EVENT COVERAGE

グランプリ・静岡2017秋

読み物

5回戦順位

RankPlayerPointsOMW%
1Kumasaka - Iwama - Komiyama [-] 150.7600
2Muraoka - Matsuyama - Nakamura [-] 150.6667
3Chew - Lee - Dezani [-] 150.6667
4Yao - Kuroda - Omonishi [-] 150.6400
5Arai - Itou - Taru [-] 150.6267
6Chen - Liguo - Zhi [-] 150.6267
7Yamamoto - Fujiwara - Iso [-] 150.6267
8Hino - Ootani - Yamamura [-] 150.6133
9Abe - Hayakawa - Tachibana [-] 150.6000
10Takao - Seki - Inoue [-] 150.5867
11Kawabata - Mitani - Tanaka [-] 150.5867
12Suzuki - Ehara - Ishikura [-] 150.5600
13Liu - Zhang - Wentao [-] 150.5467
14Kawamura - Nishida - Tsuruyama [-] 150.5467
15Sakurabayashi - Yoshiki - Shimizu [-] 150.5333
16Shimada - Nose - Takahashi [-] 130.6933
17Watanabe - Sakai - Hyoudou [-] 130.5733
18Furuya - Matsui - Furuichi [-] 130.5467
19Imai - Hiroki - Takami [-] 130.5200
20Kobayashi - Akira - Tomita [-] 120.7333
21Okabe - Kawashima - Sasaki [-] 120.7200
22Kato - Machida - Yamazaki [-] 120.7200
23Sumihira - Kobayashi - Uzuki [-] 120.7067
24Toriumi - Arakane - Toyota [-] 120.7067
25Matsumoto - Ichikawa - Takimura [-] 120.6933
26Sun - Guo - Zhang [-] 120.6800
27Horie - Sekine - Shiota [-] 120.6667
28Yoshida - Miyata - Takano [-] 120.6533
29Huang - Nam - Yam [-] 120.6400
30Furukawa - Yokoi - Hamada [-] 120.6400
31Baba - Nakura - Usui [-] 120.6400
32Takahashi - Urasawa - Umehara [-] 120.6400
33Miyake - Nakada - Kidera [-] 120.6400
34Saito - Sakai - Naide [-] 120.6400
35Nanba - Maruyama - Asaumi [-] 120.6400
36Yanou - Ogawa - Gou [-] 120.6400
37Murase - Hayata - Boku [-] 120.6400
38Tsumura - Mori - Hirosawa [-] 120.6267
39Hoyou - Kobayashi - Tanaka [-] 120.6267
40Hirayama - Aka - Takahira [-] 120.6267
41Kashiwagi - Higuchi - Yoshikawa [-] 120.6267
42Sakane - Sorada - Moriya [-] 120.6267
43Arai - Suzuki - Kusakabe [-] 120.6133
44Miyajima - Aoki - Shinoda [-] 120.6133
45Watanabe - Nakamura - Yasooka [-] 120.6000
46Aida - Yamaguchi - Gotou [-] 120.6000
47Kato - Ikebata - Suzuike [-] 120.6000
48Asai - Okada - Katou [-] 120.6000
49Shinomiya - Takeda - Kondou [-] 120.6000
50Yoshida - Higashi - Kuroda [-] 120.6000
51Ogawa - Sato - Minamitani [-] 120.6000
52Yabumoto - Kurihara - Nishihara [-] 120.5867
53Tsutsui - Nagao - Kokubu [-] 120.5867
54Kawasaki - Noguchi - Sakamoto [-] 120.5867
55Sakurai - Sakurai - Tateno [-] 120.5867
56Shiraishi - Hada - Nuruki [-] 120.5867
57Oda - Babasaki - Masashi [-] 120.5867
58Kamiyama - Nomura - Hasebe [-] 120.5733
59Okajima - Fukumoto - Furusato [-] 120.5600
60Nakamura - Akihiro - Sasaki [-] 120.5600
61Yamaguchi - Hiromasa - Hiromu [-] 120.5600
62Uchida - Tamamura - Sugiura [-] 120.5600
63Tsujimoto - Nishimoto - Kazutaka [-] 120.5600
64Nishiura - Hamada - Katsubayashi [-] 120.5467
65Komachi - Nakamura - Hayasi [-] 120.5467
66Aridome - Osawa - Shimura [-] 120.5467
67Moriya - Moriya - Yamauchi [-] 120.5467
68Maruyama - Matsuda - Toma [-] 120.5467
69Kumagai - Ozawa - Saito [-] 120.5467
70Kobayasi - Okino - Matsumoto [-] 120.5467
71Akiyama - Mitamura - Yanagida [-] 120.5467
72Shimizu - Hata - Ono [-] 120.5467
73Son - Zhao - Sun [-] 120.5333
74Yoshimoto - Ide - Taniguchi [-] 120.5333
75Nagasaki - Yanase - Nakaigawa [-] 120.5200
76Hoshino - Suzuki - Fukui [-] 120.5200
77Kawahama - Kamo - Tsujikawa [-] 120.5200
78Ishii - Sugaya - Kozakai [-] 120.5200
79Svitkine - Madill - Kaplow [-] 120.5200
80Inoue - Yamamoto - Morita [-] 120.5067
81Igeta - Murata - Okamura [-] 120.5067
82Yosiura - Katou - Kawanishi [-] 120.5067
83Tajima - Oshimi - Suzuki [-] 120.5067
84Shikano - Ichikawa - Yoshimura [-] 120.5067
85Tezuka - Hayashi - Matsumura [-] 120.5067
86Watanabe - Tanahashi - Sato [-] 120.4933
87Riphat - Soh - Robb [-] 120.4933
88Azechi - Matsuda - Kouki [-] 120.4933
89Inoue - Hiroaki - Kawashima [-] 120.4800
90Sagara - Miwa - Tokumaru [-] 120.4667
91Tazawa - Tanaka - Maki [-] 120.4667
92Nakai - Ishikawa - Ogura [-] 120.4667
93Kawaguchi - Kondo - Yuichiro [-] 120.4667
94Takasu - Higaki - Yamaoka [-] 120.4533
95Tsuchihashi - Fujii - Nakai [-] 120.4533
96Hasegawa - Kawakami - Sasaki [-] 120.4533
97Fujimura - Sato - Ishiguro [-] 120.4533
98Takahashi - Kurikage - Esaki [-] 120.4400
99Kakumae - Kawasaki - Tamada [-] 100.6400
100Onishi - Yanagawa - Hashimoto [-] 100.6100
101Samejima - Kanayama - Ota [-] 100.5867
102Takenouchi - Tanaka - Tanaka [-] 100.5600
103Tanji - Yamada - Ota [-] 100.5333
104Fukuchi - Ishii - Endo [-] 100.5067
105Kato - Nishizawa - Ushita [-] 100.4800
106Kimura - Watanabe - Kawakami [-] 100.4800
107Mizukami - Okura - Yoshiki [-] 100.4800
108Oohashi - Kawabata - Tanimoto [-] 100.4533
109Kim - Na - Suh [-] 100.4533
110Takahashi - Miyawaki - Ookubo [-] 100.4400
111Kawase - Takahashi - Yamada [-] 90.7600
112Nukita - Minoshima - Koizumi [-] 90.7333
113Sakamoto - Ohashi - Ochi [-] 90.7200
114Arai - Hanawa - Araki [-] 90.7200
115Shimokobe - Suzuki - Nagayama [-] 90.6933
116Makino - Komori - Yoshiaki [-] 90.6800
117Kondo - Iwamoto - Maegawa [-] 90.6800
118Takao - Takeshita - Matsumoto [-] 90.6800
119Tanaka - Atsuji - Katagiri [-] 90.6800
120Izumi - Iwasaki - Kawaguchi [-] 90.6800
121Takino - Yanaseko - Konda [-] 90.6800
122Kikuchi - Sato - Sugimori [-] 90.6800
123Hirayama - Taniguchi - Tokuyama [-] 90.6800
124Higuchi - Hoshide - Kobayashi [-] 90.6667
125Urakami - Tomoaki - Ueda [-] 90.6667
126Masahide - Ishihara - Kazuhiro [-] 90.6667
127Takeuchi - Kamizono - Terada [-] 90.6667
128Kobayashi - Deguchi - Yoshida [-] 90.6667
129Tahara - Takayanagi - Murata [-] 90.6533
130Horiuchi - Yasuhiro - Takahashi [-] 90.6400
131Hayashi - Mimasu - Umeno [-] 90.6400
132Itoh - Maseguchi - Suzuki [-] 90.6400
133Sekikawa - Ishihara - Umezawa [-] 90.6400
134Sato - Yoshiteru - Makino [-] 90.6400
135Sasaki - Oota - Ichimura [-] 90.6400
136Kozaki - Mituyasu - Yoshifumi [-] 90.6400
137Li - Patel - Lau [-] 90.6267
138Mitsuhashi - Kurita - Goto [-] 90.6267
139Kurusu - Saida - Tateno [-] 90.6267
140Oshikawa - Nishiyama - Mizuno [-] 90.6267
141Takeda - Iwaide - Kasuga [-] 90.6267
142Saito - Nomiya - Mitsunaga [-] 90.6267
143Yamamoto - Kitahara - Yukuhiro [-] 90.6133
144Oshima - Ito - Nakano [-] 90.6133
145Kageyama - Ohkawa - Sanshirou [-] 90.6133
146Hiyama - Hasegawa - Enomoto [-] 90.6000
147Tateyama - Nishino - Sugawara [-] 90.6000
148Niwa - Sato - Hosoya [-] 90.6000
149Tanaka - Kato - Hitomi [-] 90.6000
150Yuki - Yuto - Odagiri [-] 90.6000
151Sato - Suzuki - Satou [-] 90.6000
152Kawazoe - Hatakeyama - Andou [-] 90.6000
153Ohki - Kamata - Yamazaki [-] 90.6000
154Kai - Masahito - Usami [-] 90.6000
155Shinohara - Seki - Yokumiti [-] 90.6000
156Matsushige - Tanigawa - Nomura [-] 90.6000
157Hagiwara - Yashiro - Yashiro [-] 90.5867
158Kikuchi - Sasaki - Ebitani [-] 90.5867
159Aoki - Kamachi - Simizu [-] 90.5867
160Maruyama - Matuura - Hayashi [-] 90.5867
161Muto - Sakamoto - Matsumura [-] 90.5867
162Aranami - Kadota - Nakayama [-] 90.5867
163Yotsumoto - Takeishi - Mochiki [-] 90.5867
164Fukuda - Seo - Suzuki [-] 90.5867
165Nakatani - Suzuki - Ishijima [-] 90.5867
166Hasegawa - Murata - Nishizawa [-] 90.5867
167Yin - Xie - Wang [-] 90.5867
168Nakamoto - Takakura - Miyahara [-] 90.5733
169Ikeda - Oomori - Komatsu [-] 90.5733
170Wanibuchi - Kaido - Sato [-] 90.5733
171Ikeda - Asakura - Nakamura [-] 90.5733
172Sugiyama - Baba - Yasuda [-] 90.5600
173Kawatsu - Endo - Tanaka [-] 90.5600
174Moriya - Yamamiya - Atsuji [-] 90.5600
175Osuga - Okamura - Yasumoto [-] 90.5600
176Masui - Takagi - Sato [-] 90.5600
177Kinoshita - Inazawa - Tabata [-] 90.5600
178Tanahashi - Wada - Ikenoko [-] 90.5600
179Jitsukawa - Masuno - Takagi [-] 90.5600
180Itagaki - Sasaki - Mukai [-] 90.5467
181Suzuki - Fuji - Itou [-] 90.5467
182Teramoto - Toshiyuki - Aoto [-] 90.5467
183Ishizaki - Nakai - Tsuda [-] 90.5467
184Kinugasa - Kawaguchi - Fujimori [-] 90.5467
185Obayashi - Umeda - Tomoyasu [-] 90.5467
186Watanabe - Okada - Kawarada [-] 90.5467
187Matsubara - Mimidou - Noine [-] 90.5467
188Tsutsumi - Horibe - Hashimoto [-] 90.5467
189Masato - Murata - Kunii [-] 90.5467
190Ichikawa - Segou - Taki [-] 90.5467
191Hida - Yamamoto - Shimadu [-] 90.5467
192Imazawa - Wada - Shibata [-] 90.5467
193Ushikubo - Takeda - Iwaki [-] 90.5467
194Yamaguchi - Nose - Shiozu [-] 90.5333
195Ono - Yokozawa - Kurihara [-] 90.5333
196Arakida - Suzuki - Okamoto [-] 90.5333
197Yoshida - Kouno - Tsukada [-] 90.5200
198Hiwatashi - Kaneko - Osawa [-] 90.5200
199Arai - Kaku - Sato [-] 90.5200
200Inokuchi - Iwahashi - Wada [-] 90.5200
201Hibino - Nakamura - Tonouchi [-] 90.5200
202Kawamata - Mikami - Tanaka [-] 90.5200
203Kubo - Sasaki - Kitamoto [-] 90.5200
204Lyu - Jhang - Han [-] 90.5200
205Yamaguchi - Nakamura - Satou [-] 90.5200
206Abe - Takeuchi - Takaya [-] 90.5067
207Utsunomiya - Naoki - Murayama [-] 90.5067
208Taiyo - Yamada - Tedori [-] 90.5067
209Nakamichi - Nakamichi - Koyanagi [-] 90.5067
210Ishimaru - Ogata - Mori [-] 90.5067
211Ogata - Honda - Sato [-] 90.5067
212Iwami - Miyakawa - Hamachiyo [-] 90.5067
213Kagami - Kimura - Shimizu [-] 90.5067
214Yazawa - Endou - Yamaji [-] 90.5067
215Wakayama - Asahara - Kawasaki [-] 90.5067
216Nagaoka - Shinsuke - Fujita [-] 90.5067
217Yasui - Banno - Watanabe [-] 90.5067
218Masuda - Kimura - Tanaka [-] 90.5067
219Ikeda - Tasugi - Satoru [-] 90.5067
220Tsubouchi - Goto - Itazu [-] 90.5067
221Oosaka - Arisue - Hosokawa [-] 90.5067
222Yamada - Hasegawa - Takato [-] 90.5067
223Nonaka - Saito - Miyanokoshi [-] 90.4933
224Fukushima - Kusanagi - Tarumi [-] 90.4933
225Fujimoto - Omori - Asami [-] 90.4933
226Kazuki - Kuwashiro - Hurutani [-] 90.4933
227Goto - Inuzuka - Yamaguchi [-] 90.4933
228Kitazawa - Yamamoto - Horikoshi [-] 90.4933
229Nagao - Yoshimori - Nagai [-] 90.4933
230Umeyama - Kamoi - Nakaso [-] 90.4800
231Ieiri - Fujima - Kozai [-] 90.4800
232Ohori - Matsumoto - Tachibana [-] 90.4800
233Hama - Katsunori - Ayumu [-] 90.4667
234Uekusa - Tuchiya - Sugimoto [-] 90.4667
235Kamiya - Okamoto - Watabe [-] 90.4667
236Aizawa - Ieda - Ikeda [-] 90.4667
237Tanaka - Shoji - Igarashi [-] 90.4667
238Okada - Katakawa - Nobori [-] 90.4667
239Yuuki - Furusawa - Furusawa [-] 90.4667
240Hoshino - Yoshihara - Katsumata [-] 90.4667
241Sato - Sato - Suzuki [-] 90.4667
242Yokoyama - Nakano - Ito [-] 90.4667
243Sasaki - Minsu - Ishii [-] 90.4667
244Kiyonaga - Ishida - Suzuki [-] 90.4667
245Hayashi - Kato - Hasizume [-] 90.4667
246Jeon - Jung - Lee [-] 90.4667
247Fukuji - Miyashita - Takita [-] 90.4667
248Oshima - Nakamura - Kurata [-] 90.4533
249Sefiyadi - Julianto - Suryadhi [-] 90.4533
250Itou - Nomura - Murakami [-] 90.4533
251Muto - Yamagami - Maruo [-] 90.4533
252Shoji - Goshima - Tanano [-] 90.4533
253Shikama - Hirano - Kasahara [-] 90.4533
254Abe - Taketzuji - Henmi [-] 90.4533
255Yamada - Hiyoshi - Matsubara [-] 90.4400
256Hagiwara - Arita - Fujimoto [-] 90.4267
257Yoshimura - Seki - Sakuragi [-] 90.4267
258Obata - Kokubun - Tomiyama [-] 90.4267
259Muroya - Sano - Sano [-] 90.4267
260Morishima - Moriya - Tange [-] 90.4133
261Endo - Kunisada - Miyawaki [-] 90.4133
262Ishikawa - Yamasaki - Pacis [-] 90.4133
263Hattori - Miotani - Asai [-] 90.4000
264Yamamura - Kanagawa - Tanaka [-] 90.3867
265Ooishi - Kudo - Ikebe [-] 70.6800
266Tobe - Kuriiwa - Komori [-] 70.5867
267Fujinuma - Higashimori - Saeki [-] 70.5833
268Kanehira - Takeda - Itou [-] 70.5600
269Kimura - Noto - Fujioka [-] 70.5467
270Takeshita - Minami - Motegi [-] 70.5467
271Yusuke - Shibuya - Taichi [-] 70.5467
272Oiso - Nakamura - Terasawa [-] 70.5333
273Sasaki - Sekikawa - Tanaka [-] 70.5200
274Ihara - Sugimoto - Kuroyanagi [-] 70.5200
275Yuasa - Arahori - Higono [-] 70.4933
276Takahashi - Watanabe - Kawagishi [-] 70.4833
277Kouhei - Harada - Iwasaki [-] 70.4800
278Yokokawa - Takao - Sekino [-] 70.4767
279Kikuchi - Igarashi - Kawakami [-] 70.4667
280Nishikawa - Sasaki - Ueki [-] 70.4667
281Omura - Kunuki - Seko [-] 70.4667
282Sato - Yuta - Matumoto [-] 70.4667
283Yahiro - Fukushima - Sudou [-] 70.4667
284Ota - Nishihara - Fukunaga [-] 70.4400
285Uematsu - Shiomi - Katsura [-] 70.4400
286Negishi - Ootani - Kasuya [-] 70.4267
287Yamada - Abe - Itou [-] 70.4267
288Kurata - Sato - Higaki [-] 70.4267
289Imamura - Kokubo - Suzuki [-] 70.4267
290Hiramatsu - Saitou - Hara [-] 70.3867
291Tokio - Takao - Sasaki [-] 70.3600
292Date - Nitta - Imai [-] 60.7200
293Furugen - Shinzato - Koyama [-] 60.6800
294Moroyama - Tezuka - Arakaki [-] 60.6800
295Nagano - Ando - Hasegawa [-] 60.6533
296Usui - Yamada - Yamazaki [-] 60.6400
297Saito - Kitagawa - Naito [-] 60.6400
298Takashi - Miyamoto - Ebihara [-] 60.6400
299Oonishi - Tamura - Hashimoto [-] 60.6400
300Watanabe - Hieda - Ogawa [-] 60.6400
301Hatta - Mizutani - Yamakawa [-] 60.6400
302Watanabe - Kawano - Kimura [-] 60.6400
303Ishimura - Mihara - Shimizu [-] 60.6267
304Yoshida - Kanaya - Ishikawa [-] 60.6267
305Tomomura - Hirashima - Morofuji [-] 60.6133
306Matsuda - Takagi - Miyazaki [-] 60.6133
307Shimano - Komiyama - Fukuda [-] 60.6000
308Inoguchi - Yasutomi - Shigemasa [-] 60.6000
309Kuriyama - Chiba - Kotoge [-] 60.6000
310Inui - Asakura - Yohara [-] 60.5867
311Masayuki - Numata - Mitome [-] 60.5867
312Ichitaka - Nakagawa - Maruyama [-] 60.5867
313Buhong - Kim - Park [-] 60.5867
314Yamane - Hirofumi - Kiyokawa [-] 60.5867
315Okura - Morishita - Nakanishi [-] 60.5867
316Iwata - Fujikura - Takahashi [-] 60.5867
317Nakashima - Kawamura - Togawa [-] 60.5867
318Aoki - Yokota - Nakamura [-] 60.5733
319Mochizuki - Noto - Sarusawa [-] 60.5733
320Yoshida - Wada - Minamizuka [-] 60.5733
321Okada - Shimizu - Matsumoto [-] 60.5733
322Ueda - Koshikawa - Arai [-] 60.5733
323Nihei - Sashida - Nakamura [-] 60.5733
324Kotani - Tomita - Fukuda [-] 60.5733
325Akama - Shimada - Andou [-] 60.5600
326Takeo - Hamaguchi - Komikado [-] 60.5600
327Wang - Deng - Wang [-] 60.5600
328Kazuki - Yamada - Kubota [-] 60.5600
329Asada - Koike - Yamamoto [-] 60.5600
330Koh - Taira - Takai [-] 60.5600
331Itou - Takagi - Kanegae [-] 60.5600
332Sasaki - Araki - Shibata [-] 60.5600
333Tanimoto - Akizuki - Yamane [-] 60.5600
334Kosaka - Nagoya - Uehara [-] 60.5467
335Hashigaya - Shiina - Shinkai [-] 60.5467
336Inagaki - Itou - Nishimura [-] 60.5467
337Miyabe - Yoshizawa - Yamada [-] 60.5467
338Omiya - Nakagawa - Ito [-] 60.5467
339Kobayashi - Kawai - Saitou [-] 60.5467
340Nakamura - Tsuchitani - Sugimoto [-] 60.5467
341Matsuyama - Watanabe - Imura [-] 60.5467
342Tamai - Takata - Nakamura [-] 60.5467
343Kanda - Okai - Okumura [-] 60.5467
344Hasegawa - Shibata - Suzuki [-] 60.5467
345Hasegawa - Hasegawa - Nagai [-] 60.5467
346Takaaki - Matsumoto - Ota [-] 60.5467
347Oosumi - Hasegawa - Takesita [-] 60.5467
348Komizo - Kutsuna - Takeuchi [-] 60.5333
349Noge - Chihiro - Amemiya [-] 60.5333
350Takeshita - Murakami - Murakami [-] 60.5333
351Mizuno - Hasegawa - Kanno [-] 60.5333
352Kazami - Karasawa - Kibe [-] 60.5333
353Omura - Yamamoto - Kaneko [-] 60.5333
354Furukawa - Kadono - Yamane [-] 60.5333
355Shinoda - Hirosawa - Ryota [-] 60.5333
356Brown - Mcneace - Robertson [-] 60.5333
357Ichikawa - Mita - Nishizawa [-] 60.5333
358Kamimura - Syoriken - Takeyama [-] 60.5333
359Inoue - Isurugi - Iwazaki [-] 60.5200
360Nakamura - Nakamura - Genno [-] 60.5200
361Saitou - Yamaguchi - Hayashi [-] 60.5200
362Kwok - Hellman - Bridley [-] 60.5200
363Karatsu - Kamikawa - Kubota [-] 60.5200
364Manoshiro - Shintani - Shishino [-] 60.5200
365Matsushita - Naraya - Itou [-] 60.5200
366Shimoyama - Minotani - Izawa [-] 60.5067
367Furukawa - Henmi - Inoue [-] 60.5067
368Akama - Hiroshima - Suzuki [-] 60.5067
369Hideya - Goto - Kawaguchi [-] 60.5067
370Sato - Kawashima - Okamoto [-] 60.5067
371Kanda - Kakinoki - Yoneda [-] 60.5067
372Magaki - Kato - Maeda [-] 60.5067
373Sugiyama - Nakao - Takaizumi [-] 60.5067
374Horie - Mashima - Muraoka [-] 60.5067
375Miura - Oohashi - Wachi [-] 60.5067
376Takashima - Hosoi - Nagao [-] 60.5067
377Adachi - Banba - Fukudome [-] 60.5067
378Yanaka - Shiraishi - Hashimoto [-] 60.5067
379Takahashi - Murata - Yuma [-] 60.5067
380Miura - Narita - Fujita [-] 60.5067
381Takano - Yutaka - Yoshioka [-] 60.4933
382Iguma - Miyamoto - Morimitsu [-] 60.4933
383Hiroki - Oono - Aimura [-] 60.4933
384Otakeguchi - Horikawa - Nishimura [-] 60.4933
385Itou - Suematsu - Harada [-] 60.4933
386Ikeda - Ishikawa - Hirano [-] 60.4933
387Ohno - Katsu - Okamoto [-] 60.4933
388Usuyama - Hayata - Nakajima [-] 60.4933
389Yuuki - Fujimoto - Onoue [-] 60.4933
390Takahashi - Hirabayashi - Tsuchiya [-] 60.4933
391Kamo - Kamo - Konishi [-] 60.4933
392Kimata - Iwasaki - Mizuno [-] 60.4933
393Miura - Nunome - Mori [-] 60.4933
394Taniguchi - Yamaguchi - Ikeda [-] 60.4933
395Takara - Matsuzaki - Kohagura [-] 60.4933
396Nishimura - Okuyama - Tamura [-] 60.4800
397Fujisawa - Orihara - Endo [-] 60.4800
398Kawai - Yamada - Iwamoto [-] 60.4667
399Matsumoto - Uehara - Eiichi [-] 60.4667
400Kodama - Kanegawa - Yasufuku [-] 60.4667
401Mizutani - Fujita - Kanai [-] 60.4667
402Miyamoto - Katagiri - Aoi [-] 60.4667
403Kawaguchi - Nakai - Yamagata [-] 60.4667
404Arimatsu - Nakamura - Mochizuki [-] 60.4667
405Nakamura - Kato - Kinoshita [-] 60.4533
406Takafuji - Yasue - Kaga [-] 60.4533
407Enomoto - Sakamoto - Kyo [-] 60.4533
408Asano - Ishikawa - Matsumoto [-] 60.4533
409Toyooka - Kyouhei - Asai [-] 60.4533
410Ueda - Hasegawa - Morikawa [-] 60.4533
411Ono - Uemoto - Ichihara [-] 60.4533
412Morita - Sekino - Kataoka [-] 60.4400
413Hirose - Murao - Mori [-] 60.4400
414Sugita - Kinoshita - Ishida [-] 60.4267
415Monbayashi - Suga - Yuta [-] 60.4267
416Nakata - Suzuki - Hirata [-] 60.4267
417Harane - Matsumoto - Hirami [-] 60.4267
418Masahiro - Okawa - Sakamoto [-] 60.4267
419Uzawa - Komatsu - Hattori [-] 60.4133
420Tay - Yaocheng - Tan [-] 60.4133
421Harada - Yada - Okada [-] 60.4133
422Izumi - Kajiwara - Kabashima [-] 60.4133
423Adachi - Ooi - Yazawa [-] 60.4133
424Matsumoto - Hayata - Yano [-] 60.4133
425Takeuchi - Tsunoda - Tanaka [-] 60.4133
426Nakao - Sawada - Iwata [-] 60.4133
427Kimura - Izumiya - Sako [-] 60.4133
428Umesaki - Natsume - Kudo [-] 60.4133
429Sato - Takada - Kogure [-] 60.4000
430Miyawaki - Adachi - Kawamura [-] 60.4000
431Sato - Takaoka - Furujyou [-] 60.4000
432Yamamoto - Nishina - Maeda [-] 60.3600
433Kageyama - Yamaguchi - Yamaguchi [-] 40.6000
434Takahashi - Nobe - Koyasu [-] 40.5200
435Oikawa - Hasegawa - Noguchi [-] 40.5033
436Hamaguchi - Tsujii - Hayashi [-] 40.4933
437Ando - Kawai - Shimizu [-] 40.4933
438Nagakita - Okai - Maruyama [-] 40.4933
439Kobayashi - Sibata - Watanabe [-] 40.4933
440Hashimoto - Inoue - Adachi [-] 40.4800
441Murayama - Haritani - Ohara [-] 40.4800
442Aoki - Ookura - Koike [-] 40.4667
443Kobayashi - Matsumoto - Suga [-] 40.4667
444Yuusuke - Amada - Toride [-] 40.4667
445Matsuya - Hishida - Ueda [-] 40.4533
446Hattori - Oikawa - Toriuchi [-] 40.4533
447Shinohara - Nisio - Iwasaki [-] 40.4400
448Yasuda - Nemoto - Ojima [-] 40.4400
449Kobayashi - Iwata - Masuda [-] 40.4267
450Fujioka - Masaya - Maniwa [-] 40.4000
451Noie - Takahashi - Yokoyama [-] 40.4000
452Tanaka - Hagiya - Jinba [-] 40.3733
453Kai - Ogino - Oda [-] 30.6500
454Takamatu - Tanaka - Hayashi [-] 30.6267
455Honma - Nakamura - Tanaka [-] 30.6133
456Ishii - Yoshihara - Kawai [-] 30.6000
457Horiike - Miyake - Ryo [-] 30.6000
458Goodo - Fukuki - Yamagata [-] 30.6000
459Taniyama - Takumura - Narita [-] 30.5833
460Masaki - Sasaki - Kobayashi [-] 30.5733
461Kashiwa - Ichijo - Endo [-] 30.5467
462Shimizu - Iwamoto - Kikuchi [-] 30.5467
463Mizuki - Nakamura - Yaguchi [-] 30.5333
464Senbokuya - Hashimoto - Suzuki [-] 30.5333
465Komuro - Abe - Hashimoto [-] 30.5333
466Xiao - Weng - Xie [-] 30.5200
467Aota - Masataka - Yamagishi [-] 30.5200
468Morishita - Hashimoto - Hirooka [-] 30.5200
469Mutou - Kuroda - Kajita [-] 30.5200
470Okamura - Kumaoka - Masaoka [-] 30.5200
471Noguchi - Hatoyama - Shirakawa [-] 30.5167
472Tanaka - Kamiya - Ikai [-] 30.5167
473Kurita - Iwasaki - Kabasawa [-] 30.5167
474Inoue - Seki - Kimura [-] 30.5111
475Ideue - Tsuchida - Yoshimura [-] 30.5067
476Atsushi - Hasegawa - Yamao [-] 30.5067
477Okubo - Kitsu - Takahashi [-] 30.5067
478Koide - Mizutani - Sugai [-] 30.5067
479Tsutai - Ichii - Murata [-] 30.5067
480Irimajiri - Mizuno - Reona [-] 30.5067
481Ohtake - Nishikawa - Deguchi [-] 30.5067
482Ideguchi - Nakamura - Fukutani [-] 30.5067
483Urabe - Ohno - Kitazawa [-] 30.5067
484Kasai - Fukasawa - Fukasawa [-] 30.5067
485Saito - Asada - Iwasaki [-] 30.5067
486Azuma - Miyazono - Hirayama [-] 30.5067
487Tanaka - Nakajou - Shimizu [-] 30.5000
488Yamada - S - Hyu [-] 30.4933
489Nakazima - Yamauchi - Oosasa [-] 30.4933
490Takaishi - Sakai - Ogawa [-] 30.4933
491Kamada - Matsui - Takada [-] 30.4800
492Tokeshi - Ishikawa - Namisato [-] 30.4800
493Wakita - Tamano - Wakita [-] 30.4800
494Machida - Negishi - Omuta [-] 30.4667
495Toyokawa - Takade - Kanaya [-] 30.4667
496Suzuki - Sano - Yoshida [-] 30.4667
497Tanigaki - Mayaguchi - Matsumoto [-] 30.4667
498Kumon - Namikawa - Sano [-] 30.4667
499Kabeya - Yoshino - Hukuoka [-] 30.4667
500Nohara - Arai - Goto [-] 30.4667
501Ohashi - Kento - Sakamoto [-] 30.4667
502Hirai - Igarashi - Shibata [-] 30.4667
503Omi - Koyanagi - Kamioka [-] 30.4533
504Yoshihara - Nagata - Shichinohe [-] 30.4533
505Isayama - Hasegawa - Iijima [-] 30.4400
506Kojima - Taniguchi - Matsuura [-] 30.4400
507Inagaki - Tsunoda - Watanabe [-] 30.4400
508Sezume - Hunamoto - Koike [-] 30.4267
509Tanabe - Kato - Ando [-] 30.4267
510Ogawa - Kakuuchi - Oota [-] 30.4133
511Mitani - Nonaka - Kenji [-] 30.4133
512Ohbayashi - Matsuyama - Hasegawa [-] 30.4133
513Ryuman - Imura - Takahashi [-] 30.4133
514Kakimoto - Tsukamoto - Isomura [-] 30.4133
515Nishiyori - Nishi - Ueha [-] 30.4000
516Matsui - Suzuki - Tanaka [-] 30.3867
517Sato - Nikaido - Sagae [-] 30.3733
518Tudsuki - Odachi - Higashida [-] 30.3733
519Kisa - Uchida - Tsuchie [-] 30.3667
520Tanabe - Urata - Yoshimura [-] 30.3467
521Hino - Gobara - Tsunoda [-] 10.5333
522Nakamichi - Ogata - Yoshimoto [-] 10.5000
523Takashima - Kosho - Hiraki [-] 10.4000
524Adachi - Iwano - Zaizen [-] 10.3778
525Kobsyashi - Miyashita - Nagata [-] 10.3600
526Takeuchi - Ookawa - Fukasawa [-] 00.8000
527Kobayashi - Norikazu - Sakurai [-] 00.8000
528Yabuta - Sato - Nagami [-] 00.7111
529Tsuruoka - Ohshiba - Kikutani [-] 00.6889
530Takamatsu - Matsumura - Yosuke [-] 00.6167
531Kurita - Tansei - Tutumi [-] 00.6000
532Masukado - Kihara - Tanaka [-] 00.6000
533Kawakami - Kasai - Nakamura [-] 00.5778
534Nitta - Nakae - Matsubara [-] 00.5333
535Gondo - Makino - Saitou [-] 00.5333
536Iwanaga - Otahara - Sato [-] 00.5167
537Miyake - Kato - Saito [-] 00.5111
538Watanabe - Shimizu - Shimoyama [-] 00.5000
539Higuchi - Senshuu - Maruno [-] 00.5000
540Shimizu - Satou - Yazu [-] 00.4833
541Matsuzaki - Hashizume - Taguchi [-] 00.4667
542Omura - Nishihara - Sakurai [-] 00.4667
543Hayate - Yamaguchi - Onikiri [-] 00.4667
544Tomohito - Otsuka - Okamoto [-] 00.4667
545Kawai - Kamata - Kaida [-] 00.4533
546Izumi - Hasegawa - Masa [-] 00.4533
547Nishida - Yoshikawa - Harada [-] 00.4500
548Kobayashi - Nakajima - Sudou [-] 00.4444
549Hagiwara - Suzuki - Hayashi [-] 00.4400
550Honda - Kuragasaki - Tashiro [-] 00.4133
551Goto - Takahashi - Takahashi [-] 00.4133
552Trachoo - Sivairikaroon - Prasitthikul [-] 00.4133
553Tsutsumi - Agemura - Mori [-] 00.4000
554Shinohara - Takahashi - Yoshii [-] 00.4000
555Demura - Takeda - Shinya [-] 00.4000
556Kaminaga - Takano - Sugawara [-] 00.3833
557Hada - Kimonji - Hinohara [-] 00.3833
558Nagafuchi - Shibata - Takano [-] 00.3667
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索