.6667
404 Kato - Ikebata - Masuda [-] 3 0.6667
405 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 3 0.6667
406 Kimura - Ohta - Yamada [-] 3 0.6667
407 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 3 0.6667
408 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 3 0.6667
409 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 3 0.6667
410 Tang - Jhang - Shu [-] 3 0.6667
411 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 3 0.6667
412 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 3 0.6667
413 Kubo - Saito - Take [-] 3 0.6667
414 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 3 0.6667
415 Yuasa - Arahori - Higono [-] 3 0.6667
416 Myoga - Itai - Matsui [-] 3 0.6667
417 Inoue - Katsuki - Itou [-] 3 0.6667
418 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 3 0.6667
419 Murata - Masashi - Ichii [-] 3 0.6667
420 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 3 0.6667
421 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 3 0.6667
422 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 3 0.6667
423 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 3 0.6667
424 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 3 0.6667
425 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 3 0.6667
426 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 3 0.6667
427 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 3 0.6667
428 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 3 0.6667
429 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 3 0.6667
430 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 3 0.6667
431 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 3 0.6667
432 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 3 0.6667
433 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 3 0.6667
434 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 3 0.6667
435 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 3 0.6667
436 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 3 0.6667
437 Hattori - Itou - Goto [-] 3 0.6667
438 Yamamoto - Takata - Chou [-] 3 0.6667
439 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 3 0.6667
440 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 3 0.6667
441 Koide - Nishio - Kozuka [-] 3 0.6667
442 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 3 0.6667
443 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 3 0.6667
444 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 3 0.6667
445 Okutani - Iwai - Terao [-] 3 0.6667
446 Lin - Lee - Chiu [-] 3 0.6667
447 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 3 0.6667
448 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 3 0.6667
449 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 3 0.6667
450 Komachi - Nobe - Mori [-] 3 0.6667
451 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 3 0.6667
452 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 3 0.6667
453 Kasai - Tamura - Ura [-] 3 0.6667
454 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 3 0.6667
455 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 3 0.6667
456 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 3 0.6667
457 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 3 0.6667
458 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 3 0.6667
459 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 3 0.6667
460 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 3 0.6667
461 Riku - Ryu - Keisuke [-] 3 0.6667
462 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 3 0.6667
463 Satou - Hattori - Suzuki [-] 3 0.6667
464 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 3 0.6667
465 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 3 0.6667
466 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 3 0.6667
467 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.6667
468 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 3 0.6667
469 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 3 0.6667
470 Ko - Atsushi - Shota [-] 3 0.6667
471 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 3 0.5833
472 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 3 0.5000
473 Haneda - Kitao - Itou [-] 3 0.4167
474 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.4167
475 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 3 0.4167
476 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 3 0.4167
477 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 3 0.4167
478 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 3 0.4167
479 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 3 0.4167
480 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 3 0.4167
481 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 3 0.4167
482 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 3 0.4167
483 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 3 0.4167
484 Yuya - Ida - Kedo [-] 3 0.4167
485 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 3 0.4167
486 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 3 0.4167
487 Ueno - Yamada - Ike [-] 3 0.4167
488 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 3 0.4167
489 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 3 0.4167
490 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 3 0.4167
491 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 3 0.4167
492 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 3 0.4167
493 Arita - Kasuga - Takagi [-] 3 0.4167
494 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 3 0.4167
495 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 3 0.4167
496 Itou - Makoto - Syematsu [-] 3 0.4167
497 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 3 0.4167
498 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 3 0.4167
499 Noine - Usui - Mimidou [-] 3 0.4167
500 Machida - Yoshida - Naka [-] 3 0.4167
501 Sano - Miki - Yuba [-] 3 0.4167
502 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 3 0.4167
503 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 3 0.4167
504 Ri - Park - Kim [-] 3 0.4167
505 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 3 0.4167
506 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 3 0.4167
507 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 3 0.4167
508 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 3 0.4167
509 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 3 0.4167
510 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 3 0.4167
511 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 3 0.4167
512 Hokumura - Miyata - Narita [-] 3 0.4167
513 Hart - Brown - Sui [-] 3 0.4167
514 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 3 0.4167
515 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 3 0.4167
516 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 3 0.4167
517 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 3 0.4167
518 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 3 0.4167
519 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 3 0.4167
520 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 3 0.4167
521 Hsu - Lien - Yu [-] 3 0.4167
522 Park - Lee - Wang [-] 3 0.4167
523 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 3 0.4167
524 Koike - Hattori - Kato [-] 3 0.4167
525 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 3 0.4167
526 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 3 0.4167
527 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 3 0.4167
528 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 3 0.4167
529 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 3 0.4167
530 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 3 0.4167
531 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 3 0.4167
532 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 3 0.4167
533 Honda - Shinntani - Ogata [-] 3 0.4167
534 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 3 0.4167
535 Abe - Kawai - Okamura [-] 3 0.4167
536 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 3 0.4167
537 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 3 0.4167
538 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 3 0.4167
539 Fujii - Fukui - Taketi [-] 3 0.4167
540 Tsai - Tung - Weng [-] 3 0.4167
541 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 3 0.4167
542 Jang - Yoon - Lee [-] 3 0.4167
543 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 3 0.4167
544 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 3 0.4167
545 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 3 0.4167
546 Nakai - Takekawa - Okita [-] 3 0.4167
547 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 3 0.4167
548 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 3 0.4167
549 Koide - Sugai - Mizutani [-] 3 0.4167
550 Mogi - Konishi - Mogi [-] 3 0.4167
551 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 3 0.4167
552 Ootani - Kawabata - Oono [-] 3 0.4167
553 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 3 0.4167
554 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 3 0.4167
555 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 3 0.4167
556 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 3 0.4167
557 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 3 0.4167
558 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 3 0.4167
559 Hatae - Jun - Ryuji [-] 3 0.4167
560 Takahashi - Kimura - Seki [-] 3 0.4167
561 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 3 0.4167
562 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.6667
563 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 1 0.6667
564 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.6667
565 Anan - Nisida - Nakagami [-] 1 0.6667
566 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 1 0.6667
567 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 1 0.6667
568 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 1 0.6667
569 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 1 0.6667
570 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.6667
571 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.6667
572 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 1 0.6667
573 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 1 0.6667
574 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 1 0.6667
575 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 1 0.6667
576 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 1 0.6667
577 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 1 0.6667
578 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 1 0.6667
579 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 1 0.6667
580 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 1 0.6667
581 Izu - Asano - Ishihara [-] 1 0.6667
582 Juso - Fujishiro - Juso [-] 1 0.6667
583 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 1 0.6667
584 Honda - Kita - Okamura [-] 1 0.6667
585 Kang - Moon - Son [-] 1 0.6667
586 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 1 0.6667
587 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 1 0.6667
588 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 1 0.6667
589 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 1 0.6667
590 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 1 0.6667
591 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 1 0.6667
592 Heng - Poh - Benedict [-] 1 0.6667
593 Nakamura - Imai - Senuma [-] 1 0.6667
594 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 1 0.6667
595 Yuya - Sakai - Saito [-] 1 0.5000
596 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.5000
597 Chen - Yen - Huang [-] 1 0.5000
598 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 1 0.5000
599 Matumoto - Sato - Sato [-] 1 0.5000
600 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 1 0.5000
601 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.5000
602 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.5000
603 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 1 0.5000
604 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 1 0.5000
605 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 1 0.4167
606 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 1 0.4167
607 Brown - Cruz - Jacobs [-] 1 0.4167
608 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 1.0000
609 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 1.0000
610 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 0 0.7500
611 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 0 0.7500
612 Yoshida - Fujii - Maki [-] 0 0.7500
613 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 0 0.7500
614 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 0 0.7500
615 Yusa - Naka - Noda [-] 0 0.7500
616 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 0 0.7500
617 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 0.7500
618 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 0 0.7500
619 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 0 0.7500
620 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 0 0.7500
621 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 0 0.7500
622 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 0 0.7500
623 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 0 0.7500
624 Nakamura - Nagata - Seko [-] 0 0.7500
625 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 0 0.7500
626 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 0 0.7500
627 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 0 0.7500
628 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 0 0.7500
629 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 0 0.7500
630 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 0 0.7500
631 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 0 0.7500
632 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 0 0.7500
633 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 0 0.7500
634 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 0 0.7500
635 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 0.7500
636 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 0.7500
637 Shimamura - Saito - Machii [-] 0 0.7500
638 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 0 0.7500
639 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 0 0.7500
640 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 0.7500
641 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 0 0.7500
642 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 0 0.7500
643 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 0.7500
644 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 0 0.7500
645 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 0.7500
646 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 0 0.7500
647 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 0 0.7500
648 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 0 0.7500
649 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 0.7500
650 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 0 0.7500
651 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 0 0.7500
652 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 0 0.7500
653 Higashino - Shiba - Ueno [-] 0 0.7500
654 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 0 0.7500
655 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 0 0.7500
656 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 0 0.7500
657 Ootake - Nomura - Umehara [-] 0 0.7500
658 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 0 0.7500
659 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 0.7500
660 Wong - Xie - Yee [-] 0 0.7500
661 Kawai - Shimizu - Ando [-] 0 0.7500
662 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 0.7500
663 Baba - Nakura - Usui [-] 0 0.7500
664 Morimoto - Nara - Shohei [-] 0 0.7500
665 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 0 0.7500
666 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 0 0.7500
667 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 0 0.7500
668 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 0 0.7500
669 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 0.7500
670 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 0.7500
671 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 0.7500
672 Araki - Umemura - Gration [-] 0 0.7500
673 Uchida - Makoto - Hirata [-] 0 0.7500
674 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 0.7500
675 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 0.7500
676 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 0 0.7500
677 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 0.7500
678 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 0 0.7500
679 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 0 0.7500
680 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 0.7500
681 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 0.7500
682 Cho - Kim - Lee [-] 0 0.7500
683 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 0 0.7500
684 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 0 0.7500
685 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 0.7500
686 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 0 0.7500
687 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 0 0.7500
688 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 0 0.5833
689 Chiba - Nagano - Ono [-] 0 0.5833
690 Kato - Watanabe - Inoko [-] 0 0.5833
691 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 0.5833
692 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 0 0.5833
693 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 0 0.5000
694 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 0 0.5000
695 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 0 0.5000
696 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 0 0.5000
697 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 0.5000
698 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 0 0.5000
699 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 0.5000
700 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 0 0.5000
701 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 0.5000
702 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 0 0.5000
703 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 0.5000
704 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 0 0.5000
705 Sato - Minami - Ainai [-] 0 0.5000
706 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 0.5000
707 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 0 0.5000
708 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 0.5000
709 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 0.5000
710 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 0 0.5000
711 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 0 0.5000
712 Qiang - Wei - Wang [-] 0 0.5000
713 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 0 0.5000
714 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 0 0.5000
715 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 0.5000
716 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 0 0.5000
717 Inoue - Miyake - Katayama [-] 0 0.5000
718 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 0.5000
719 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 0 0.5000
720 Umetani - Ikoma - Miki [-] 0 0.5000
721 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 0.5000
722 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 0.5000
723 Satou - Mitsui - Uchida [-] 0 0.5000
724 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 0 0.5000
725 Osada - Odo - Koshi [-] 0 0.5000
726 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 0.5000
727 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 0.5000
728 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 0 0.5000
729 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 0.5000
730 Soga - Fujii - Danno [-] 0 0.5000
731 Miura - Narita - Fujita [-] 0 0.5000
732 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 0 0.5000
733 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 0.5000
734 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 0 0.5000
735 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 0 0.5000
736 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 0 0.5000
737 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 0 0.5000
738 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 0.5000
739 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 0 0.5000
740 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 0 0.5000
741 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 0.5000
742 Miki - Takase - Hirana [-] 0 0.5000
743 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 0 0.5000
744 Yuki - Tada - Aoyama [-] 0 0.5000
745 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 0.5000
746 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 0 0.5000
747 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 0.5000
748 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 0.5000
749 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 0 0.5000
750 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 0 0.5000
751 Shindo - Masuyama - Kato [-] 0 0.5000
752 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 0 0.5000
753 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 0 0.5000
754 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 0.5000
755 Makino - Sakurai - Sato [-] 0 0.5000
756 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 0 0.5000
757 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 0.5000
758 Gyou - Shun - Ooe [-] 0 0.5000
759 Mori - Hishida - Hattori [-] 0 0.5000
760 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 0 0.5000
761 Seki - Kamo - Takagi [-] 0 0.5000
762 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 0 0.5000
763 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 0 0.5000
764 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 0.5000
765 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 0 0.5000
766 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 0 0.5000
767 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 0.5000
768 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 0 0.5000
769 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 0 0.5000
770 Sato - Iki - Kaneko [-] 0 0.5000
771 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 0 0.5000
772 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 0 0.5000
773 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 0 0.5000
774 Takao - Ootaki - Mori [-] 0 0.5000
775 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 0 0.5000
776 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 0 0.5000
777 Arita - Pham - Toyota [-] 0 0.5000
778 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 0 0.5000
779 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 0 0.5000
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索