EVENT COVERAGE

グランプリ・京都2016

読み物

1回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 3 0.3333
2 Kokura - Ebisu - Sasaki [-] 3 0.3333
3 Kidera - Satou - Okano [-] 3 0.3333
4 Tsuda - Ishigaki - Iwase [-] 3 0.3333
5 Goshima - Mine - Kojima [-] 3 0.3333
6 Ishida - Takeda - Kawashita [-] 3 0.3333
7 Higashimori - Takada - Kamada [-] 3 0.3333
8 Miyajima - Keisuke - Ryoma [-] 3 0.3333
9 Yuki - Keisuke - Hiraishi [-] 3 0.3333
10 Shibata - Saito - Tamamura [-] 3 0.3333
11 Aoki - Akagi - Tsuji [-] 3 0.3333
12 Makishita - Hayashi - Muneta [-] 3 0.3333
13 Oya - Suzuki - Atmaibo [-] 3 0.3333
14 Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 3 0.3333
15 Kimata - Fujimoto - Sato [-] 3 0.3333
16 Fujita - Morita - Nakano [-] 3 0.3333
17 Ozawa - Murakami - Saitou [-] 3 0.3333
18 Hirosawa - Tsumura - Fujimoto [-] 3 0.3333
19 Kouki - Kawamura - Maeda [-] 3 0.3333
20 Sashida - Tateoka - Kanayama [-] 3 0.3333
21 Enatsu - Tunoda - Kato [-] 3 0.3333
22 Kondo - Mitsuhashi - Kurita [-] 3 0.3333
23 Yoshida - Yuasa - Ookubo [-] 3 0.3333
24 Ueda - Maehara - Maeda [-] 3 0.3333
25 Sano - Kibe - Sinichi [-] 3 0.3333
26 Shirakawa - Ibushi - Nakatsuka [-] 3 0.3333
27 Sato - Tamada - Nonaka [-] 3 0.3333
28 Merrick - Lewis - Duong [-] 3 0.3333
29 Sasaki3592 - Nishiwaki - Nakashima [-] 3 0.3333
30 Mizuno - Takahashi - Nakaoka [-] 3 0.3333
31 Takada - Oh - Sakaino [-] 3 0.3333
32 Yanou - Ogawa - Gou [-] 3 0.3333
33 Deng - Wang - Zimo [-] 3 0.3333
34 Ohmura - Inaya - Iwasaki [-] 3 0.3333
35 Takeshita - Matsumoto - Takao [-] 3 0.3333
36 Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 3 0.3333
37 Tetsuya - Tanala - Fukuda [-] 3 0.3333
38 Burns - Zhou - Hillman [-] 3 0.3333
39 Hiroi - Hiroi - Shimizu [-] 3 0.3333
40 Kurushima - Osaka - Inoue [-] 3 0.3333
41 Furusawa - Saitou - Sakanaka [-] 3 0.3333
42 Shirakawa - Hatoyama - Nishi [-] 3 0.3333
43 Makihara - Yoshimura - Itou [-] 3 0.3333
44 Ryota - Naoki - Shuuhei [-] 3 0.3333
45 Matsushita - Shimada - Murao [-] 3 0.3333
46 Uchida - Sugiura - Tamamura [-] 3 0.3333
47 Takara - Onishi - Hasimoto [-] 3 0.3333
48 Kazutaka - Yajima - Urase [-] 3 0.3333
49 Terai - Senoo - Fujino [-] 3 0.3333
50 Nishikawa - Tanimura - Muraoka [-] 3 0.3333
51 Hirohata - Arai - Yamada [-] 3 0.3333
52 Mizumoto - Nakagawa - Itou [-] 3 0.3333
53 Zhang - Liu - Zhou [-] 3 0.3333
54 Shiota - Kobayashi - Toyota [-] 3 0.3333
55 Dorsey - Mialaret - Pors [-] 3 0.3333
56 Li - Xu - Liu [-] 3 0.3333
57 Kawase - Komizo - Kutsuna [-] 3 0.3333
58 Kawaguchi - Yamamoto - Morita [-] 3 0.3333
59 Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 3 0.3333
60 Haruki - Takeda - Kobayasi [-] 3 0.3333
61 Tuboi - Iwamura - Sato [-] 3 0.3333
62 Nishizawa - Hirata - Nakata [-] 3 0.3333
63 Iwasawa - Nitta - Date [-] 3 0.3333
64 Yoshioka - Watanabe - Furukawa [-] 3 0.3333
65 Hama - Biwaki - Mimasu [-] 3 0.3333
66 Harano - Nakada - Nakaigawa [-] 3 0.3333
67 Sasaki - Suzuki - Onodera [-] 3 0.3333
68 Miyamoto - Mihara - Okami [-] 3 0.3333
69 Liu - He - Zhang [-] 3 0.3333
70 Fusegi - Yanaka - Omiya [-] 3 0.3333
71 Taiki - Hiroyuki - Kento [-] 3 0.3333
72 Sotomura - Fujikura - Matsumoto [-] 3 0.3333
73 Hitomi - Matsubara - Kato [-] 3 0.3333
74 Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 3 0.3333
75 Yamanaka - Hangyo - Fujiwara [-] 3 0.3333
76 Ono - Yamamoto - Inubuse [-] 3 0.3333
77 Yoshida - Kaneta - Mastubara [-] 3 0.3333
78 Takeda - Tanaka - Kadowaki [-] 3 0.3333
79 Yanagida - Akiyama - Takasugi [-] 3 0.3333
80 Hirata - Yoshifumi - Miyake [-] 3 0.3333
81 Harashima - Takano - Arai [-] 3 0.3333
82 Matsumoto - Enomoto - Ichikawa [-] 3 0.3333
83 Abiko - Tarui - Tanaka [-] 3 0.3333
84 Fukutani - Maeda - Kometani [-] 3 0.3333
85 Ando - Minamino - Yamada [-] 3 0.3333
86 Takeda - Iwaide - Hagiwara [-] 3 0.3333
87 Yosuke - Masahiro - Fumiyasu [-] 3 0.3333
88 Taniguchi - Inoue - Takao [-] 3 0.3333
89 Saitou - Matsushita - Shikama [-] 3 0.3333
90 Kawasaki - Kusakabe - Oikawa [-] 3 0.3333
91 Matushita - Aizawa - Aizawa [-] 3 0.3333
92 Satonaka - Yoshimura - Horie [-] 3 0.3333
93 Motomura - Kita - Moritani [-] 3 0.3333
94 Kong - Cheung - Xu [-] 3 0.3333
95 Tsuzaki - Kondou - Kanda [-] 3 0.3333
96 Oiso - Nakamura - Jindalertudomedee [-] 3 0.3333
97 Takai - Shohei - Hayano [-] 3 0.3333
98 Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 3 0.3333
99 Taniguchi - Nose - Hirayama [-] 3 0.3333
100 Hyoudou - Murakami - Sakai [-] 3 0.3333
101 Sakogawa - Yamaguchi - Morioka [-] 3 0.3333
102 Park - Buhong - Kim [-] 3 0.3333
103 Tanaka - Uematsu - Matsumoto [-] 3 0.3333
104 Rie - Sara - Mami [-] 3 0.3333
105 Taiyo - Yamada - Shinoda [-] 3 0.3333
106 Yamada - Asakura - Nagao [-] 3 0.3333
107 Satou - Shimizu - Hagiya [-] 3 0.3333
108 Kutukake - Nakano - Motohiko [-] 3 0.3333
109 Hata - Minsu - Oosaka [-] 3 0.3333
110 Nakasato - Itoh - Toyota [-] 3 0.3333
111 Jun - Tee - Endo [-] 3 0.3333
112 Matsumura - Shichiku - Harata [-] 3 0.3333
113 Hashimoto - Sugita - Ichikawa [-] 3 0.3333
114 Adachi - Ooi - Yazawa [-] 3 0.3333
115 Yoshida - Nakamura - Muraki [-] 3 0.3333
116 Ariyoshi - Sugita - Hayashi [-] 3 0.3333
117 Chih-Wei - Zhao - Sun [-] 3 0.3333
118 Akaike - Nakagawa - Omiya [-] 3 0.3333
119 Ichikawa - Motomura - Nuruki [-] 3 0.3333
120 Akama - Obara - Tabayashi [-] 3 0.3333
121 Sasaki - Kimura - Suzuki [-] 3 0.3333
122 Ootsubo - Mori - Kamo [-] 3 0.3333
123 Hashimoto - Egawa - Yamada [-] 3 0.3333
124 Tamura - Kotuji - Akai [-] 3 0.3333
125 Fukuchi - Ishii - Endo [-] 3 0.3333
126 Yashiro - Hosoi - Hickling [-] 3 0.3333
127 Satoshi - Masanori - Yuki [-] 3 0.3333
128 Sato - Nagami - Deguchi [-] 3 0.3333
129 Iyanaga - Takahashi - Ishimura [-] 3 0.3333
130 Moriya - Moriya - Misumi [-] 3 0.3333
131 Matsubara - Fukuoka - Ikushima [-] 3 0.3333
132 Mizuno - Tamura - Kanno [-] 3 0.3333
133 Hoshino - Okada - Tsujikawa [-] 3 0.3333
134 Itosu - Takasaki - Matayoshi [-] 3 0.3333
135 Syo - Son - Li [-] 3 0.3333
136 Yamamoto - Okabayashi - Shimada [-] 3 0.3333
137 Hamaguchi - Tuzii - Hayashi [-] 3 0.3333
138 Kato - Hishida - Ueda [-] 3 0.3333
139 Tay - Li - Tan [-] 3 0.3333
140 Izumi - Ogata - Mori [-] 3 0.3333
141 Sakuragi - Kazuki - Kubota [-] 3 0.3333
142 Saitou - Aono - Suzuki [-] 3 0.3333
143 Bartram - Li - Lucian [-] 3 0.3333
144 Yoshizawa - Awatsu - Hideaki [-] 3 0.3333
145 Nakashima - Iwata - Fukui [-] 3 0.3333
146 Kashima - Kudo - Natsume [-] 3 0.3333
147 Mizutani - Sato - Kaneda [-] 3 0.3333
148 Ryuman - Imura - Takahashi [-] 3 0.3333
149 Kuroda - Sakamoto - Naka [-] 3 0.3333
150 Sasaki - Shirasaka - Goto [-] 3 0.3333
151 Sano - Morishita - Tanaka [-] 3 0.3333
152 Andai - Uchikawa - Ogawa [-] 3 0.3333
153 Kamio - Nakamura - Shigemune [-] 3 0.3333
154 Maruo - Yamagami - Ishimaru [-] 3 0.3333
155 Yasuyuki - Muraoka - Yanaseko [-] 3 0.3333
156 Senba - Tozuka - Tsukamoto [-] 3 0.3333
157 Kaneko - Murase - Kuze [-] 3 0.3333
158 Shunsuke - Kazushige - Satoshi [-] 3 0.3333
159 Naganawa - Nakamura - Nakao [-] 3 0.3333
160 Ono - Terazawa - Toma [-] 3 0.3333
161 Hagiwara - Masuno - Arita [-] 3 0.3333
162 Ogawa - Ogawa - Kojima [-] 3 0.3333
163 Ishikura - Nagata - Terashima [-] 3 0.3333
164 Tanaka - Kawahama - Shigehisa [-] 3 0.3333
165 Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 3 0.3333
166 Akita - Matsuyama - Okamoto [-] 3 0.3333
167 Takaishi - Oshikawa - Sakai [-] 3 0.3333
168 Tian - Katsuhiro - Tomoharu [-] 3 0.3333
169 Amayasu - Tsuboyama - Kato [-] 3 0.3333
170 Tanaka - Kojima - Fujimoto [-] 3 0.3333
171 Furugen - Shinzato - Yamamura [-] 3 0.3333
172 Akaboshi - Yamamoto - Nishida [-] 3 0.3333
173 Omura - Kunuki - Seko [-] 3 0.3333
174 Harane - Matsumoto - Hirami [-] 3 0.3333
175 Kobayashi - Shimada - Andou [-] 3 0.3333
176 Yoshikawa - Hamaguchi - Shiotani [-] 3 0.3333
177 Huang - Rogers - Chung [-] 3 0.3333
178 Taniguchi - Ito - Yamanaka [-] 3 0.3333
179 Takahashi - Ryosuke - Okubo [-] 3 0.3333
180 Tezuka - Usui - Yoshida [-] 3 0.3333
181 Taniguchi - Migita - Takume [-] 3 0.3333
182 Maruyama - Hassaku - Matsuda [-] 3 0.3333
183 Nakamura - Suga - Monbayashi [-] 3 0.3333
184 Cho - Jong-Kuk - Yoon [-] 3 0.3333
185 Nagaoka - Fujimoto - Fujita [-] 3 0.3333
186 Mcmillin - Oldziey - Schwenk [-] 3 0.3333
187 Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 3 0.3333
188 Urakami - Oomori - Ueda [-] 3 0.3333
189 Tamai - Takata - Nakamura [-] 3 0.3333
190 Osawa - Ogura - Takakuwa [-] 3 0.3333
191 Kawabata - Ryo - Tanaka [-] 3 0.3333
192 Hasegawa - Horikoshi - Yamamoto [-] 3 0.3333
193 Kimura - Kamiike - Ishida [-] 3 0.3333
194 Ogura - Moriya - Doi [-] 3 0.3333
195 Sakamoto - Hagi - Imose [-] 3 0.3333
196 Shikama - Kokubun - Tomiyama [-] 3 0.3333
197 Kawabata - Iwasawa - Kurita [-] 3 0.3333
198 Kobayashi - Ishihara - Kurihara [-] 3 0.3333
199 Kurakami - Yasutomi - Moriya [-] 3 0.3333
200 Kageyama - Iwase - Sakuma [-] 3 0.3333
201 Ooya - Otomo - Yamada [-] 3 0.3333
202 Yoshizawa - Hayashi - Kaga [-] 3 0.3333
203 Asai - Tateno - Kosakai [-] 3 0.3333
204 Yamamoto - Shibata - Nakamura [-] 3 0.3333
205 Chin - Oota - Fukunaga [-] 3 0.3333
206 Masato - Masayoshi - Kaneko [-] 3 0.3333
207 Uno - Sakai - Mihara [-] 3 0.3333
208 Yoshimori - Keita - Watanabe [-] 3 0.3333
209 Brown - Keller - Ma [-] 3 0.3333
210 Samaru - Ishino - Tanaka [-] 3 0.3333
211 Ng - Lee - Sek [-] 3 0.3333
212 Wada - Shimizu - Fuji [-] 3 0.3333
213 Tsunoda - Kimura - Nakata [-] 3 0.3333
214 Miyabe - Ishihara - Kazuhiro [-] 3 0.3333
215 Satoshi - Takashi - Yohei [-] 3 0.3333
216 Ishizaki - Nakai - Tamura [-] 3 0.3333
217 Ookawa - Aiba - Katou [-] 3 0.3333
218 Takuya - Aki - Yoshihiko [-] 3 0.3333
219 Ogawa - Motoshi - Takeuchi [-] 3 0.3333
220 Nishimura - Itou - Andou [-] 3 0.3333
221 Eto - Takenaka - Tsuda [-] 3 0.3333
222 Yokono - Nozaki - Fukutani [-] 3 0.3333
223 Tamura - Matsuzaki - Ueno [-] 3 0.3333
224 Nakane - Kojima - Fukuhara [-] 3 0.3333
225 Uzawa - Miyamoto - Yokoya [-] 3 0.3333
226 Koyama - Miyagi - Nohara [-] 3 0.3333
227 Han - Kuo - Huang [-] 3 0.3333
228 Kimonji - Kanegawa - Inami [-] 3 0.3333
229 Gotou - Shinohara - Nakabou [-] 3 0.3333
230 Ng - Feng - Lim [-] 3 0.3333
231 Kunioka - Honda - Matsushima [-] 3 0.3333
232 Noda - Hagino - Kawai [-] 3 0.3333
233 Yoshida - Sano - Suzuki [-] 3 0.3333
234 Ninohira - Ueda - Igarashi [-] 3 0.3333
235 Iida - Eguchi - Nomiya [-] 3 0.3333
236 Katou - Sato - Ikurumi [-] 3 0.3333
237 Watanabe - Nakamura - Ikawa [-] 3 0.3333
238 Matsushita - Naraya - Itou [-] 3 0.3333
239 Kurosawa - Sato - Kumasaka [-] 3 0.3333
240 Maruya - Yasuda - Kimura [-] 3 0.3333
241 Kawasaki - Takayama - Kato [-] 3 0.3333
242 Kataoka - Nishiyama - Sekino [-] 3 0.3333
243 Kihara - Masukado - Tanaka [-] 3 0.3333
244 Yamashita - Aoki - Miyajima [-] 3 0.3333
245 Inuzuka - Hayata - Takahashi [-] 3 0.3333
246 Kusuhara - Ikeda - Yoshimura [-] 3 0.3333
247 Tanaka - Nomura - Sekikawa [-] 3 0.3333
248 Takahashi - Orihara - Gotou [-] 3 0.3333
249 Li - Sun - Ai [-] 3 0.3333
250 Maeda - Monzen - Nishikawa [-] 3 0.3333
251 Ito - Ikoma - Kitabayasi [-] 3 0.3333
252 Takeuchi - Yamada - Inoue [-] 3 0.3333
253 Kishida - Kawashima - Inoue [-] 3 0.3333
254 Kobayashi - Mori - Ono [-] 3 0.3333
255 Endo - Yanase - Ooi [-] 3 0.3333
256 Minoshima - Nukita - Takatuka [-] 3 0.3333
257 Yiwen - Yu - Zuo [-] 3 0.3333
258 Itou - Kurashima - Taniguchi [-] 3 0.3333
259 Hibino - Nakamura - Aka [-] 3 0.3333
260 Yu - Shiomi - Tatsuya [-] 3 0.3333
261 Nakamura - Fujii - Mishima [-] 3 0.3333
262 Takagi - Yamada - Yoshida [-] 3 0.3333
263 Kihara - Mashima - Nishmura [-] 3 0.3333
264 Kotaro - Okudera - Takashi [-] 3 0.3333
265 Takashi - Hideaki - Kentarou [-] 3 0.3333
266 Nagayama - Yukihiro - Hiroki [-] 3 0.3333
267 Matsumoto - Kajiwara - Fukuda [-] 3 0.3333
268 Shinji - Atsushi - Shimizu [-] 3 0.3333
269 Naoya - Shimizu - Yamamura [-] 3 0.3333
270 Yukuhiro - Kitahara - Yamamoto [-] 3 0.3333
271 Takahashi - Yohara - Sawada [-] 3 0.3333
272 Samejima - Maeda - Ota [-] 3 0.3333
273 Honda - Se - Kawachi [-] 3 0.3333
274 Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 3 0.3333
275 Adachi - Sekimoto - Fukudome [-] 3 0.3333
276 Yamaguchi - Kobayashi - Nagase [-] 3 0.3333
277 Kakuda - Kai - Ezaki [-] 3 0.3333
278 Tahara - Murata - Takayanagi [-] 3 0.3333
279 Ashizawa - U - Takenouchi [-] 3 0.3333
280 Matsui - Furuichi - Higaki [-] 3 0.3333
281 Aranami - Kadota - Nakayama [-] 3 0.3333
282 Kihira - Fujii - Sasaki [-] 3 0.3333
283 Sato - Kubota - Kawanishi [-] 3 0.3333
284 Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 3 0.3333
285 Nishiyama - Watabe - Satou [-] 3 0.3333
286 Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 3 0.3333
287 Ushie - Hayashi - Yamazoe [-] 3 0.3333
288 Magata - Sugihara - Arita [-] 3 0.3333
289 Demura - Takeda - Shinya [-] 3 0.3333
290 Katsunori - Kakiki - Hama [-] 3 0.3333
291 Naoki - Yoshiyasu - Shota [-] 3 0.3333
292 Kitaoka - Oota - Yamasita [-] 3 0.3333
293 Mitamura - Kurihara - Nakajima [-] 3 0.3333
294 Itazu - Tsubouchi - Nishikawa [-] 3 0.3333
295 Higa - Urasaki - Nakamatu [-] 3 0.3333
296 Udagawa - Kawahara - Yokota [-] 3 0.3333
297 Kawaguchi - Furuuchi - Sakurai [-] 3 0.3333
298 Hori - Takahashi - Endo [-] 3 0.3333
299 Watanabe - Nakahara - Iwasaki [-] 3 0.3333
300 Muramatsu - Masada - Yuto [-] 3 0.3333
301 Koyama - Akada - Omori [-] 3 0.3333
302 Muraoka - Oohashi - Hino [-] 3 0.3333
303 Harada - Yoshikawa - Nishida [-] 3 0.3333
304 Maeno - Hayashi - Kawai [-] 3 0.3333
305 Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 3 0.3333
306 Hanano - Kubota - Matsuura [-] 3 0.3333
307 Fukunaga - Boku - Inagaki [-] 3 0.3333
308 Murao - Mori - Hirose [-] 3 0.3333
309 Ichikawa - Mita - Yabuta [-] 3 0.3333
310 Inukai - Kondo - Tajiri [-] 3 0.3333
311 Kihara - Atsumi - Morii [-] 3 0.3333
312 Ine - Yamane - Ogasawara [-] 3 0.3333
313 Yuuki - Minami - Tomioka [-] 3 0.3333
314 Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 3 0.3333
315 Aoki - Ookura - Koike [-] 3 0.3333
316 Hanzawa - Ikebata - Ibe [-] 3 0.3333
317 Welty - Samson - Schiber [-] 3 0.3333
318 Negishi - Murata - Kimura [-] 3 0.3333
319 Shimura - Mihara - Bandou [-] 3 0.3333
320 Imura - Hasegawa - Katoh [-] 3 0.3333
321 Miyawaki - Ogawa - Yoshida [-] 3 0.3333
322 Igeta - Murata - Nakata [-] 3 0.3333
323 Noromichi - Takurou - Takeshi [-] 3 0.3333
324 Urano - Mune - Kurita [-] 3 0.3333
325 Izumi - Iwasaki - Inoue [-] 3 0.3333
326 Nagai - Sasao - Sasabe [-] 3 0.3333
327 Yoshida - Tatsushi - Yuuya [-] 3 0.3333
328 Kawata - Nishiguchi - Tatuya [-] 3 0.3333
329 Hiraoka - Asai - Katou [-] 3 0.3333
330 Vos - Jackel - Anthony [-] 3 0.3333
331 Ichikawa - Iwata - Moriya [-] 3 0.3333
332 Ichihara - Ryota - Hirosawa [-] 3 0.3333
333 Poh - Soh - Hee [-] 3 0.3333
334 Iwaki - Shibata - Takeda [-] 3 0.3333
335 Shiroma - Mitunaga - Shinjo [-] 3 0.3333
336 Hashimoto - Nakatani - Oonishi [-] 3 0.3333
337 Hayashi - Uchimura - Tubouchi [-] 3 0.3333
338 Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 3 0.3333
339 Yuuki - Yuichiro - Higashira [-] 3 0.3333
340 Yung - Khai-Wern - Fung-Han [-] 3 0.3333
341 Pengjie - Ruikan - Yimin [-] 3 0.3333
342 Takezaki - Oku - Yuuki [-] 3 0.3333
343 Morita - Hara - Kubo [-] 3 0.3333
344 Tomomura - Umeno - Morofuji [-] 3 0.3333
345 Oda - Honda - Kato [-] 3 0.3333
346 Sugimoto - Minoshima - Sugimura [-] 3 0.3333
347 Ushijima - Kawai - Yamada [-] 3 0.3333
348 Tanaka - Suzuki - Fukui [-] 3 0.3333
349 Yamaguchi - Saito - Sato [-] 3 0.3333
350 Shibafuji - Katsu - Suzuki [-] 3 0.3333
351 Jun - Takahashi - Saito [-] 3 0.3333
352 Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 3 0.3333
353 Minotani - Izawa - Shimoyama [-] 3 0.3333
354 Kuroiwa - Koizumi - Yamashita [-] 3 0.3333
355 Ideue - Matoba - Ishitsuka [-] 3 0.3333
356 Shigehara - Koizumi - Furukawa [-] 3 0.3333
357 Itakura - Okumura - Makino [-] 3 0.3333
358 Kuroda - Higashi - Miura [-] 3 0.3333
359 Yamada - Sasaki - Ohnishi [-] 3 0.3333
360 Yao - Kuroda - Omonishi [-] 3 0.3333
361 Furuya - Hattori - Toriuchi [-] 3 0.3333
362 Kawaguchi - Furutate - Nishimura [-] 3 0.3333
363 Akatuka - Tanimoto - Ikekame [-] 3 0.3333
364 Ogawa - Kiyono - Fujii [-] 3 0.3333
365 Urasawa - Murae - Baba [-] 3 0.0000
366 Fukuta - Matsuda - Fujii [-] 1 0.3333
367 Shoji - Tsurifune - Mizutani [-] 1 0.3333
368 Yuya - Sakai - Saito [-] 1 0.3333
369 Inazawa - Shoji - Igarashi [-] 1 0.3333
370 Yasui - Banno - Watanabe [-] 1 0.3333
371 Murayama - Hayakawa - Kazaoka [-] 1 0.3333
372 Doi - Taniguchi - Shigeno [-] 1 0.3333
373 Okada - Hirano - Sakurai [-] 1 0.3333
374 Satou - Aoki - Tadokoro [-] 1 0.3333
375 Matsuoka - Kurita - Takahashi [-] 1 0.3333
376 Anan - Nisida - Nakagami [-] 1 0.3333
377 Yuen - Nguyen - Lau [-] 1 0.3333
378 Chen - Yen - Huang [-] 1 0.3333
379 Kyohei - Yatori - Minami [-] 1 0.3333
380 Sarusawa - Hoshide - Uchida [-] 1 0.3333
381 Bessyo - Ishii - Tanabe [-] 1 0.3333
382 Wakita - Tamano - Wakita [-] 1 0.3333
383 Sakamoto - Matuura - Nose [-] 1 0.3333
384 Yuta - Yoshihiko - Yuya [-] 1 0.3333
385 Matumoto - Sato - Sato [-] 1 0.3333
386 Shibayama - Shougo - Katagiri [-] 1 0.3333
387 Yi - Wentao - Song [-] 1 0.3333
388 Hamada - Yagi - Yanagita [-] 1 0.3333
389 Katakawa - Maruyama - Yoshida [-] 1 0.3333
390 Ookubo - Kenichi - Takeura [-] 1 0.3333
391 Kubota - Kihara - Sono [-] 1 0.3333
392 Yoshiki - Mishima - Nakao [-] 1 0.3333
393 Kotouge - Kimura - Tanaka [-] 1 0.3333
394 Zorzi - Kratter - Pinto [-] 1 0.3333
395 Ting - Wong - Ajl [-] 1 0.3333
396 Kinoshita - Ishiguro - Tabata [-] 1 0.3333
397 Yamaguchi - Mizutani - Yokomizo [-] 1 0.3333
398 Kimura - Koshida - Mio [-] 1 0.3333
399 Kannta - Watanabe - Watanabe [-] 1 0.3333
400 Tateishi - Yamamoto - Fukui [-] 1 0.3333
401 Masayuki - Sakurai - Wakai [-] 1 0.3333
402 Watanabe - Maezawa - Kase [-] 1 0.3333
403 Kaizu - Nakashima - Kagami [-] 1 0.3333
404 Okada - Nakanishi - Oku [-] 1 0.3333
405 Nakagawa - Furusawa - Ryuuichi [-] 1 0.3333
406 Kouji - Shinobu - Shouhei [-] 1 0.3333
407 Hozuki - Tatsuya - Masashi [-] 1 0.3333
408 Miyasita - Kimura - Matsumoto [-] 1 0.3333
409 Watanabe - Kobayashi - Kabeya [-] 1 0.3333
410 Shin - Matsuda - Sakamoto [-] 1 0.3333
411 Oohusa - Hoyou - Yonezawa [-] 1 0.3333
412 Takeaki - Tasugi - Satoru [-] 1 0.3333
413 Tanaka - Hayashi - Oki [-] 1 0.3333
414 Muranishi - Shinkawa - Nakayama [-] 1 0.3333
415 Kunimura - Kaneda - Horibe [-] 1 0.3333
416 Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 0 1.0000
417 Noto - Yamazaki - Kimura [-] 0 1.0000
418 Oshima - Ito - Nakano [-] 0 1.0000
419 Hirayama - Takahira - Hayakawa [-] 0 1.0000
420 Ushioda - Moriyasu - Matsubara [-] 0 1.0000
421 Yoshida - Fujii - Maki [-] 0 1.0000
422 Tanabe - Nihei - Ishiguro [-] 0 1.0000
423 Ryunosuke - Munekata - Sakamoto [-] 0 1.0000
424 Takashimizu - Arakawa - Sakata [-] 0 1.0000
425 Maegawa - Kondo - Itakura [-] 0 1.0000
426 Hasebe - Nomura - Nakamura [-] 0 1.0000
427 Yutaka - Ryo - Masaru [-] 0 1.0000
428 Takeshi - Takuya - Ebara [-] 0 1.0000
429 Shikano - Takahashi - Yoshimura [-] 0 1.0000
430 Iwama - Nakatani - Komiyama [-] 0 1.0000
431 Yusa - Naka - Noda [-] 0 1.0000
432 Tanaka - Yamada - Fujimori [-] 0 1.0000
433 Fujiwara - Nishigchi - Ishimura [-] 0 1.0000
434 Natsu - Isaka - Hideyuki [-] 0 1.0000
435 Ooiwa - Kawashima - Yokoyama [-] 0 1.0000
436 Oshima - Sakimura - Nishimoto [-] 0 1.0000
437 Schwartz - Ni - Schwartz [-] 0 1.0000
438 Kojima - Higashida - Nemoto [-] 0 1.0000
439 Kusakawa - Koide - Takashi [-] 0 1.0000
440 Daichi - Suguru - Tomoyuki [-] 0 1.0000
441 Tanaka - Youhei - Sugiura [-] 0 1.0000
442 Fujimura - Tedori - Shimizu [-] 0 1.0000
443 Nakabe - Hitouji - Okuyama [-] 0 1.0000
444 Tazawa - Syunnya - Maki [-] 0 1.0000
445 Ogata - Nakamichi - Yoshimoto [-] 0 1.0000
446 Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 0 1.0000
447 Tachibana - Ueda - Yamamoto [-] 0 1.0000
448 Koretomo - Oonishi - Shindou [-] 0 1.0000
449 Tagai - Ishiwada - Miyawaki [-] 0 1.0000
450 Ueno - Saitou - Hara [-] 0 1.0000
451 Morikawa - Shiraishi - Ishida [-] 0 1.0000
452 Saionji - Hideyuki - Morimoto [-] 0 1.0000
453 Date - Tetsuo - Suzuki [-] 0 1.0000
454 Takuto - Nakamura - Syohei [-] 0 1.0000
455 Kedoin - Kishihara - Hirokazu [-] 0 1.0000
456 Sakurai - Tokuyama - Torigoe [-] 0 1.0000
457 Kishimoto - Akihiro - Kozutsumi [-] 0 1.0000
458 Sekizawa - Nanba - Hasegawa [-] 0 1.0000
459 Sakane - Sorada - Fukasawa [-] 0 1.0000
460 Andou - Nishimura - Mukama [-] 0 1.0000
461 Iida - Kawachi - Tukimata [-] 0 1.0000
462 Hayato - Daiki - Kamiya [-] 0 1.0000
463 Sato - Minami - Ainai [-] 0 1.0000
464 Nakamura - Nagata - Seko [-] 0 1.0000
465 Komizo - Takeuchi - Iwabuchi [-] 0 1.0000
466 Aoki - Furihara - Kawamae [-] 0 1.0000
467 Kiyotaka - Junpei - Yousuke [-] 0 1.0000
468 Oota - Imai - Sato [-] 0 1.0000
469 Akihiro - Yuuya - Hiroyasu [-] 0 1.0000
470 Izu - Asano - Ishihara [-] 0 1.0000
471 Juso - Fujishiro - Juso [-] 0 1.0000
472 Takino - Higuchi - Imanishi [-] 0 1.0000
473 Ohgaki - Akihiro - Fujino [-] 0 1.0000
474 Ryuji - Tomoya - Masato [-] 0 1.0000
475 Kaminaga - Sugawara - Takanoi [-] 0 1.0000
476 Fujiwara - Nakamura - Fujita [-] 0 1.0000
477 Nishimura - Hasegawa - Takesita [-] 0 1.0000
478 Yuuhei - Tasaki - Mochizuki [-] 0 1.0000
479 Yuya - Ida - Kedo [-] 0 1.0000
480 Ogino - Hirakawa - Matsumoto [-] 0 1.0000
481 Sasaki6248 - Yoon - Ishii [-] 0 1.0000
482 Katagiri - Junya - Katagiri [-] 0 1.0000
483 Kanda - Yamato - Kakinoki [-] 0 1.0000
484 Kagami - Okuda - Kakue [-] 0 1.0000
485 Kato - Ikebata - Masuda [-] 0 1.0000
486 Tashiro - Yano - Terawaki [-] 0 1.0000
487 Iwasaki - Asada - Yoshida [-] 0 1.0000
488 Kawasaki - Wakayama - Iwata [-] 0 1.0000
489 Yutaka - Tsuda - Yoshioka [-] 0 1.0000
490 Shinmura - Takeda - Hirouchi [-] 0 1.0000
491 Kimura - Ohta - Yamada [-] 0 1.0000
492 Yabumoto - Kurihara - Nisihara [-] 0 1.0000
493 Oosaki - Tanaka - Yokoyama [-] 0 1.0000
494 Sawada - Kawata - Yamaguchi [-] 0 1.0000
495 Miyata - Ohmoto - Tsunemoto [-] 0 1.0000
496 Sasaki - Sasaki - Saitou [-] 0 1.0000
497 Matsuo - Kobayashi - Shingo [-] 0 1.0000
498 Qiang - Wei - Wang [-] 0 1.0000
499 Ueno - Yamada - Ike [-] 0 1.0000
500 Kyoumoto - Nakae - Fujimoto [-] 0 1.0000
501 Sasaki - Kawakami - Komori [-] 0 1.0000
502 Taki - Fujii - Mizoshita [-] 0 1.0000
503 Sho - Kouichi - Ootsubo [-] 0 1.0000
504 Tang - Jhang - Shu [-] 0 1.0000
505 Mimori - Matsumoto - Sawada [-] 0 1.0000
506 Honda - Kita - Okamura [-] 0 1.0000
507 Itou - Yamamoto - Kuriyama [-] 0 1.0000
508 Takenaka - Kobayashi - Nishio [-] 0 1.0000
509 Okayama - Muramatsu - Ichikawa [-] 0 1.0000
510 Nishimoto - Kawamura - Shibuya [-] 0 1.0000
511 Takashi - Shunya - Takayuki [-] 0 1.0000
512 Ikeda - Ikeda - Ieda [-] 0 1.0000
513 Arita - Kasuga - Takagi [-] 0 1.0000
514 Matsui - Nakajima - Kawamura [-] 0 1.0000
515 Segou - Itoyanagi - Sugiyama [-] 0 1.0000
516 Kubo - Saito - Take [-] 0 1.0000
517 Itou - Makoto - Syematsu [-] 0 1.0000
518 Kang - Moon - Son [-] 0 1.0000
519 Takakuwa - Gotou - Takato [-] 0 1.0000
520 Matsushita - Ehara - Yuuto [-] 0 1.0000
521 Furuta - Ooura - Tezuka [-] 0 1.0000
522 Yuasa - Arahori - Higono [-] 0 1.0000
523 Myoga - Itai - Matsui [-] 0 1.0000
524 Inoue - Katsuki - Itou [-] 0 1.0000
525 Zulkarnaen - Khairul Anuar - Zakaria [-] 0 1.0000
526 Sugiyama - Kasama - Yoshikawa [-] 0 1.0000
527 Kitamoto - Sasaki - Kubo [-] 0 1.0000
528 Koike - Kurikage - Takeda [-] 0 1.0000
529 Inokuchi - Togashi - Wada [-] 0 1.0000
530 Inoue - Miyake - Katayama [-] 0 1.0000
531 Noine - Usui - Mimidou [-] 0 1.0000
532 Chiba - Nagano - Ono [-] 0 1.0000
533 Murata - Masashi - Ichii [-] 0 1.0000
534 Yutani - Yutani - Mototani [-] 0 1.0000
535 Kobachi - Kitagawa - Doi [-] 0 1.0000
536 Machida - Yoshida - Naka [-] 0 1.0000
537 Sugiyama - Syohei - Irimura [-] 0 1.0000
538 Iwasaki - Sonoda - Umeda [-] 0 1.0000
539 Watanabe - Yamane - Toshimasa [-] 0 1.0000
540 Nakayama - Mitoh - Hosoi [-] 0 1.0000
541 Akase - Okamoto - Seno [-] 0 1.0000
542 Shimamura - Saito - Machii [-] 0 1.0000
543 Ashida - Ishizaka - Kamo [-] 0 1.0000
544 Umetani - Ikoma - Miki [-] 0 1.0000
545 Hamano - Jinbo - Nakamura [-] 0 1.0000
546 Kubota - Kamiyama - Aramomi [-] 0 1.0000
547 Sano - Miki - Yuba [-] 0 1.0000
548 Horibe - Itazu - Jinno [-] 0 1.0000
549 Kobayashi - Kimura - Yamauchi [-] 0 1.0000
550 Shiraishi - Kumura - Matsumoto [-] 0 1.0000
551 Yokotsuka - Hinai - Hayasi [-] 0 1.0000
552 Yoshida - Matsumoto - Ikeda [-] 0 1.0000
553 Satou - Mitsui - Uchida [-] 0 1.0000
554 Ri - Park - Kim [-] 0 1.0000
555 Onishi - Tomohiro - Moriwaki [-] 0 1.0000
556 Tachibana - Ohori - Hayashi [-] 0 1.0000
557 Kimihiko - Yasuhiro - Toshiaki [-] 0 1.0000
558 Osada - Odo - Koshi [-] 0 1.0000
559 Umezaki - Okai - Fukugawa [-] 0 1.0000
560 Tamura - Nishimura - Okuyama [-] 0 1.0000
561 Kuriyama - Sugiki - Shirahata [-] 0 1.0000
562 Yamakawa - Kimura - Juumonji [-] 0 1.0000
563 Kawakami - Kakita - Hamaguchi [-] 0 1.0000
564 Satou - Kawarada - Hibino [-] 0 1.0000
565 Syoubayashi - Takaishi - Tamura [-] 0 1.0000
566 Takahashi - Sasaki - Kojima [-] 0 1.0000
567 Koichi - Yasuhiro - Nakai [-] 0 1.0000
568 Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 0 1.0000
569 Satou - Oyama - Akimoto [-] 0 1.0000
570 Azuma - Toshihisa - Sho [-] 0 1.0000
571 Mochizuki - Sinsuke - Yoshimura [-] 0 1.0000
572 Oda - Babasaki - Nanjiyou [-] 0 1.0000
573 Kagotani - Miyake - Tashima [-] 0 1.0000
574 Okada - Kamikawa - Yamane [-] 0 1.0000
575 Kitamura - Takada - Daisuke [-] 0 1.0000
576 Takamatsu - Sakata - Yoshie [-] 0 1.0000
577 Kodaka - Kajihara - Saitou [-] 0 1.0000
578 Murakami - Uemoto - Ichihara [-] 0 1.0000
579 Seisaku - Seigo - Shigehiro [-] 0 1.0000
580 Nonoguchi - Obata - Akaba [-] 0 1.0000
581 Satou - Ishikawa - Yoshida [-] 0 1.0000
582 Aoki - Kurokawa - Nakazono [-] 0 1.0000
583 Hokumura - Miyata - Narita [-] 0 1.0000
584 Soga - Fujii - Danno [-] 0 1.0000
585 Hart - Brown - Sui [-] 0 1.0000
586 Miura - Narita - Fujita [-] 0 1.0000
587 Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 0 1.0000
588 Sakurai - Sugimoto - Akaza [-] 0 1.0000
589 Mitsuzane - Rokumyo - Nagai [-] 0 1.0000
590 Kahata - Shinhama - Ishida [-] 0 1.0000
591 Shiraishi - Hirayama - Momiki [-] 0 1.0000
592 Mizutori - Hashimoto - Oogoshi [-] 0 1.0000
593 Hirano - Yasuhiro - Azuma [-] 0 1.0000
594 Hirao - Iwahashi - Nishimura [-] 0 1.0000
595 Sugisawa - Kawa - Tanaka [-] 0 1.0000
596 Katagiri - Kishida - Kasuga [-] 0 1.0000
597 Yamamura - Kazushi - Kanagawa [-] 0 1.0000
598 Toshihiko - Junya - Toshihiko [-] 0 1.0000
599 Nakada - Sasaki - Matsui [-] 0 1.0000
600 Matousek - Sochurek - Ristovsky [-] 0 1.0000
601 Adachi - Takahashi - Hoshina [-] 0 1.0000
602 Aida - Yamaguchi - Yoshioka [-] 0 1.0000
603 Tokumoto - Takada - Nakae [-] 0 1.0000
604 Okusu - Tomoaki - Tsukuda [-] 0 1.0000
605 Kaneko - Nishio - Kawata [-] 0 1.0000
606 Miki - Takase - Hirana [-] 0 1.0000
607 Aoyama - Watanabe - Maejima [-] 0 1.0000
608 Yuki - Tada - Aoyama [-] 0 1.0000
609 Fukushima - Saitou - Ayama [-] 0 1.0000
610 Oku - Takamiya - Yoshioka [-] 0 1.0000
611 Hattori - Itou - Goto [-] 0 1.0000
612 Ryusuke - Yuuhi - Fukushima [-] 0 1.0000
613 Ohkawara - Shiniti - Akatsuka [-] 0 1.0000
614 Ujimasa - Mori - Masahito [-] 0 1.0000
615 Yamamoto - Takata - Chou [-] 0 1.0000
616 Hashizume - Matsumura - Takamatsu [-] 0 1.0000
617 Miyakawa - Iwami - Hamachiyo [-] 0 1.0000
618 Yamagata - Fukuki - Kenta [-] 0 1.0000
619 Narumi - Tamaki - Kondo [-] 0 1.0000
620 Nakai - Ogawa - Nagai [-] 0 1.0000
621 Shirakawa - Kozaiku - Yuichi [-] 0 1.0000
622 Iwano - Adachi - Zaizen [-] 0 1.0000
623 Hsu - Lien - Yu [-] 0 1.0000
624 Miyazaki - Satou - Tateyama [-] 0 1.0000
625 Kamikawa - Rekisya - Wada [-] 0 1.0000
626 Kouge - Nakanishi - Katou [-] 0 1.0000
627 Kikuchi - Kikuchi - Tawa [-] 0 1.0000
628 Takenaka - Nakamura - Makino [-] 0 1.0000
629 Kimura - Kawakami - Kawada [-] 0 1.0000
630 Takeuchi - Abe - Yokoyama [-] 0 1.0000
631 Park - Lee - Wang [-] 0 1.0000
632 Tomizawa - Matsui - Satou [-] 0 1.0000
633 Watanabe - Yagawa - Muraoka [-] 0 1.0000
634 Higashino - Shiba - Ueno [-] 0 1.0000
635 Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 0 1.0000
636 Maeda - Aizawa - Yoshinaga [-] 0 1.0000
637 Kaido - Kondo - Kanazawa [-] 0 1.0000
638 Koike - Hattori - Kato [-] 0 1.0000
639 Shindo - Masuyama - Kato [-] 0 1.0000
640 Tamai - Sakai - Kunisato [-] 0 1.0000
641 Honda - Kiyokawa - Nagase [-] 0 1.0000
642 Katayama - Hamada - Furukawa [-] 0 1.0000
643 Madrinan - Ruiz - Coquia [-] 0 1.0000
644 Yusuke - Sawada - Masaaki [-] 0 1.0000
645 Matsui - Sugiura - Takahashi [-] 0 1.0000
646 Saitou - Yoshiaki - Miyake [-] 0 1.0000
647 Ootake - Nomura - Umehara [-] 0 1.0000
648 Tada - Sutou - Ffman120 [-] 0 1.0000
649 Nagoya - Wachi - Enomoto [-] 0 1.0000
650 Kohei - Moriya - Yamamiya [-] 0 1.0000
651 Koide - Nishio - Kozuka [-] 0 1.0000
652 Yosiura - Katou - Nomoto [-] 0 1.0000
653 Takuwa - Kento - Ishizaki [-] 0 1.0000
654 Takrathoke - Prasitthikul - Sivairikaroon [-] 0 1.0000
655 Onimaru - Kondo - Kondo [-] 0 1.0000
656 Bandou - Nakai - Takagaki [-] 0 1.0000
657 Soga - Ohkura - Matsushita [-] 0 1.0000
658 Sugisawa - Kondou - Ochi [-] 0 1.0000
659 Umehara - Karatsu - Tomohiro [-] 0 1.0000
660 Sadaaki - Toshiya - Mamoru [-] 0 1.0000
661 Minamimura - Izumiya - Hiroshi [-] 0 1.0000
662 Honda - Shinntani - Ogata [-] 0 1.0000
663 Matsumoto - Kikuchi - Miwa [-] 0 1.0000
664 Makino - Sakurai - Sato [-] 0 1.0000
665 Wong - Xie - Yee [-] 0 1.0000
666 Kawai - Shimizu - Ando [-] 0 1.0000
667 Hatta - Naoto - Takahiro [-] 0 1.0000
668 Brown - Cruz - Jacobs [-] 0 1.0000
669 Baba - Nakura - Usui [-] 0 1.0000
670 Okutani - Iwai - Terao [-] 0 1.0000
671 Tatematsu - Kinoshita - Kida [-] 0 1.0000
672 Lin - Lee - Chiu [-] 0 1.0000
673 Sato - Niwa - Hosoya [-] 0 1.0000
674 Morimoto - Nara - Shohei [-] 0 1.0000
675 Kondou - Oosawa - Fukaya [-] 0 1.0000
676 Gyou - Shun - Ooe [-] 0 1.0000
677 Kawakami - Nakamura - Nakamura [-] 0 1.0000
678 Abe - Kawai - Okamura [-] 0 1.0000
679 Ooba - Sakai - Yoshino [-] 0 1.0000
680 Hada - Masuda - Yuichiro [-] 0 1.0000
681 Oosumi - Hasegawa - Shibue [-] 0 1.0000
682 Kato - Yasooka - Kakumae [-] 0 1.0000
683 Mori - Hishida - Hattori [-] 0 1.0000
684 Morishita - Shiura - Yaguchi [-] 0 1.0000
685 Nishiyori - Nishi - Otsuki [-] 0 1.0000
686 Yoshihara - Kitajima - Shimura [-] 0 1.0000
687 Tanaka - Kiichiro - Sato [-] 0 1.0000
688 Komachi - Nobe - Mori [-] 0 1.0000
689 Seki - Kamo - Takagi [-] 0 1.0000
690 Kurata - Nakamura - Oshima [-] 0 1.0000
691 Oodan - Kondou - Hoshino [-] 0 1.0000
692 Kato - Watanabe - Inoko [-] 0 1.0000
693 Fujii - Fukui - Taketi [-] 0 1.0000
694 Robertson - Mcneace - Heaton [-] 0 1.0000
695 Tsai - Tung - Weng [-] 0 1.0000
696 Ikeda - Takano - Takahashi [-] 0 1.0000
697 Endou - Serizawa - Fujii [-] 0 1.0000
698 Niitani - Mitani - Kasahara [-] 0 1.0000
699 Takse - Hayami - Yoshizawa [-] 0 1.0000
700 Iwazaki - Isurugi - Inoue [-] 0 1.0000
701 Sida - Shirochika - Kubo [-] 0 1.0000
702 Ota - Kunou - Nagata [-] 0 1.0000
703 Araki - Umemura - Gration [-] 0 1.0000
704 Okamura - Satou - Kaneko [-] 0 1.0000
705 Ishida - Matsubar - Suzuki [-] 0 1.0000
706 Sugiyama - Tanaka - Hamasaki [-] 0 1.0000
707 Nakano - Saijo - Suzuki [-] 0 1.0000
708 Jang - Yoon - Lee [-] 0 1.0000
709 Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 0 1.0000
710 Uchida - Makoto - Hirata [-] 0 1.0000
711 Grogg - Grogg - Castillo [-] 0 1.0000
712 Karasawa - Horiuchi - Takahashi [-] 0 1.0000
713 Uozumi - Nishitani - Kobayashi [-] 0 1.0000
714 Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 0 1.0000
715 Heng - Poh - Benedict [-] 0 1.0000
716 Komatsu - Naoki - Oomori [-] 0 1.0000
717 Kasai - Tamura - Ura [-] 0 1.0000
718 Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 0 1.0000
719 Matsui - Matsumura - Komiya [-] 0 1.0000
720 Nishimura - Tsuchihashi - Tsutsui [-] 0 1.0000
721 Nakai - Takekawa - Okita [-] 0 1.0000
722 Kishikawa - Yoshida - Otsuka [-] 0 1.0000
723 Oota - Ogawa - Mizoue [-] 0 1.0000
724 Ito - Kanda - Murakami [-] 0 1.0000
725 Sato - Iki - Kaneko [-] 0 1.0000
726 Masatoshi - Hiroki - Ryota [-] 0 1.0000
727 Kumazaki - Taga - Sumomo [-] 0 1.0000
728 Ryutaro - Kasumi - Sinnosuke [-] 0 1.0000
729 Mutou - Miyamoto - Aoi [-] 0 1.0000
730 Koide - Sugai - Mizutani [-] 0 1.0000
731 Fukuoka - Ichimi - Kawai [-] 0 1.0000
732 Yamasaki - Takahashi - Chihara [-] 0 1.0000
733 Mogi - Konishi - Mogi [-] 0 1.0000
734 Miyoshi - Kajiyama - Deguchi [-] 0 1.0000
735 Ootani - Kawabata - Oono [-] 0 1.0000
736 Imai - Kumeyama - Shibata [-] 0 1.0000
737 Nishikawa - Ohtake - Deguchi [-] 0 1.0000
738 Kawabata - Taiga - Zukeyama [-] 0 1.0000
739 Wada - Minamizuka - Kitajima [-] 0 1.0000
740 Kiyota - Murata - Tanabe [-] 0 1.0000
741 Asai - Ishii - Yamanaka [-] 0 1.0000
742 Yamane - Yasunaka - Kumagai [-] 0 1.0000
743 Watanabe - Sakamoto - Nishio [-] 0 1.0000
744 Nagaoka - Kawanishi - Kurahashi [-] 0 1.0000
745 Takao - Ootaki - Mori [-] 0 1.0000
746 Esaki - Gotou - Yamaguchi [-] 0 1.0000
747 Nakamura - Imai - Senuma [-] 0 1.0000
748 Kawasaki - Sakamoto - Noguchi [-] 0 1.0000
749 Kawasoe - Takaaki - Junya [-] 0 1.0000
750 Haneda - Kitao - Itou [-] 0 1.0000
751 Cho - Kim - Lee [-] 0 1.0000
752 Azechi - Matsuda - Sunakawa [-] 0 1.0000
753 Takagi - Matsuda - Miyazaki [-] 0 1.0000
754 Tukui - Yanagisawa - Sato [-] 0 1.0000
755 Utsunomiya - Kitazawa - Morinaka [-] 0 1.0000
756 Riku - Ryu - Keisuke [-] 0 1.0000
757 Sakatani - Nakayama - Shibuya [-] 0 1.0000
758 Tsujimoto - Kashiwa - Imagawa [-] 0 1.0000
759 Hirao - Hamada - Fujikawa [-] 0 1.0000
760 Ito - Isobayashi - Okatani [-] 0 1.0000
761 Satou - Hattori - Suzuki [-] 0 1.0000
762 Arita - Pham - Toyota [-] 0 1.0000
763 Mituyasu - Iso - Yamamoto [-] 0 1.0000
764 Tomoya - Sakakibara - Nakamura [-] 0 1.0000
765 Sugiyama - Takaizumi - Yanagihara [-] 0 1.0000
766 Mashimo - Suda - Inagawa [-] 0 1.0000
767 Hatae - Jun - Ryuji [-] 0 1.0000
768 Kitamura - Ryousuke - Fujisaki [-] 0 1.0000
769 Yuki - Sakamoto - Yamashina [-] 0 1.0000
770 Hasegawa - Nagao - Murata [-] 0 1.0000
771 Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 0 1.0000
772 Yashiki - Yamaoka - Takasu [-] 0 1.0000
773 Sakai - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 0 1.0000
774 Miyamoto - Kubota - Kaino [-] 0 1.0000
775 Akihiro - Kodama - Munenari [-] 0 1.0000
776 Takahashi - Kimura - Seki [-] 0 1.0000
777 Tamura - Yusuke - Kitakaze [-] 0 1.0000
778 Tanaka - Oda - Sekimoto [-] 0 1.0000
779 Ko - Atsushi - Shota [-] 0 1.0000
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索