EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2016

読み物

4回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 12 0.6875
2 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 12 0.6875
3 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 12 0.6875
4 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 12 0.6458
5 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 12 0.6458
6 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 12 0.6458
7 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 12 0.6458
8 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 12 0.6458
9 Sato - Tamada - Nonaka [-] 12 0.6250
10 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 12 0.6250
11 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 12 0.6250
12 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 12 0.6250
13 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 12 0.6250
14 Urasawa - Murae - Baba [-] 12 0.6111
15 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 12 0.5833
16 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 12 0.5833
17 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 12 0.5833
18 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 12 0.5833
19 Koyama - Akada - Omori [-] 12 0.5833
20 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 12 0.5833
21 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 12 0.5833
22 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 12 0.5833
23 Tsuzaki - Kondou - Kanda [-] 12 0.5833
24 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 12 0.5833
25 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 12 0.5833
26 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 12 0.5833
27 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 12 0.5625
28 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 12 0.5625
29 Jun - Takahashi - Saito [-] 12 0.5625
30 Poh - Soh - Hee [-] 12 0.5417
31 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 12 0.5417
32 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 12 0.5417
33 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 12 0.5417
34 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 12 0.5417
35 Bartram - Li - Lucian [-] 12 0.5208
36 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 12 0.5208
37 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 12 0.5208
38 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 12 0.5208
39 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 12 0.5208
40 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 12 0.4792
41 Deng - Wang - Zimo [-] 10 0.7083
42 Takada - Oh - Sakaino [-] 10 0.6458
43 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 10 0.6250
44 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 10 0.6042
45 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 10 0.6042
46 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 10 0.6042
47 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 10 0.6042
48 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 10 0.5625
49 Liu - He - Zhang [-] 10 0.5417
50 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 10 0.5208
51 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 10 0.5208
52 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 10 0.5208
53 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 10 0.5000
54 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 10 0.5000
55 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 10 0.4583
56 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 10 0.4583
57 Yasui - Banno - Watanabe [-] 10 0.4583
58 Kyohei - Yatori - Minami [-] 10 0.4167
59 Goshima - Mine - Kojima [-] 9 0.8125
60 Hibino - Nakamura - Aka [-] 9 0.8125
61 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 9 0.7500
62 Kato - Hishida - Ueda [-] 9 0.7500
63 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 9 0.7500
64 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 9 0.7083
65 Sano - Kibe - Sinichi [-] 9 0.7083
66 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 9 0.7083
67 Harashima - Takano - Arai [-] 9 0.7083
68 Itakura - Okumura - Makino [-] 9 0.7083
69 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 9 0.7083
70 Iwasawa - Nitta - Date [-] 9 0.6875
71 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 9 0.6875
72 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 9 0.6875
73 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 9 0.6875
74 Murao - Mori - Hirose [-] 9 0.6875
75 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 9 0.6875
76 Uno - Sakai - Mihara [-] 9 0.6875
77 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 9 0.6875
78 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 9 0.6667
79 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 9 0.6458
80 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 9 0.6458
81 Ogura - Moriya - Doi [-] 9 0.6458
82 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 9 0.6458
83 Kuroda - Higashi - Miura [-] 9 0.6458
84 Huang - Rogers - Chung [-] 9 0.6458
85 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 9 0.6458
86 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 9 0.6458
87 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 9 0.6458
88 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 9 0.6458
89 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 9 0.6458
90 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 9 0.6458
91 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 9 0.6250
92 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 9 0.6250
93 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 9 0.6250
94 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 9 0.6250
95 Shibata - Saito - Tamamura [-] 9 0.6250
96 Park - Buhong - Kim [-] 9 0.6250
97 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 9 0.6250
98 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 9 0.6250
99 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 9 0.6250
100 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 9 0.6250
101 Sato - Nagami - Deguchi [-] 9 0.6250
102 Magata - Sugihara - Arita [-] 9 0.6250
103 Oda - Honda - Kato [-] 9 0.6250
104 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 9 0.6250
105 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 9 0.6250
106 Kidera - Satou - Okano [-] 9 0.6042
107 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.6042
108 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 9 0.6042
109 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 9 0.5833
110 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 9 0.5833
111 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 9 0.5833
112 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 9 0.5833
113 Urakami - Oomori - Ueda [-] 9 0.5833
114 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 9 0.5833
115 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 9 0.5833
116 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 9 0.5833
117 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 9 0.5833
118 Matsushita - Naraya - Itou [-] 9 0.5833
119 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 9 0.5833
120 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 9 0.5833
121 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 9 0.5833
122 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 9 0.5833
123 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 9 0.5833
124 Ng - Lee - Sek [-] 9 0.5833
125 Li - Sun - Ai [-] 9 0.5833
126 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 9 0.5833
127 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 9 0.5833
128 Omura - Kunuki - Seko [-] 9 0.5833
129 Ko - Atsushi - Shota [-] 9 0.5833
130 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 9 0.5625
131 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 9 0.5625
132 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 9 0.5625
133 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 9 0.5625
134 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 9 0.5625
135 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 9 0.5625
136 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 9 0.5417
137 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 9 0.5417
138 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 9 0.5417
139 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 9 0.5417
140 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 9 0.5417
141 Tay - Li - Tan [-] 9 0.5417
142 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 9 0.5417
143 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 9 0.5417
144 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 9 0.5417
145 Burns - Zhou - Hillman [-] 9 0.5417
146 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 9 0.5417
147 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 9 0.5417
148 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 9 0.5417
149 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 9 0.5417
150 Lin - Lee - Chiu [-] 9 0.5417
151 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 9 0.5417
152 Yiwen - Yu - Zuo [-] 9 0.5208
153 Kong - Cheung - Xu [-] 9 0.5208
154 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 9 0.5208
155 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 9 0.5208
156 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 9 0.5208
157 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 9 0.5208
158 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 9 0.5208
159 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 9 0.5208
160 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 9 0.5208
161 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 9 0.5208
162 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 9 0.5208
163 Yuasa - Arahori - Higono [-] 9 0.5208
164 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 9 0.5208
165 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 9 0.5208
166 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 9 0.5208
167 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 9 0.5208
168 Kashima - Kudo - Natsume [-] 9 0.5208
169 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 9 0.5208
170 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 9 0.5208
171 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 9 0.5208
172 Riku - Ryu - Keisuke [-] 9 0.5208
173 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 9 0.5208
174 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 9 0.5208
175 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 9 0.5208
176 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 9 0.5208
177 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 9 0.5000
178 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 9 0.5000
179 Hart - Brown - Sui [-] 9 0.5000
180 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 9 0.5000
181 Terai - Senoo - Fujino [-] 9 0.5000
182 Igeta - Murata - Nakata [-] 9 0.5000
183 Wada - Shimizu - Fuji [-] 9 0.5000
184 Ueno - Yamada - Ike [-] 9 0.4792
185 Fujita - Morita - Nakano [-] 9 0.4792
186 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 9 0.4792
187 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 9 0.4792
188 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 9 0.4792
189 Kaneko - Murase - Kuze [-] 9 0.4792
190 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 9 0.4792
191 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 9 0.4792
192 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 9 0.4792
193 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 9 0.4792
194 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 9 0.4792
195 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 9 0.4792
196 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 9 0.4792
197 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 9 0.4792
198 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 9 0.4792
199 Higashimori - Takada - Kamada [-] 9 0.4583
200 Motomura - Kita - Moritani [-] 9 0.4583
201 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 9 0.4583
202 Hirohata - Arai - Yamada [-] 9 0.4583
203 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 9 0.4583
204 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 9 0.4583
205 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 9 0.4583
206 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 9 0.4583
207 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 9 0.4583
208 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 9 0.4583
209 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 9 0.4583
210 Tsai - Tung - Weng [-] 9 0.4583
211 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 9 0.4583
212 Syo - Son - Li [-] 9 0.4375
213 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 9 0.4167
214 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 9 0.4167
215 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 9 0.4167
216 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 9 0.4167
217 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 9 0.4167
218 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 9 0.4167
219 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 9 0.4167
220 Koike - Hattori - Kato [-] 9 0.4167
221 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 9 0.4167
222 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 9 0.3750
223 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 7 0.6667
224 Yuen - Nguyen - Lau [-] 7 0.6458
225 Wakita - Tamano - Wakita [-] 7 0.6458
226 Honda - Se - Kawachi [-] 7 0.6458
227 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 7 0.6250
228 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 7 0.6042
229 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 7 0.6042
230 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 7 0.5833
231 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 7 0.5833
232 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 7 0.5625
233 Yanou - Ogawa - Gou [-] 7 0.5625
234 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 7 0.5625
235 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 7 0.5625
236 Okada - Nakanishi - Oku [-] 7 0.5417
237 Negishi - Murata - Kimura [-] 7 0.5417
238 Yi - Wentao - Song [-] 7 0.5417
239 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 7 0.5208
240 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 7 0.5208
241 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 7 0.5208
242 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 7 0.5208
243 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 7 0.5208
244 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 7 0.5208
245 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 7 0.5000
246 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 7 0.5000
247 Park - Lee - Wang [-] 7 0.4792
248 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 7 0.4792
249 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 7 0.4792
250 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 7 0.4583
251 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 7 0.4583
252 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 7 0.4583
253 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 7 0.4583
254 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 7 0.4583
255 Yuya - Sakai - Saito [-] 7 0.4583
256 Nakamura - Imai - Senuma [-] 7 0.4583
257 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 7 0.4583
258 Izu - Asano - Ishihara [-] 7 0.4375
259 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 7 0.4375
260 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 7 0.3958
261 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 7 0.3958
262 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 6 0.7500
263 Hata - Minsu - Oosaka [-] 6 0.7500
264 Ooya - Otomo - Yamada [-] 6 0.7083
265 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 6 0.7083
266 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 6 0.7083
267 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 6 0.7083
268 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 6 0.7083
269 Izumi - Ogata - Mori [-] 6 0.7083
270 Zhang - Liu - Zhou [-] 6 0.6875
271 Sano - Morishita - Tanaka [-] 6 0.6875
272 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 6 0.6875
273 Ng - Feng - Lim [-] 6 0.6875
274 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 6 0.6875
275 Matsushita - Shimada - Murao [-] 6 0.6875
276 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 6 0.6667
277 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 6 0.6458
278 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 6 0.6458
279 Brown - Keller - Ma [-] 6 0.6458
280 Takai - Shohei - Hayano [-] 6 0.6458
281 Kobayashi - Mori - Ono [-] 6 0.6458
282 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 6 0.6458
283 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 6 0.6458
284 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 6 0.6458
285 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 6 0.6458
286 Hiraoka - Asai - Katou [-] 6 0.6458
287 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 6 0.6458
288 Asai - Tateno - Kosakai [-] 6 0.6458
289 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 6 0.6458
290 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 6 0.6458
291 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 6 0.6458
292 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 6 0.6458
293 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 6 0.6458
294 Katou - Sato - Ikurumi [-] 6 0.6250
295 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 6 0.6250
296 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 6 0.6250
297 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 6 0.6250
298 Welty - Samson - Schiber [-] 6 0.6250
299 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 6 0.6250
300 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 6 0.6250
301 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 6 0.6250
302 Yamada - Asakura - Nagao [-] 6 0.6250
303 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 6 0.6250
304 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 6 0.6250
305 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 6 0.6250
306 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 6 0.6250
307 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 6 0.6111
308 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 6 0.6042
309 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 6 0.6042
310 Shimura - Mihara - Bandou [-] 6 0.6042
311 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 6 0.6042
312 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 6 0.6042
313 Hori - Takahashi - Endo [-] 6 0.6042
314 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 6 0.6042
315 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 6 0.6042
316 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 6 0.6042
317 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 6 0.6042
318 Han - Kuo - Huang [-] 6 0.6042
319 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 6 0.6042
320 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 6 0.6042
321 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 6 0.6042
322 Inoue - Katsuki - Itou [-] 6 0.6042
323 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 6 0.6042
324 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 6 0.6042
325 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 6 0.6042
326 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 6 0.6042
327 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 6 0.6042
328 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 6 0.5833
329 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 6 0.5833
330 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 6 0.5833
331 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 6 0.5833
332 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 6 0.5833
333 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 6 0.5833
334 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 6 0.5833
335 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 6 0.5833
336 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 6 0.5833
337 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 6 0.5833
338 Moriya - Moriya - Misumi [-] 6 0.5833
339 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 6 0.5833
340 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 6 0.5833
341 Kagami - Okuda - Kakue [-] 6 0.5833
342 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 6 0.5833
343 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 6 0.5833
344 Urano - Mune - Kurita [-] 6 0.5833
345 Morita - Hara - Kubo [-] 6 0.5833
346 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 6 0.5833
347 Kubo - Saito - Take [-] 6 0.5833
348 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 6 0.5833
349 Abe - Kawai - Okamura [-] 6 0.5833
350 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 6 0.5833
351 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 6 0.5833
352 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 6 0.5833
353 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 6 0.5833
354 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 6 0.5833
355 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 6 0.5833
356 Hattori - Itou - Goto [-] 6 0.5833
357 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 6 0.5833
358 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 6 0.5833
359 Nishimura - Itou - Andou [-] 6 0.5833
360 Tang - Jhang - Shu [-] 6 0.5625
361 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 6 0.5625
362 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 6 0.5625
363 Hsu - Lien - Yu [-] 6 0.5625
364 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 6 0.5625
365 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 6 0.5625
366 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 6 0.5625
367 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 6 0.5625
368 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 6 0.5625
369 Yoshida - Fujii - Maki [-] 6 0.5625
370 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 6 0.5417
371 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 6 0.5417
372 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 6 0.5417
373 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 6 0.5417
374 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 6 0.5417
375 Tamai - Takata - Nakamura [-] 6 0.5417
376 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 6 0.5417
377 Demura - Takeda - Shinya [-] 6 0.5417
378 Okutani - Iwai - Terao [-] 6 0.5417
379 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 6 0.5417
380 Jun - Tee - Endo [-] 6 0.5417
381 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 6 0.5417
382 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 6 0.5417
383 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 6 0.5417
384 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 6 0.5417
385 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 6 0.5417
386 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 6 0.5417
387 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 6 0.5417
388 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 6 0.5417
389 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 6 0.5417
390 Endo - Yanase - Ooi [-] 6 0.5417
391 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 6 0.5417
392 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 6 0.5417
393 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 6 0.5417
394 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 6 0.5417
395 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 6 0.5417
396 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 6 0.5417
397 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 6 0.5417
398 Uchida - Makoto - Hirata [-] 6 0.5417
399 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 6 0.5417
400 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 6 0.5417
401 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 6 0.5417
402 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 6 0.5417
403 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 6 0.5417
404 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 6 0.5417
405 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 6 0.5278
406 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 6 0.5208
407 Chin - Oota - Fukunaga [-] 6 0.5208
408 Merrick - Lewis - Duong [-] 6 0.5208
409 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 6 0.5208
410 Kimura - Ohta - Yamada [-] 6 0.5208
411 Ri - Park - Kim [-] 6 0.5208
412 Vos - Jackel - Anthony [-] 6 0.5208
413 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 6 0.5208
414 Machida - Yoshida - Naka [-] 6 0.5208
415 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 6 0.5208
416 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 6 0.5208
417 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 6 0.5208
418 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 6 0.5208
419 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 6 0.5208
420 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 6 0.5208
421 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 6 0.5208
422 Oshima - Ito - Nakano [-] 6 0.5208
423 Myoga - Itai - Matsui [-] 6 0.5208
424 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 6 0.5208
425 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 6 0.5000
426 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 6 0.5000
427 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 6 0.5000
428 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 6 0.5000
429 Chiba - Nagano - Ono [-] 6 0.5000
430 Haneda - Kitao - Itou [-] 6 0.4792
431 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 6 0.4792
432 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 6 0.4792
433 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 6 0.4792
434 Kato - Ikebata - Masuda [-] 6 0.4792
435 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 6 0.4792
436 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 6 0.4792
437 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 6 0.4792
438 Mogi - Konishi - Mogi [-] 6 0.4792
439 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 6 0.4792
440 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 6 0.4792
441 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 6 0.4792
442 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 6 0.4792
443 Kihara - Atsumi - Morii [-] 6 0.4792
444 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 6 0.4792
445 Li - Xu - Liu [-] 6 0.4792
446 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 6 0.4792
447 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 6 0.4792
448 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 6 0.4792
449 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 6 0.4792
450 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 6 0.4792
451 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 6 0.4792
452 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 6 0.4792
453 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 6 0.4792
454 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 6 0.4792
455 Satou - Hattori - Suzuki [-] 6 0.4792
456 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 6 0.4792
457 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 6 0.4792
458 Koide - Sugai - Mizutani [-] 6 0.4792
459 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 6 0.4792
460 Seki - Kamo - Takagi [-] 6 0.4792
461 Takao - Ootaki - Mori [-] 6 0.4792
462 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 6 0.4792
463 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 6 0.4792
464 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 6 0.4792
465 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 6 0.4583
466 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 6 0.4583
467 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 6 0.4583
468 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 6 0.4583
469 Ono - Terazawa - Toma [-] 6 0.4583
470 Ootani - Kawabata - Oono [-] 6 0.4583
471 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 6 0.4375
472 Sano - Miki - Yuba [-] 6 0.4375
473 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 6 0.4375
474 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 6 0.4375
475 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 6 0.4375
476 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 6 0.4375
477 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 6 0.4375
478 Kawai - Shimizu - Ando [-] 6 0.4375
479 Umetani - Ikoma - Miki [-] 6 0.4375
480 Miura - Narita - Fujita [-] 6 0.4375
481 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 6 0.4375
482 Yuki - Tada - Aoyama [-] 6 0.4375
483 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 6 0.4167
484 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 6 0.4167
485 Hokumura - Miyata - Narita [-] 6 0.4167
486 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 6 0.4167
487 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 6 0.4167
488 Arita - Pham - Toyota [-] 6 0.4167
489 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 6 0.4167
490 Honda - Shinntani - Ogata [-] 6 0.4167
491 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 6 0.4167
492 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 6 0.4167
493 Cho - Kim - Lee [-] 6 0.4167
494 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 6 0.4167
495 Satou - Mitsui - Uchida [-] 6 0.4167
496 Sato - Niwa - Hosoya [-] 6 0.4167
497 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 6 0.4167
498 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 6 0.4167
499 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 6 0.4167
500 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 6 0.3750
501 Arita - Kasuga - Takagi [-] 6 0.3750
502 Itou - Makoto - Syematsu [-] 6 0.3750
503 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 6 0.3750
504 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 6 0.3750
505 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 6 0.3750
506 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 6 0.3333
507 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 6 0.3333
508 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 5 0.5625
509 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 5 0.5208
510 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 5 0.4583
511 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 5 0.4375
512 Matumoto - Sato - Sato [-] 5 0.3958
513 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 4 0.6458
514 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 4 0.6458
515 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 4 0.6458
516 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 4 0.6458
517 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 4 0.6250
518 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 4 0.5625
519 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 4 0.5625
520 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 4 0.5625
521 Kimura - Koshida - Mio [-] 4 0.5208
522 Kang - Moon - Son [-] 4 0.5208
523 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 4 0.5208
524 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 4 0.5208
525 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 4 0.5208
526 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 4 0.5000
527 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 4 0.5000
528 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 4 0.5000
529 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 4 0.5000
530 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 4 0.5000
531 Honda - Kita - Okamura [-] 4 0.5000
532 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 4 0.5000
533 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 4 0.5000
534 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 4 0.4792
535 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 4 0.4792
536 Anan - Nisida - Nakagami [-] 4 0.4583
537 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 4 0.4583
538 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 4 0.4583
539 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 4 0.4583
540 Heng - Poh - Benedict [-] 4 0.4583
541 Koide - Nishio - Kozuka [-] 4 0.4375
542 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 4 0.4375
543 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 4 0.4375
544 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 4 0.4167
545 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 4 0.3958
546 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 4 0.3958
547 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 4 0.3750
548 Mori - Hishida - Hattori [-] 4 0.3333
549 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.7500
550 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 3 0.6875
551 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 3 0.6458
552 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.6458
553 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 3 0.6458
554 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.6458
555 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 3 0.6458
556 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 3 0.6458
557 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 3 0.6458
558 Ootake - Nomura - Umehara [-] 3 0.6458
559 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 3 0.6250
560 Aoki - Ookura - Koike [-] 3 0.6250
561 Rie - Sara - Mami [-] 3 0.6250
562 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 3 0.6250
563 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 3 0.6250
564 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 3 0.6042
565 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 3 0.5833
566 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 3 0.5833
567 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.5833
568 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.5833
569 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.5833
570 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.5833
571 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.5833
572 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.5833
573 Ookawa - Aiba - Katou [-] 3 0.5833
574 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 3 0.5833
575 Andou - Nishimura - Mukama [-] 3 0.5833
576 Komachi - Nobe - Mori [-] 3 0.5833
577 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 3 0.5833
578 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 3 0.5833
579 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 3 0.5833
580 Samejima - Maeda - Ota [-] 3 0.5833
581 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.5833
582 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 3 0.5833
583 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.5833
584 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.5833
585 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 3 0.5833
586 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 3 0.5833
587 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 3 0.5833
588 Kasai - Tamura - Ura [-] 3 0.5833
589 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 3 0.5833
590 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 3 0.5833
591 Nakamura - Nagata - Seko [-] 3 0.5833
592 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 3 0.5833
593 Higashino - Shiba - Ueno [-] 3 0.5833
594 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 3 0.5833
595 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 3 0.5833
596 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 3 0.5625
597 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.5625
598 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.5625
599 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.5625
600 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.5625
601 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.5625
602 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 3 0.5625
603 Fujii - Fukui - Taketi [-] 3 0.5625
604 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 3 0.5417
605 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 3 0.5417
606 Kato - Watanabe - Inoko [-] 3 0.5417
607 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 3 0.5417
608 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 3 0.5417
609 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 3 0.5417
610 Inoue - Miyake - Katayama [-] 3 0.5417
611 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 3 0.5278
612 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.5208
613 Tamura - Kotuji - Akai [-] 3 0.5208
614 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.5208
615 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 3 0.5208
616 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 3 0.5208
617 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 3 0.5208
618 Ueno - Saitou - Hara [-] 3 0.5208
619 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 3 0.5208
620 Oota - Imai - Sato [-] 3 0.5208
621 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 3 0.5208
622 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 3 0.5208
623 Jang - Yoon - Lee [-] 3 0.5208
624 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 3 0.5208
625 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 3 0.5208
626 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 3 0.5208
627 Morimoto - Nara - Shohei [-] 3 0.5208
628 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 3 0.5208
629 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 3 0.5208
630 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 3 0.5208
631 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 3 0.5208
632 Miki - Takase - Hirana [-] 3 0.5208
633 Yuya - Ida - Kedo [-] 3 0.5208
634 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 3 0.5208
635 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 3 0.5208
636 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 3 0.5208
637 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 3 0.5208
638 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 3 0.5208
639 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 3 0.5208
640 Shimamura - Saito - Machii [-] 3 0.5208
641 Saitou - Aono - Suzuki [-] 3 0.5000
642 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.5000
643 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 3 0.4792
644 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 3 0.4792
645 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 3 0.4792
646 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 3 0.4792
647 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 3 0.4792
648 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 3 0.4792
649 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.4792
650 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 3 0.4792
651 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 3 0.4792
652 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 3 0.4792
653 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 3 0.4792
654 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 3 0.4792
655 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 3 0.4792
656 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 3 0.4792
657 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 3 0.4792
658 Yamamoto - Takata - Chou [-] 3 0.4583
659 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.4583
660 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 3 0.4583
661 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 3 0.4583
662 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 3 0.4583
663 Murata - Masashi - Ichii [-] 3 0.4583
664 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 3 0.4583
665 Noine - Usui - Mimidou [-] 3 0.4583
666 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 3 0.4583
667 Hatae - Jun - Ryuji [-] 3 0.4583
668 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 3 0.4583
669 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 3 0.4583
670 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 3 0.4583
671 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.4583
672 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 3 0.4583
673 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 3 0.4583
674 Nakai - Takekawa - Okita [-] 3 0.4583
675 Takahashi - Kimura - Seki [-] 3 0.4583
676 Gyou - Shun - Ooe [-] 3 0.4583
677 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 3 0.4583
678 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 3 0.4583
679 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 3 0.4583
680 Araki - Umemura - Gration [-] 3 0.4375
681 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 3 0.4375
682 Sato - Iki - Kaneko [-] 3 0.4375
683 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 3 0.4167
684 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 3 0.4167
685 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 3 0.4167
686 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 3 0.4167
687 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 3 0.4167
688 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 3 0.4167
689 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 3 0.4167
690 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 3 0.4167
691 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 3 0.4167
692 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 3 0.4167
693 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 3 0.4167
694 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 3 0.3958
695 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 3 0.3750
696 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 3 0.3750
697 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 3 0.3750
698 Wong - Xie - Yee [-] 3 0.3750
699 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 3 0.3750
700 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 3 0.3333
701 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 2 0.5833
702 Chen - Yen - Huang [-] 2 0.4792
703 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 2 0.4583
704 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.6667
705 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.6042
706 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.5833
707 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 1 0.5833
708 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 1 0.5833
709 Juso - Fujishiro - Juso [-] 1 0.5000
710 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 1 0.5000
711 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 1 0.5000
712 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 1 0.5000
713 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 1 0.4792
714 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.4583
715 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 1 0.4375
716 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.4167
717 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.4167
718 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 1 0.4167
719 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.4167
720 Brown - Cruz - Jacobs [-] 1 0.3333
721 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 0.7917
722 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 0.7500
723 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 0.6944
724 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 0.6667
725 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 0.6667
726 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 0.6458
727 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 0.6250
728 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 0.6250
729 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 0.6250
730 Yusa - Naka - Noda [-] 0 0.5833
731 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 0 0.5833
732 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 0.5833
733 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 0.5833
734 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 0.5556
735 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 0.5417
736 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 0.5417
737 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 0.5417
738 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 0.5417
739 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 0.5417
740 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 0.5417
741 Sato - Minami - Ainai [-] 0 0.5278
742 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 0.5278
743 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 0.5278
744 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 0.5278
745 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 0.5208
746 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 0.5000
747 Qiang - Wei - Wang [-] 0 0.5000
748 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 0.5000
749 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 0.5000
750 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 0.5000
751 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 0 0.5000
752 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 0 0.5000
753 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 0.4792
754 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 0 0.4792
755 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 0.4792
756 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 0.4792
757 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 0.4792
758 Soga - Fujii - Danno [-] 0 0.4792
759 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 0.4583
760 Makino - Sakurai - Sato [-] 0 0.4583
761 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 0.4583
762 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 0.4583
763 Baba - Nakura - Usui [-] 0 0.4444
764 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 0.4444
765 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 0.4375
766 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 0.4167
767 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 0 0.4167
768 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 0.4167
769 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 0.3889
770 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 0.3889
771 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 0.3889
772 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 0.3750
773 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 0.3750
774 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 0 0.3750
775 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 0 0.3750
776 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 0.3750
777 Shindo - Masuyama - Kato [-] 0 0.3750
778 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 0.3750
779 Osada - Odo - Koshi [-] 0 0.3333
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索