EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2016

読み物

3回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Goshima - Mine - Kojima [-] 9 0.6667
2 Sato - Tamada - Nonaka [-] 9 0.6667
3 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 9 0.6667
4 Iwasawa - Nitta - Date [-] 9 0.6667
5 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 9 0.6667
6 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 9 0.6667
7 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 9 0.6667
8 Hibino - Nakamura - Aka [-] 9 0.6667
9 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 9 0.6667
10 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 9 0.5556
11 Takada - Oh - Sakaino [-] 9 0.5556
12 Deng - Wang - Zimo [-] 9 0.5556
13 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 9 0.5556
14 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 9 0.5556
15 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 9 0.5556
16 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 9 0.5556
17 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 9 0.5556
18 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 9 0.5556
19 Kato - Hishida - Ueda [-] 9 0.5556
20 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 9 0.5556
21 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 9 0.5556
22 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 9 0.5556
23 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 9 0.5556
24 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 9 0.5556
25 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 9 0.5556
26 Shibata - Saito - Tamamura [-] 9 0.5556
27 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 9 0.5556
28 Sano - Kibe - Sinichi [-] 9 0.5556
29 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 9 0.5556
30 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 9 0.5556
31 Liu - He - Zhang [-] 9 0.5556
32 Harashima - Takano - Arai [-] 9 0.5556
33 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 9 0.5556
34 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 9 0.5556
35 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 9 0.5556
36 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 9 0.5556
37 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 9 0.5556
38 Urakami - Oomori - Ueda [-] 9 0.5556
39 Ogura - Moriya - Doi [-] 9 0.5556
40 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 9 0.5556
41 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 9 0.5556
42 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 9 0.5556
43 Murao - Mori - Hirose [-] 9 0.5556
44 Poh - Soh - Hee [-] 9 0.5556
45 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 9 0.5556
46 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 9 0.5556
47 Itakura - Okumura - Makino [-] 9 0.5556
48 Kuroda - Higashi - Miura [-] 9 0.5556
49 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 9 0.5556
50 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 9 0.5556
51 Urasawa - Murae - Baba [-] 9 0.5000
52 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 9 0.4815
53 Bartram - Li - Lucian [-] 9 0.4815
54 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 9 0.4815
55 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 9 0.4444
56 Kidera - Satou - Okano [-] 9 0.4444
57 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 9 0.4444
58 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 9 0.4444
59 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 9 0.4444
60 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 9 0.4444
61 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 9 0.4444
62 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 9 0.4444
63 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 9 0.4444
64 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 9 0.4444
65 Koyama - Akada - Omori [-] 9 0.4444
66 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 9 0.4444
67 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 9 0.4444
68 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 9 0.4444
69 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 9 0.4444
70 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 9 0.4444
71 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 9 0.4444
72 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 9 0.4444
73 Tsuzaki - Kondou - Kanda [-] 9 0.4444
74 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 9 0.4444
75 Park - Buhong - Kim [-] 9 0.4444
76 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 9 0.4444
77 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 9 0.4444
78 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 9 0.4444
79 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 9 0.4444
80 Huang - Rogers - Chung [-] 9 0.4444
81 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 9 0.4444
82 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 9 0.4444
83 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 9 0.4444
84 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 9 0.4444
85 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 9 0.4444
86 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 9 0.4444
87 Jun - Takahashi - Saito [-] 9 0.4444
88 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 7 0.5926
89 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 7 0.5926
90 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 7 0.5926
91 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 7 0.5926
92 Yuen - Nguyen - Lau [-] 7 0.5556
93 Wakita - Tamano - Wakita [-] 7 0.5556
94 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 7 0.5556
95 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 7 0.5185
96 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 7 0.4815
97 Yanou - Ogawa - Gou [-] 7 0.4815
98 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 7 0.4444
99 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 7 0.4444
100 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 7 0.4444
101 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 7 0.4074
102 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 7 0.4074
103 Okada - Nakanishi - Oku [-] 7 0.4074
104 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 7 0.4074
105 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 7 0.4074
106 Yasui - Banno - Watanabe [-] 7 0.3704
107 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 7 0.3704
108 Kyohei - Yatori - Minami [-] 7 0.3704
109 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 6 0.7778
110 Zhang - Liu - Zhou [-] 6 0.7778
111 Sano - Morishita - Tanaka [-] 6 0.7778
112 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 6 0.7778
113 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 6 0.7778
114 Ooya - Otomo - Yamada [-] 6 0.7778
115 Uno - Sakai - Mihara [-] 6 0.7778
116 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 6 0.7778
117 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 6 0.7778
118 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 6 0.7037
119 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 6 0.7037
120 Negishi - Murata - Kimura [-] 6 0.7037
121 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 6 0.6667
122 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 6 0.6667
123 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 6 0.6667
124 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 6 0.6667
125 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 6 0.6667
126 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 6 0.6667
127 Hata - Minsu - Oosaka [-] 6 0.6667
128 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 6 0.6667
129 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 6 0.6667
130 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 6 0.6667
131 Brown - Keller - Ma [-] 6 0.6667
132 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 6 0.6667
133 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 6 0.6667
134 Katou - Sato - Ikurumi [-] 6 0.6667
135 Matsushita - Naraya - Itou [-] 6 0.6667
136 Yiwen - Yu - Zuo [-] 6 0.6667
137 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 6 0.6667
138 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 6 0.6667
139 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 6 0.6667
140 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 6 0.6667
141 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 6 0.6667
142 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 6 0.6667
143 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 6 0.6667
144 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 6 0.6667
145 Kong - Cheung - Xu [-] 6 0.6667
146 Takai - Shohei - Hayano [-] 6 0.6667
147 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 6 0.6667
148 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 6 0.6667
149 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 6 0.6667
150 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 6 0.6667
151 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 6 0.6667
152 Ng - Feng - Lim [-] 6 0.6667
153 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 6 0.6667
154 Kobayashi - Mori - Ono [-] 6 0.6667
155 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 6 0.6667
156 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 6 0.6667
157 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 6 0.6667
158 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 6 0.6667
159 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 6 0.6667
160 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 6 0.6667
161 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 6 0.6667
162 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 6 0.6667
163 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 6 0.6667
164 Sato - Nagami - Deguchi [-] 6 0.6667
165 Tay - Li - Tan [-] 6 0.6667
166 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 6 0.6667
167 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 6 0.6667
168 Magata - Sugihara - Arita [-] 6 0.6667
169 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 6 0.6667
170 Oda - Honda - Kato [-] 6 0.6667
171 Matsushita - Shimada - Murao [-] 6 0.6667
172 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 6 0.5926
173 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 6 0.5926
174 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 6 0.5926
175 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 6 0.5926
176 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 6 0.5926
177 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 6 0.5556
178 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 6 0.5556
179 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 6 0.5556
180 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 6 0.5556
181 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 6 0.5556
182 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 6 0.5556
183 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 6 0.5556
184 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 6 0.5556
185 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 6 0.5556
186 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 6 0.5556
187 Shimura - Mihara - Bandou [-] 6 0.5556
188 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 6 0.5556
189 Fujita - Morita - Nakano [-] 6 0.5556
190 Burns - Zhou - Hillman [-] 6 0.5556
191 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 6 0.5556
192 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 6 0.5556
193 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 6 0.5556
194 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 6 0.5556
195 Ng - Lee - Sek [-] 6 0.5556
196 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 6 0.5556
197 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 6 0.5556
198 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 6 0.5556
199 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 6 0.5556
200 Li - Sun - Ai [-] 6 0.5556
201 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 6 0.5556
202 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 6 0.5556
203 Hori - Takahashi - Endo [-] 6 0.5556
204 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 6 0.5556
205 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 6 0.5556
206 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 6 0.5556
207 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 6 0.5556
208 Higashimori - Takada - Kamada [-] 6 0.5556
209 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 6 0.5556
210 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 6 0.5556
211 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 6 0.5556
212 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 6 0.5556
213 Motomura - Kita - Moritani [-] 6 0.5556
214 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 6 0.5556
215 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 6 0.5556
216 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 6 0.5556
217 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 6 0.5556
218 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 6 0.5556
219 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 6 0.5556
220 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 6 0.5556
221 Honda - Se - Kawachi [-] 6 0.5556
222 Welty - Samson - Schiber [-] 6 0.5556
223 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 6 0.5556
224 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 6 0.5556
225 Hiraoka - Asai - Katou [-] 6 0.5556
226 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 6 0.5556
227 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 6 0.5556
228 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 6 0.5556
229 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 6 0.5556
230 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 6 0.5556
231 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 6 0.5556
232 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 6 0.5556
233 Terai - Senoo - Fujino [-] 6 0.5556
234 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 6 0.5556
235 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 6 0.5556
236 Moriya - Moriya - Misumi [-] 6 0.5556
237 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 6 0.5556
238 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 6 0.5556
239 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 6 0.5556
240 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 6 0.5556
241 Kaneko - Murase - Kuze [-] 6 0.5556
242 Omura - Kunuki - Seko [-] 6 0.5556
243 Tamai - Takata - Nakamura [-] 6 0.5556
244 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 6 0.5556
245 Asai - Tateno - Kosakai [-] 6 0.5556
246 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 6 0.5556
247 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 6 0.5556
248 Demura - Takeda - Shinya [-] 6 0.5556
249 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 6 0.5556
250 Igeta - Murata - Nakata [-] 6 0.5556
251 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 6 0.5556
252 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 6 0.5556
253 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 6 0.5556
254 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 6 0.5556
255 Kagami - Okuda - Kakue [-] 6 0.5556
256 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 6 0.5556
257 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 6 0.5556
258 Yuasa - Arahori - Higono [-] 6 0.5556
259 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 6 0.5556
260 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 6 0.5556
261 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 6 0.5556
262 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 6 0.5556
263 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 6 0.5556
264 Okutani - Iwai - Terao [-] 6 0.5556
265 Lin - Lee - Chiu [-] 6 0.5556
266 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 6 0.5556
267 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 6 0.5556
268 Ko - Atsushi - Shota [-] 6 0.5556
269 Wada - Shimizu - Fuji [-] 6 0.5185
270 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 6 0.4815
271 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 6 0.4815
272 Syo - Son - Li [-] 6 0.4444
273 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 6 0.4444
274 Ueno - Yamada - Ike [-] 6 0.4444
275 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 6 0.4444
276 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 6 0.4444
277 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 6 0.4444
278 Jun - Tee - Endo [-] 6 0.4444
279 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 6 0.4444
280 Chin - Oota - Fukunaga [-] 6 0.4444
281 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 6 0.4444
282 Merrick - Lewis - Duong [-] 6 0.4444
283 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 6 0.4444
284 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 6 0.4444
285 Hirohata - Arai - Yamada [-] 6 0.4444
286 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 6 0.4444
287 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 6 0.4444
288 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 6 0.4444
289 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 6 0.4444
290 Yamada - Asakura - Nagao [-] 6 0.4444
291 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 6 0.4444
292 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 6 0.4444
293 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 6 0.4444
294 Kashima - Kudo - Natsume [-] 6 0.4444
295 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 6 0.4444
296 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 6 0.4444
297 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 6 0.4444
298 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 6 0.4444
299 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 6 0.4444
300 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 6 0.4444
301 Urano - Mune - Kurita [-] 6 0.4444
302 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 6 0.4444
303 Morita - Hara - Kubo [-] 6 0.4444
304 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 6 0.4444
305 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 6 0.4444
306 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 6 0.4444
307 Kato - Ikebata - Masuda [-] 6 0.4444
308 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 6 0.4444
309 Kimura - Ohta - Yamada [-] 6 0.4444
310 Tang - Jhang - Shu [-] 6 0.4444
311 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 6 0.4444
312 Kubo - Saito - Take [-] 6 0.4444
313 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 6 0.4444
314 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 6 0.4444
315 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 6 0.4444
316 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 6 0.4444
317 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 6 0.4444
318 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 6 0.4444
319 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 6 0.4444
320 Riku - Ryu - Keisuke [-] 6 0.4444
321 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 6 0.4444
322 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 6 0.4444
323 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 6 0.4444
324 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 6 0.4444
325 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 6 0.4444
326 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 6 0.4444
327 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 6 0.4444
328 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 6 0.4444
329 Ri - Park - Kim [-] 6 0.4444
330 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 6 0.4444
331 Hart - Brown - Sui [-] 6 0.4444
332 Park - Lee - Wang [-] 6 0.4444
333 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 6 0.4444
334 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 6 0.4444
335 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 6 0.4444
336 Abe - Kawai - Okamura [-] 6 0.4444
337 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 6 0.4444
338 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 6 0.4444
339 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 6 0.4444
340 Mogi - Konishi - Mogi [-] 6 0.4444
341 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 6 0.4444
342 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 6 0.4444
343 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 6 0.4444
344 Vos - Jackel - Anthony [-] 6 0.4444
345 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 6 0.3704
346 Haneda - Kitao - Itou [-] 6 0.3333
347 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 6 0.3333
348 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 6 0.3333
349 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 6 0.3333
350 Machida - Yoshida - Naka [-] 6 0.3333
351 Sano - Miki - Yuba [-] 6 0.3333
352 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 6 0.3333
353 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 6 0.3333
354 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 6 0.3333
355 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 6 0.3333
356 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 6 0.3333
357 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 6 0.3333
358 Hsu - Lien - Yu [-] 6 0.3333
359 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 6 0.3333
360 Koike - Hattori - Kato [-] 6 0.3333
361 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 6 0.3333
362 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 6 0.3333
363 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 6 0.3333
364 Tsai - Tung - Weng [-] 6 0.3333
365 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 6 0.3333
366 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 6 0.3333
367 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 6 0.3333
368 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 6 0.3333
369 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 4 0.6667
370 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 4 0.6296
371 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 4 0.6296
372 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 4 0.6296
373 Yi - Wentao - Song [-] 4 0.6296
374 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 4 0.6296
375 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 4 0.6296
376 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 4 0.6296
377 Izu - Asano - Ishihara [-] 4 0.5926
378 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 4 0.5556
379 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 4 0.5556
380 Kimura - Koshida - Mio [-] 4 0.5556
381 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 4 0.5556
382 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 4 0.5556
383 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 4 0.5185
384 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 4 0.5185
385 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 4 0.5185
386 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 4 0.5185
387 Anan - Nisida - Nakagami [-] 4 0.5185
388 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 4 0.5185
389 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 4 0.5185
390 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 4 0.5185
391 Yuya - Sakai - Saito [-] 4 0.5185
392 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 4 0.5185
393 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 4 0.4815
394 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 4 0.4815
395 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 4 0.4815
396 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 4 0.4815
397 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 4 0.4815
398 Nakamura - Imai - Senuma [-] 4 0.4815
399 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 4 0.4815
400 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 4 0.4815
401 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 4 0.4444
402 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 4 0.4444
403 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 4 0.4074
404 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 4 0.4074
405 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 4 0.4074
406 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 4 0.4074
407 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 4 0.4074
408 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 4 0.3704
409 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 4 0.3333
410 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 3 0.8333
411 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 3 0.7778
412 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.7778
413 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 3 0.7778
414 Izumi - Ogata - Mori [-] 3 0.7778
415 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.7778
416 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.7778
417 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 3 0.7778
418 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 3 0.7778
419 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 3 0.7778
420 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.7778
421 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 3 0.7037
422 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 3 0.7037
423 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 3 0.6667
424 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 3 0.6667
425 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 3 0.6667
426 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 3 0.6667
427 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 3 0.6667
428 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.6667
429 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 3 0.6667
430 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 3 0.6667
431 Saitou - Aono - Suzuki [-] 3 0.6667
432 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.6667
433 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 3 0.6667
434 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 3 0.6667
435 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 3 0.6667
436 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 3 0.6667
437 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 3 0.6667
438 Han - Kuo - Huang [-] 3 0.6667
439 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 3 0.6667
440 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 3 0.6667
441 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 3 0.6667
442 Endo - Yanase - Ooi [-] 3 0.6667
443 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 3 0.6667
444 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.6667
445 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.6667
446 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.6667
447 Kihara - Atsumi - Morii [-] 3 0.6667
448 Aoki - Ookura - Koike [-] 3 0.6667
449 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 3 0.6667
450 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.6667
451 Li - Xu - Liu [-] 3 0.6667
452 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.6667
453 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 3 0.6667
454 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 3 0.6667
455 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.6667
456 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 3 0.6667
457 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 3 0.6667
458 Tamura - Kotuji - Akai [-] 3 0.6667
459 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.6667
460 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 3 0.6667
461 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.6667
462 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 3 0.6667
463 Ookawa - Aiba - Katou [-] 3 0.6667
464 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.6667
465 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 3 0.6667
466 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.6667
467 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 3 0.6667
468 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 3 0.6667
469 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 3 0.6667
470 Andou - Nishimura - Mukama [-] 3 0.6667
471 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 3 0.6667
472 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 3 0.6667
473 Inoue - Katsuki - Itou [-] 3 0.6667
474 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 3 0.6667
475 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 3 0.6667
476 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 3 0.6667
477 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 3 0.6667
478 Hattori - Itou - Goto [-] 3 0.6667
479 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 3 0.6667
480 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 3 0.6667
481 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 3 0.6667
482 Komachi - Nobe - Mori [-] 3 0.6667
483 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 3 0.6667
484 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 3 0.6667
485 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 3 0.6667
486 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 3 0.6667
487 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 3 0.6667
488 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 3 0.6667
489 Yoshida - Fujii - Maki [-] 3 0.6667
490 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 3 0.6667
491 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 3 0.6667
492 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 3 0.6667
493 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 3 0.6667
494 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 3 0.6667
495 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 3 0.6667
496 Ootake - Nomura - Umehara [-] 3 0.6667
497 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 3 0.6667
498 Uchida - Makoto - Hirata [-] 3 0.6667
499 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.5926
500 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 3 0.5926
501 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 3 0.5926
502 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 3 0.5926
503 Koide - Nishio - Kozuka [-] 3 0.5926
504 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 3 0.5926
505 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 3 0.5556
506 Yamamoto - Takata - Chou [-] 3 0.5556
507 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 3 0.5556
508 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 3 0.5556
509 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.5556
510 Rie - Sara - Mami [-] 3 0.5556
511 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.5556
512 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 3 0.5556
513 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 3 0.5556
514 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 3 0.5556
515 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 3 0.5556
516 Samejima - Maeda - Ota [-] 3 0.5556
517 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.5556
518 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 3 0.5556
519 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.5556
520 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 3 0.5556
521 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 3 0.5556
522 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 3 0.5556
523 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 3 0.5556
524 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 3 0.5556
525 Ono - Terazawa - Toma [-] 3 0.5556
526 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 3 0.5556
527 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 3 0.5556
528 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.5556
529 Nishimura - Itou - Andou [-] 3 0.5556
530 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 3 0.5556
531 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 3 0.5556
532 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 3 0.5556
533 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.5556
534 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.5556
535 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 3 0.5556
536 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 3 0.5556
537 Oshima - Ito - Nakano [-] 3 0.5556
538 Ueno - Saitou - Hara [-] 3 0.5556
539 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 3 0.5556
540 Oota - Imai - Sato [-] 3 0.5556
541 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 3 0.5556
542 Myoga - Itai - Matsui [-] 3 0.5556
543 Murata - Masashi - Ichii [-] 3 0.5556
544 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 3 0.5556
545 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 3 0.5556
546 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 3 0.5556
547 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 3 0.5556
548 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 3 0.5556
549 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 3 0.5556
550 Kasai - Tamura - Ura [-] 3 0.5556
551 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 3 0.5556
552 Satou - Hattori - Suzuki [-] 3 0.5556
553 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 3 0.5556
554 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 3 0.5556
555 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 3 0.5556
556 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 3 0.5556
557 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 3 0.5556
558 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 3 0.5556
559 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 3 0.5556
560 Noine - Usui - Mimidou [-] 3 0.5556
561 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 3 0.5556
562 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 3 0.5556
563 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 3 0.5556
564 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 3 0.5556
565 Hokumura - Miyata - Narita [-] 3 0.5556
566 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 3 0.5556
567 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 3 0.5556
568 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 3 0.5556
569 Jang - Yoon - Lee [-] 3 0.5556
570 Koide - Sugai - Mizutani [-] 3 0.5556
571 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 3 0.5556
572 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 3 0.5556
573 Hatae - Jun - Ryuji [-] 3 0.5556
574 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 3 0.5556
575 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 3 0.5556
576 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 3 0.5556
577 Nakamura - Nagata - Seko [-] 3 0.5556
578 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 3 0.5556
579 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 3 0.5556
580 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 3 0.5556
581 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 3 0.5556
582 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 3 0.5556
583 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 3 0.5556
584 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 3 0.5556
585 Higashino - Shiba - Ueno [-] 3 0.5556
586 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 3 0.5556
587 Morimoto - Nara - Shohei [-] 3 0.5556
588 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 3 0.5556
589 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 3 0.5556
590 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 3 0.5556
591 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 3 0.5556
592 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 3 0.5556
593 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 3 0.5556
594 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 3 0.5556
595 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 3 0.5556
596 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 3 0.5556
597 Miki - Takase - Hirana [-] 3 0.5556
598 Seki - Kamo - Takagi [-] 3 0.5556
599 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 3 0.5556
600 Takao - Ootaki - Mori [-] 3 0.5556
601 Arita - Pham - Toyota [-] 3 0.5556
602 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 3 0.4815
603 Chiba - Nagano - Ono [-] 3 0.4815
604 Kato - Watanabe - Inoko [-] 3 0.4815
605 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 3 0.4444
606 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.4444
607 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 3 0.4444
608 Yuya - Ida - Kedo [-] 3 0.4444
609 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 3 0.4444
610 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 3 0.4444
611 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 3 0.4444
612 Arita - Kasuga - Takagi [-] 3 0.4444
613 Itou - Makoto - Syematsu [-] 3 0.4444
614 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 3 0.4444
615 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 3 0.4444
616 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 3 0.4444
617 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 3 0.4444
618 Honda - Shinntani - Ogata [-] 3 0.4444
619 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 3 0.4444
620 Fujii - Fukui - Taketi [-] 3 0.4444
621 Nakai - Takekawa - Okita [-] 3 0.4444
622 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 3 0.4444
623 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 3 0.4444
624 Ootani - Kawabata - Oono [-] 3 0.4444
625 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 3 0.4444
626 Takahashi - Kimura - Seki [-] 3 0.4444
627 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 3 0.4444
628 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 3 0.4444
629 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 3 0.4444
630 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 3 0.4444
631 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 3 0.4444
632 Kawai - Shimizu - Ando [-] 3 0.4444
633 Cho - Kim - Lee [-] 3 0.4444
634 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 3 0.4444
635 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 3 0.4444
636 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 3 0.4444
637 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 3 0.4444
638 Umetani - Ikoma - Miki [-] 3 0.4444
639 Satou - Mitsui - Uchida [-] 3 0.4444
640 Miura - Narita - Fujita [-] 3 0.4444
641 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 3 0.4444
642 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 3 0.4444
643 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 3 0.4444
644 Yuki - Tada - Aoyama [-] 3 0.4444
645 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 3 0.4444
646 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 3 0.4444
647 Sato - Niwa - Hosoya [-] 3 0.4444
648 Gyou - Shun - Ooe [-] 3 0.4444
649 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 3 0.4444
650 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 3 0.4444
651 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 3 0.3704
652 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 3 0.3704
653 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 3 0.3333
654 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 3 0.3333
655 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 3 0.3333
656 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 3 0.3333
657 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 3 0.3333
658 Mori - Hishida - Hattori [-] 3 0.3333
659 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 3 0.3333
660 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 3 0.3333
661 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 3 0.3333
662 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 3 0.3333
663 Chen - Yen - Huang [-] 2 0.4815
664 Matumoto - Sato - Sato [-] 2 0.3704
665 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.6667
666 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.6667
667 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 1 0.6296
668 Juso - Fujishiro - Juso [-] 1 0.6296
669 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 1 0.6296
670 Honda - Kita - Okamura [-] 1 0.5926
671 Kang - Moon - Son [-] 1 0.5926
672 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 1 0.5926
673 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 1 0.5926
674 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 1 0.5926
675 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.5556
676 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 1 0.5556
677 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.5556
678 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 1 0.5185
679 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.5185
680 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 1 0.4815
681 Heng - Poh - Benedict [-] 1 0.4815
682 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.4444
683 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 1 0.4444
684 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 1 0.4444
685 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.4074
686 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 1 0.4074
687 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 1 0.4074
688 Brown - Cruz - Jacobs [-] 1 0.3704
689 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 1.0000
690 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 0.8333
691 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 0.8333
692 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 0.6667
693 Yusa - Naka - Noda [-] 0 0.6667
694 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 0 0.6667
695 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 0.6667
696 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 0.6667
697 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 0 0.6667
698 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 0.6667
699 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 0 0.6667
700 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 0.6667
701 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 0.6667
702 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 0 0.6667
703 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 0.6667
704 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 0.6667
705 Qiang - Wei - Wang [-] 0 0.6667
706 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 0.6667
707 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 0.5926
708 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 0.5926
709 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 0 0.5556
710 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 0 0.5556
711 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 0 0.5556
712 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 0.5556
713 Shimamura - Saito - Machii [-] 0 0.5556
714 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 0 0.5556
715 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 0 0.5556
716 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 0.5556
717 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 0 0.5556
718 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 0 0.5556
719 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 0.5556
720 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 0 0.5556
721 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 0 0.5556
722 Sato - Minami - Ainai [-] 0 0.5556
723 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 0.5556
724 Inoue - Miyake - Katayama [-] 0 0.5556
725 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 0.5556
726 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 0 0.5556
727 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 0.5556
728 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 0 0.5556
729 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 0 0.5556
730 Makino - Sakurai - Sato [-] 0 0.5556
731 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 0.5556
732 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 0 0.5556
733 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 0 0.5556
734 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 0.5000
735 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 0.5000
736 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 0.5000
737 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 0 0.4815
738 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 0.4444
739 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 0 0.4444
740 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 0.4444
741 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 0 0.4444
742 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 0 0.4444
743 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 0 0.4444
744 Wong - Xie - Yee [-] 0 0.4444
745 Baba - Nakura - Usui [-] 0 0.4444
746 Araki - Umemura - Gration [-] 0 0.4444
747 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 0.4444
748 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 0.4444
749 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 0.4444
750 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 0.4444
751 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 0.4444
752 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 0 0.4444
753 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 0 0.4444
754 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 0.4444
755 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 0.4444
756 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 0.4444
757 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 0.4444
758 Soga - Fujii - Danno [-] 0 0.4444
759 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 0.4444
760 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 0.4444
761 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 0 0.4444
762 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 0.4444
763 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 0 0.4444
764 Sato - Iki - Kaneko [-] 0 0.4444
765 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 0 0.4444
766 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 0 0.4444
767 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 0.3704
768 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 0 0.3704
769 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 0 0.3704
770 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 0 0.3333
771 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 0.3333
772 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 0.3333
773 Osada - Odo - Koshi [-] 0 0.3333
774 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 0.3333
775 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 0 0.3333
776 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 0.3333
777 Shindo - Masuyama - Kato [-] 0 0.3333
778 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 0.3333
779 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 0 0.3333
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索